Milá Evropská unie, uprchlickou krizi sis zavinila sama!

Milá Evropská unie, uprchlickou krizi sis zavinila sama!
Popisek: migranti
17 / 06 / 2017, 07:30

Seznamuji se s řadou názorů, které jsou rozdílné od mého smýšlení a které do značné míry kritizují náš přístup, přístup Čechů, k tomu, jak se stavíme k migrační krizi, k našim závazkům vůči EU.

Jedno z takových zamyšlení je zveřejněno na Britských listech pod názvem: „Ve společném domě si pomáháme“, Jsme v Evropě, dokonce uprostřed... ( //blisty.cz/art/87179.html…, pan Hlavenka). Uvedený příspěvek mne natolik zaujal (a popravdě i vyprovokoval), že si dovolím vyjádřit svůj odlišný postoj s využitím myšlenkové konstrukce pana Hlavenky a který po mé úpravě zní takto:

"Milá Evropská unie, respektive národní státy na Západ od naší hranice, víme, že máš (máte) problém s dlouho předpovídanou uprchlickou vlnou. Zavinila sis to sama - signály, že se něco velkého blíží, byly, přesto jsi to, z pro nás neznámých důvodů, nechala příliš dlouho na trvale a evidentně nepřipravených Italech a zadlužených Řecích, kteří, na rozdíl od zcela nedostatečného financování Frontexu, po dlouhá léta inkasovali miliony EUR právě za účelem odpovídajícího zajištění ochrany jižní hranice Schengenského prostoru – kde ony peníze jsou a kde je ona chráněná hranice ví asi jen bůh.

Že by se dohledalo, kde tyto peníze skončily, kdo z konkrétních činovníků, členů různých komisí a rad EU (EP) byl za jejich distribuci a kontrolu odpovědný, kdo byl a je odpovědný za onu „ochranu“ našich společných hranic je pro tebe, milá EU, evidentně nezajímavé (nepohodlné). Ano, migrační vlna je bezpochyby věc, která by byla hodně obtížná i pro velmi dobře připraveného; ale ty si přesto jen roky bohorovně přihlížela na rozkrádání společných peněz určených k naší ochraně – ona to vlastně byla taková, sice trochu drahá, ale přece jen hra na „ochranu“, její předstírání aby byli voliči spokojení. Ano, někdy přijdou problémy, které spadnou shora a musí se bez ohledu na souvislosti hned řešit a hledat v takové chvíli viníka není účelné – ale tři roky by snad pro pojmenování příčin a nalezení viníků mělo stačit, si myslím...

Musíme si přiznat, že jsme v řešení problému taky nějak super aktívní nebyli, také proč bychom měli – naše země ani po „Sametové revoluci“ nebyla a není závislá na práci značného množství lidí ze zemí bývalých kolonií (tedy ze zcela jiného nábožensky, kulturně, sociálně atd. odlišného prostředí) nepřipustila vznik NO GO zón a zejména se s námi nikdo z EU ani moc neradil o tom, jak má EU věci řešit.

Škoda, protože přece jenom jako země uprostřed Evropy, staletí zmítaná ve střetech Západu a Východu, země, která si prošla zkušeností „Mnichova“, obsazování a vysídlování obyvatel z velkých částí území, zkušeností z pobytu cizích vojsk a ztráty státní suverenity, přece jenom NĚJAKÉ zkušenosti máme.

Omlouvám se, ale i to je možná důležité, bezdětná paní Merkel otevřela pro „všechny Syřany“ svou náruč dokořán, dlužno ale dodat, že pouze o své vůli jako zástupce Německa, a s mocným státem za zády i s nečekaně arogantní iluzí, že je i „prezidentkou“ celé EU. Škoda, že se s námi o tomto „skvělém“ nápadu nikdo nebavil. A byla to opět paní Merkel, která bez mandátu EP, ve svých aktuálních důsledcích poskytla již evidentně nedemokratickému Turecku velmi silný vydírací potenciál vůči EU. Ano, když paní Merkelová, opět bez jakéhokoliv mandátu EP oslovila pana Erdogana, řešila krizovou situaci (která ale krizovou být nemusela, kdyby Itálie a Řecko…., kdyby nepozvala „všechny Syřany“…., kdyby se ještě před naším vstupem….) a ani v tomto případě se nás jako samozvaná, vlastními emocemi povznesená „šéfka“ Unie nezeptala – je to tak správné? Škoda.

Nejenom že si „myslíme“ (děda říkával, že myslet, znamená hovno vědět), ona je to především evidentní skutečností, že rozdělovací kvóty nejsou vůbec dobrý nápad a nebudou fungovat, protože když možní příchozí neurčitého věku obdrží na své mobily informaci, že např. číšník u nás dostává 8 000 Kč na ruku a zbytek ať si nakrade nebo vybere na dýškách (...ejhle, že by EET bylo nakonec ok?), a přitom na druhé straně hranice je to 2 500 eur, tak do naší země ani nezamíří, leda omylem, protože většina z nich, s ohledem na své (ne)vzdělání ani neví, kde se ČR nachází.

A taky nás s těma přikázanýma kvótama už dlouho nasíráte, to je fakt. Ale když už ten problém, který se týká Evropy, nastal, pomáháme - ne s velkou radostí, ale pomáháme, posíláme naše policisty a experty do problémových oblastí - do hotspotů už Česko za dva roky vyslalo 63 expertů, pro Frontex pak 200 policistů (z celkových 1 500) a 339 policistů vyslalo hlídat hranice v rámci bilaterálních dohod, posíláme finanční pomoc…a také zaměstnáváme lidi z Ukrajiny, žije u nás přechodně cca 229 000 a trvale cca 277 000 cizích státních příslušníků. Když něco nastane ve společném domě, pomůžeme, protože to je problém společný, i když jej třeba zavinil někdo jiný než my – třeba v II. SV, v bitvě o Británii…. Pomáháme. Ale určitě nebudeme pomáhat tím, že budeme rezignovat na naši odpovědnost za bezpečnost našich občanů a na ochranu suverénních hranic, na kterých už nejsou zaplaťpánbůh ploty, ale které stále existují a existovat budou – i když má možná někdo, někde, nějaký jiný záměr...

Nejde o to, že bychom nějakou tu tisícovku příchozích nezvládli; určitě bychom si je, na rozdíl od nezodpovědné EU, která si na svou západní část vpustila několik stovek tisíců neprověřených a potenciálně nebezpečných osob, velmi pečlivě bezpečnostně prověřili a na základě prověrky sami rozhodli kdo ano a kdo ne….. Ale nemůžeme přistoupit na vydírání, na vynucovaný „přídělový systém“, kdy někdo, někde o někom, o kom tvrdíme, že je nositelem základních lidských práv a svobod, rozhodne přes jeho nesouhlas, že bude žít pouze tady a ne tam. Na první signální chvályhodnou, libě znějící představu, že tyto v převážné většině nevzdělané a jazykově nevybavené lidi donutíme, aby se naučili náš jazyk, naučili se nějaké práci, či se přímo integrovali do naší společnosti - to mohlo napadnout jen nějakou „mluvící hlavu“ z EU, od zeleného stolu.

Politické „elity“ EU, „chytré hlavy“ - byrokrati úředníci, kteří doma nevyřešili ani své NO GO zóny nás poučují, stejně jako neziskové organizace, které třeba u nás bohužel za desítky let nezvládly ani integraci v podstatě daleko méně složité romské populace než jsou lidi ze střední Afriky - všichni s vidinou pohodlného živobytí, s vlhkýma očima, k nebi zvednutou pěstí a s odhodlaným výrazem prohlásí „My to dokážeme“…. Nuže dokažte, ale jen u sebe doma, my takovou obsesí netrpíme.

Je pravdou, že například marně sháníme cca sto padesát tisíc lidí do výroby i služeb všeho druhu, ale jednak jsme si to zavinili sami, díky našemu „štědrému“ sociálnímu systému, kde nepracovat je mnohdy výhodnější než denně dojíždět do práce a jednak je nemůžeme sehnat ani u celkem vzdělaných a jazykově srozumitelných sousedů na východ od nás - ale pologramotní, jazykově (a kulturně) zcela nevybavení migranti nám vytrhnou trn z paty? - to může tvrdit jen šílenec….a to nebereme v úvahu skutečnost, že se rozbíhá Průmysl 4.0, Internet věcí a služeb, že nastupuje éra masivní robotizace a automatizace – aby to celé nakonec nedopadlo úplně opačně, že…

Ano, zaznamenali jsme další „úžasný“ nápad vzešlý od oněch „mluvících hlav“ v EU – jednotný systém sociálních dávek!!! Je to stejně „úžasný“ nápad, jako například chtít od Slováků, aby přispívali na řecké důchody, které jsou násobně vyšší, než důchody slovenských seniorů. Ano, není to jednoduché, už dávno jsme dávno měli náš deficit na ukazatele západních zemí (platové, sociální a jiné parametry) dorovnat – proč se tak ani po 25 letech nestalo, to každý posoudí sám.

….tak mne ale napadá, jak to že ve stejné fabrice (jeden majitel, jedno vedení), která má své výrobny rozeseté po EU, ve kterých se pracuje na stejných výrobcích, na stejných strojích, podle stejných norem, jsou diametrálně rozdílné platy – není to náhodou diskriminace? A teď - kdo koho vlastně diskriminuje…raději nedomýšlet….

ANO, jsme ochotní se podílet na řešení uprchlického problému -v místech jeho vzniku. Víme, že problémy Evropy jsou i problémy naše, a že problémy naše jsou i problémy Evropy. A že byste nám pomohli právě tak, pokud by to bylo potřeba; ostatně jste tak v minulosti už učinili (o roku 1938 nebudeme raději mluvit, že), třeba ve Velké privatizaci, tím, že jste nám laskavě pomohli zbavit se například břímě vojenské výroby či pro Vás nadbytečné konkurence.„ ...........tolik parafráze....

A nyní bych chtěl panu Hlavenkovi upřesnit třeba to, že ochrana hranice, ochrana suverénního území suverénního státu, nebo suverénní Evropské Unie (tedy pokud se jako suverénní vůbec chce, ve svém pseudohumanistickém opojení, cítit) je, že pokud tuto hranici chce někdo nelegálně, protizákonně překonat, je nejprve vyzván, aby tak nečinil – pokud neuposlechne, pak musí být nekompromisně odražen a třeba i usmrcen – v tomto smyslu hovoří i mezinárodní právo. Nemusí se to líbit, ale to je jediný způsob, jak lze chránit HRANICI. Pokud nejsme ochotni takto postupovat, pak ale nemluvme o ochraně a bezpečnosti – mluvme o tom, že hranice nás nezajímá a že vlastně neexistuje, že nechceme chránit naši suverenitu, že vlastně ani nejsme….. Buď tak nebo tak, v tomto žádná střední, populisticky líbivá cesta neexistuje.

Zajímalo by mne, koho pan Hlavenka konkrétně považuje za regulérní gaunery? Také by mne zajímalo, jak se lze v demokratické společnosti "zmocnit" vlády nad naší zemí. Já jsem si totiž naivně myslel, že v ČR lze vládnout pouze na základě výsledku demokratických voleb – nebo je to tak, že pokud volby dopadnou jinak, než některé party očekávají, pak bude konstatováno, že se vlády zmocnili gauneři? To pan Hlavenka myslí vážně?

Ve svém zájmu a především v zájmu budoucích generací doufám, že jakákoliv budoucí vláda ČR bude postupovat nikoliv, jak pan Hlavenka manipulativně podsouvá -.... v kombinaci sketismu (vy jste pomohli, na oplátku my nepomůžeme), kazišuctví (nic jsme nevymysleli, ale co jste vymysleli vy, to pokazíme), zbabělosti (hrozí pokles preferencí, to je samozřejmě víc než někomu zachránit život), a zbytečné provokace (vláda ostentativně "odhlasovala", že nebudeme plnit nařízení EU, aby jak ta gorila co se v kleci mlátí do prsou ukázala, že je svrchovaná -...., ale v souladu se zájmy občanské veřejnosti a v návaznosti na občany projevené vůli v demokratických volbách.

Tuším co je důvodem, proč se dnes socdem potácí na deseti procentech, ale na rozdíl od pana Hlavenky musím za sebe jednoznačně říci, že koaliční vláda, včetně ČSSD, se v tomto ohledu zachovala správně a není ustrašená z nátlaku tzv. elit EU.

Dodám ještě malou poznámku na závěr: při řešení neočekávaných, nepředpokládaných a zcela nových situací dogmaticky trvat a dovolávat se realizace schémat řešení, která s takovou situací vůbec nepočítala, je slaboduché, neefektivní a nebezpečné – nové situace vyžadují nová řešení a také…nové lidi!

 

Autor: Bohuslav Chalupa (poslanec za hnutí ANO 2011)

Tagy článku