Mezinárodní bezpečnostní konference SCADA Security 2019

Mezinárodní bezpečnostní konference SCADA Security 2019
18 / 10 / 2019, 13:30

V pražském hotelu DAP se ve dnech 4. a 5. listopadu uskuteční druhý ročník bezpečnostní konference SCADA Security 2019.

Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel však na ně zatím není kladen z hlediska bezpečnosti patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních letech byla řada kyberútoků vedena právě proti ICS.

Kybernetická bezpečnost hraje významnou roli i v oblasti Internetu věcí (IoT), tedy v síti fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi včetně síťové konektivity, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. Odborníci odhadují, že Internet věcí bude v roce 2020 zahrnovat více než 30 miliard zařízení. Konference se zaměří hlavně na aktuální témata v oblasti bezpečnosti ICS, na bezpečnost Internetu věcí a na další související témata.

Konference naváže na předchozí bezpečnostní akce organizované v rámci projektu FUTURE FORCES FORUM, vytvoří jedinečné fórum pro partnery a účastníky k diskusi, výměně informací a zkušeností z oblasti ICS a kybernetické bezpečnosti. Zároveň bude hledat alternativní řešení nastolených problémů zejména prostřednictvím zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti průmyslových řídicích systémů.

Záštitu nad konferencí převzala řada vládních i mezinárodních institucí. Garanty témat jsou České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA, Český institut manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB), European Cyber Security Excellence Center (EUCYBSEC) či profesionální sdružení ICT UNIE. SCADA Security 2019 se blíže zaměří na následující témata:

  • Aktuální i budoucí kybernetické hrozby a jejich řešení
  • Nové technologické trendy v oblasti bezpečnosti ICS
  • Connected World, Mobility a Internet věcí
  • Lidský faktor a související témata
  • Ochrana obyvatelstva v chytrých městech
  • Obecné nařízení GDPR v oblasti chytrých aut

Svým zaměřením cílí především na bezpečnostní, provozní a IT komunitu kritické infrastruktury, na veřejný sektor, ozbrojené a bezpečnostní složky, akademickou obec a soukromý sektor spolupracující na projektech ochrany kritické informační infrastruktury, se zvláštním zřetelem na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Rychlé odkazy:

SCADA Security 2019 je součástí mezinárodní platformy pro trendy a technologie v obraně a bezpečnosti FUTURE FORCES FORUM. Bližší informace naleznete na www.future-forces-forum.org

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.