Migrační vlna se podstatně sníží vlivem zhoršujícího se počasí.

Migrační vlna se podstatně sníží vlivem zhoršujícího se počasí.
10 / 09 / 2015, 10:00

Zástupci Ministerstva vnitra, Policie ČR a krajů jednali na téma migrace. Kapacita detenčních zařízení je téměř naplněna. Bezpečnost obyvatel v dotčených obcích je 100% zajištěna policií. Doposud se žádnému cizinci nepodařilo ze zařízení pro zajištění cizinců uprchnout.

V úterý 8. září 2015, se na pracovní poradě k problematice migrace sešli zástupci Ministerstva vnitra z odboru azylové a migrační politiky, tajemníci bezpečnostních rad krajů a zástupci krajských ředitelství Policie České republiky. Cílem setkání byla rekapitulace současného stavu pohybu migrantů mířících do Evropy a dále také predikce.

„Očekáváme, že se migrační vlna podstatně sníží vlivem zhoršujícího se počasí. Po 15. září, kdy Maďarsko dokončí plot na hranici se Srbskem, se dají očekávat dvě varianty. Migranti plot buď prorazí, nebo najdou jinou migrační cestu, která by mohla vést přes Chorvatsko. V tomto případě by to znamenalo odklon migrantů z České republiky. Vývoj situace bude zřejmý až koncem září,“ uvedl ředitel odboru azylové a migrační politiky Tomáš Haišman.

Nabádal také k toleranci k výstavbě plotu na maďarských hranicích, jelikož země tím chrání nejen své hranice, ale i vnější hranice schengenského prostoru.

Zúčastnění také debatovali o stávající situaci ve všech zařízeních pro zajištění cizinců. Ministerstvo vnitra současně zprovoznilo nový web o migraci.

„Kapacita detenčních zařízení v Bělé pod Bezdězem, Zastávce u Brna a ve Vyšních Lhotách je v současnosti téměř naplněna, ale migranti jsou průběžně propouštěni a migrační vlna slábne, díky čemuž se opět uvolňují místa pro případné další migranty,“ uvedl Haišman.

Pro rezervní potřeby připravuje Ministerstvo vnitra také objekt v Drahonicích zapůjčený Ministerstvem spravedlnosti, jako potenciální rezervní kapacita slouží i objekt v Bálkové. Dále Ministerstvo vnitra přichystalo mobilní detenční zařízení s kapacitou cca 300 míst v Poštorné. Využijeme ho jen v případě, že budou standardní ubytovací kapacity naplněny.

Bezpečnost obyvatel v dotčených obcích je 100% zajištěna policií. Doposud se žádnému cizinci nepodařilo ze zařízení pro zajištění cizinců uprchnout,“ uvedl první náměstek policejního prezidenta plukovník Martin Vondrášek.

Propuštěné cizince přepravuje na nádraží buď Správa uprchlických zařízení, nebo Policie ČR. Ministerstvo vnitra v současné době spolupracuje s Českým červeným křížem s cílem zajistit základní humanitární péči pro propouštěné osoby (strava, první pomoc, hygiena, cestovné), s dalšími organizacemi Ministerstvo vnitra jedná.

Předmětem jednání bylo rovněž přijetí 1500 osob v rámci přesídlení a relokace v následujících dvou letech. Kapacity integračních azylových zařízení jsou dostatečné. „Ve fázi integrace se migranti budou učit český jazyk, budou poznávat české reálie, s čímž pomůže integrační program SIP, který je již předfinancován,“ dodal Tomáš Haišman.

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations, Ministerstvo vnitra ČR

Tagy článku