Mezinárodní program pro architekty a projektanty Architecture & Engineering Program

Mezinárodní program pro architekty a projektanty Architecture & Engineering Program
Autor fotografie: Bosch Security Systems|Popisek: Architecture & Engineering Program
06 / 05 / 2015, 18:30

Bosch Security Systems představil letos 16. dubna v Praze mezinárodní program určený pro architekty a projektanty – Architecture & Engineering Program.

Program byl oficiálně představen v rámci Setkání Projektantů a Architektů, které bylo organizováno společností Robert Bosch s.r.o. divizí Zabezpečovací systémy.

Program je založen na třech pilířích: Vzdělávání, Síť expertů a Technologie, které se zaměřují na podporu Architektů a Projektantů v jejich každodenní práci na projektech a konceptech bezpečnostních systémů.

Pilíř Vzdělávání

poskytuje přístup k aktuálním informacím o nejnovějších technologiích, k trendům v odvětví, k platným předpisům a normám. Poznatky budou předávány architektům, poradcům a projektantům během odborných technických školení, informačních setkání ateliérů nebo školením pomocí internetu. V části vzdělávacího programu bude kladen zvláštní důraz na otázky související s inovativní technologií trojrozměrného projektování BIM (Building Information Modelling) a vytvoření síťového a integrovaného řešení IP.

Budeme diskutovat o stávajících normách a metodách zvýšení efektivnosti bezpečnostních systémů s využitím nejnovějších technologií. Dalším prvkem vzdělávání bude pravidelné zasílání A&E newsletteru informujícího o nových produktech a technologiích firmy Bosch, právních změnách, trendech v odvětví a novinkách v programu. Možností pro rozšiřování znalostí budou individuální schůzky a plánované konzultace s našimi specialisty a referenční návštěvy.

Pilíř Síť expertů

znamená členství ve skupině lokálních i globálních odborníků v oblasti bezpečnosti. Účast v programu přináší specializovanou technickou podporu, dává příležitost k výměně zkušeností a nápadů a možnost získat další certifikáty potvrzující získané vědomosti. Členové A&E Programu získají pomoc zástupce firmy Bosch a dostanou veškerou podporu ve fázi projektování. Na Programu se budou podílet nezávislé renomované organizace z oboru ke zvýšení kvality a stupně organizovaných setkání a školení.

Pilíř Technologie

je webová stránka A&E, která představuje kompletní zdroj technických a marketingových informací o všech bezpečnostních a komunikačních systémech firmy Bosch.

Portál poskytuje kontakt pro spojení s naším zástupcem a odkazy užitečné pro projektové práce. Architekt a projektant zde najde informace o možné projektové podpoře, plánovaných Bosch Security Systems událostech v CZ, SK ve světě, nabídku školení a seznam referenčních objektů.

Na portálu jsou také umístěny osnovy CAD a software potřebný pro práci projektanta.

Doporučujeme všem architektům a projektantům účast v této iniciativě.

Zaregistrujte se na webových stránkách A&E Program www.boschsecurity.cz/ae.

Kontakt: Vít Mrkvička Tel.: (+420) 261 300 248
vit.mrkvicka@cz.bosch.com
Divize Zabezpečovací systémy Bosch

Tagy článku