Medveděv: Nyní je načase si říct, jak umírající Ukrajina zmizí z mapy

Medveděv: Nyní je načase si říct, jak umírající Ukrajina zmizí z mapy
Autor fotografie: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, flickr (CC BY-ND 2.0) |Popisek: Dmitrij Medveděv
01 / 06 / 2023, 12:30

Bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medveděv se na sociální síti Telegram rozepsal, jak má Ukrajina zmizet definitivně z mapy.

Medvěděv nejde pro ostrá slova daleko, kromě toho nepovažuje stejně jako Vladimir Putin Ukrajinu za suverénní stát. Nejraději by oba byli, kdyby Ukrajina zmizela z mapy světa.

Podle Medveděva to bude záviset na tom, ,,jakou cestou se bude ubírat proces rozpadu tohoto umírajícího státu v důsledku prohraného vojenského konfliktu", jak bývalá hlava ruského státu poznamenala na Telegram. Nastínil několik scénářů, které by  mohly následovat.

Medveděv napsal: ,,1. Západní regiony Ukrajiny se dostávají pod kontrolu řady států EU s následným „anšlusem“ (připojením) těchto zemí přijímajícími státy. Zůstane přitom jisté „nikoho“ ukrajinské území, které je sevřeno mezi Ruskem a zeměmi, které se dostaly pod suverenitu řady evropských zemí. Zbývající území bez vlastníka oznamuje své nástupnictví po bývalé Ukrajině, svou mezinárodně právní subjektivitu a záměr vrátit ztracené oblasti všemi prostředky. Přirozeně to znamená pouze ty země, které se staly součástí Ruska. Tato „nová“ Ukrajina přitom okamžitě deklaruje přání vstoupit do Evropské unie a NATO, což se ve střednědobém horizontu děje. Ozbrojený konflikt se po krátké době obnovuje, mění se v trvalý, avšak s hrozbou jeho rychlého přelití v plnohodnotnou třetí světovou válku."

Pak Medveděv nastiňuje další scénář: 2. ,,Ukrajina mizí po dokončení NWO v procesu jeho rozdělení mezi Rusko a řadu států EU. Ukrajinská vláda se formuje v exilu v jedné z evropských zemí. Konflikt končí rozumnými zárukami jeho neobnovení v blízké budoucnosti, ale zachováním teroristické činnosti ukrajinských nacistů, kteří budou rozptýleni na území států EU. Riziko obnovení plnohodnotného konfliktu nebo jeho eskalace ve světovou válku lze v tomto případě považovat za mírné.

A konečně třetí, závěrečný scénář podle Medveděva: 3. ,,Stane se totéž jako v prvním případě, ale s opačným znaménkem. Západní země Ukrajiny se připojují k řadě zemí EU. Obyvatelé středních a některých dalších regionů Ukrajiny bez vlastníků v rámci čl. 1 Charty OSN okamžitě deklarují své sebeurčení připojením k Ruské federaci. Žádosti je vyhověno a konflikt končí s dostatečnými zárukami jeho neopakování v dlouhodobém horizontu.

Jiné možnosti podle Medveděva už nejsou, i když je to prý pro Západ nepříjemné přiznat.

Zdroj: Telegram Dmitrije Medveděva

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.