Miliarda sem, miliarda tam, občan stejně musí zaplatit!

Miliarda sem, miliarda tam, občan stejně musí zaplatit!
Popisek: Ivan Noveský
17 / 12 / 2020, 11:00

Občan, jako odběratel, platí a platí stále více a bude platit ještě více. A ti, které si platí ze svých daní, aby ho chránili, ho naopak pomáhají okrádat… Vláda klidně odsouhlasí navýšení příspěvku ze státního rozpočtu v rozporu s platným zákonem. ERÚ chce další dvě miliardy Kč. Proč a pro koho?

graf

 

Podívejte se na graf a počítejte se mnou. V roce 2019 bylo na podporu obnovitelných zdrojů (POZE), dle státní společnosti OTE, která peníze spravuje, vyplaceno celkem 45,61 mld. Kč. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), dle zákona č. 165/2012 Sb., vykázalo, že spotřebitelé si připlatili v roce 2019 na POZE celkem 19,735 mld. Kč. Z prodeje povolenek v roce 2019 mělo MPO dostat 50% na obnovitelné zdroje od Ministerstva životního prostředí, tj. cca 8,049 mld. Kč. Státní dotaci na POZE stanovila vláda ve výši 26,18 mld. Kč. Dle §28 zákona č. 165/2012 Sb. bylo tedy určeno na POZE (všech druhů obnovitelných zdrojů) celkem 53,964 mld. Kč.

V částce ale není obsažena velká část poplatků, která by mohla dosahovat až 15 mld. Kč, za elektřinu exportovanou přes přenosovou soustavu (PS) a která, na rozdíl od elektřiny exportované přes distribuční soustavy, není dle zákona č. 165/2012 Sb., osvobozena od poplatků. Je zajímavé, že ani MPO nemá informace o výběru těchto poplatků…Do této částky se také nezapočítává mimořádná daň, kterou stále platí pouze solární elektrárny, uvedené do provozu v roce 2010, ve výši cca 2,2 mld. Kč za rok, a kterou eviduje Ministerstvo financí.

Již v minulosti bylo několikrát od spotřebitelů vybráno a na dotacích určeno na POZE o několik miliard Kč více, než bylo celkem na POZE vyplaceno. Pokud i v roce 2019 částky určené zákonem na POZE ve výši 53,964 mld. Kč významně převýšily celkovou vyplacenou podporu 45,61 mld. Kč, tj. saldo 8,354 mld. Kč (při řádném započtení poplatků za exportovanou elektřinu přes PS dle § 28 zákona č. 165/2012 Sb., s eventuálním uvažováním solární daně by saldo bylo daleko větší), kam se ty miliardové přebytky poděly a proč naopak chce ERÚ navýšit státní dotace na další roky o další 2 mld. Kč?

To, že premiér, již před více než rokem, avizoval kontrolu výběru a užití prostředků na POZE, které mělo a mohlo odkrýt úniky miliard Kč, zjevně Radu ERÚ nezajímá. Přesto, či snad právě proto, chce do nepřehledného systému „nasypat“ další miliardy. Komu asi, když víme, že předchozí Rada ERÚ byla, pro své údajné vztahy s distributory, odvolána?

 

Autor: Ivan Noveský

předseda Institutu pro energetiku, v roce 2001 zakládal ERÚ a v letech 2016/2017 byl jeho 1. místopředsedou

Tagy článku