Bude ministerstvo kultury respektovat minimální mzdu fyzické ostrahy?

Bude ministerstvo kultury respektovat minimální mzdu fyzické ostrahy?
Autor fotografie: Dollar Photo Club|Popisek: Ilustrační foto
08 / 12 / 2015, 15:30

Ministerstvo kultury nedávno vypsalo velké výběrové řízení na ostrahu 113 objektů celkem 610 zaměstnanci bezpečnostních služeb. Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu (ASIS) upozornila ministerstvo, že zakázka je v rozporu s platnou legislativou ČR, co se týká výše hodinové mzdy.

Po vydání prvního článku: Bude bezpečnost objektů ministerstva kultury ohrožena, se objevily dotazy z řad čtenářů ohledně cen za hlídání objektů ministerstva kultury, proto doplňujeme další získané informace.

Podle Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR (UPSS CZ) se reálná minimální hodinová sazba za poskytování nepřetržité služby fyzické ostrahy objektů skládá z minimálních mzdových a personálních nákladů. Personálními náklady jsou míněny náklady na řízení, kontrolu výkonu práce, vybavení strážců pomůckami, školení a přiměřený zisk podnikatelského subjektu. Hodinová sazba, za kterou lze poskytnout bezpečnostní službu zaměstnancem v hlavním pracovním poměru, podle UPSS CZ činí 130,10 Kč za hodinu bez DPH.

Tuto sazbu na podzim uznalo ministerstvo práce a sociálních věcí a přislíbilo, že pokud rezort vypíše v budoucnu zakázku na fyzickou ostrahu, bude z této ceny vycházet. A pokud bude nabídková cena odpovídající mzdovým a personálním nákladům naopak nižší než 130,10 Kč za hodinu bez DHP, bude považována za mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu §77 odst. 1 zákona č .137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V tom případě si musí hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na implementačním plánu a metodice navazující na Strategii odpovědného veřejného zadávání resortu práce a sociálních věcí, kde se klade důraz na vytváření příležitostí pro podporu zaměstnanosti a zajištění „férových“ pracovních podmínek a bezpečnosti práce. Zároveň je připravován souběžný národní projekt na podporu rozvoje odpovědného zadávání, vzhledem k tomu, že veřejné zakázky mohou mít značný dopad na podporu zaměstnanosti.

Z tohoto pohledu je zarážející, že ministerstvo kultury, které se rozhodlo nově zabezpečit své objekty, ve výběrovém řízení preferuje jako hlavní hodnotící kritérium minimální částku za hodinu fyzické ostrahy. K výběrovému řízení ministerstva kultury se proto kriticky vyjádřila česká pobočka ASIS ústy svého předsedy Jaromíra Průši. ASIS při výpočtu minimální mzdy dospěla k podobné částce jako UPSS CZ, tedy pro druhý stupeň zaručené minimální mzdy, kam patří větší část bezpečnostních agentur, je minimální cena bez požadovaných technických prostředků a zisku podnikatelského subjektu 108, 71 Kč bez DPH a zisku podnikatelského subjektu.

Podle údajů, které má redakce SECURITY magazínu k dispozici, ale první dva soutěžící o zakázku ministerstva kultury nabídli ceny ve výši 85,5 Kč a 94,3 Kč za hodinu fyzické ostrahy.

Tyto ceny jsou tedy až o 22 % nižší, než umožňují zákonné podmínky České republiky!

 

 

Tagy článku