Ministerstvo obrany nemá problém s nedostatečně vybavenými toyotami pro speciální síly

Ministerstvo obrany nemá problém s nedostatečně vybavenými toyotami pro speciální síly
Autor fotografie: Toyota|Popisek: Toyota Land Cruiser
13 / 02 / 2018, 09:30

Sekce vyzbrojování ministerstva obrany v současnosti poptává nová pancéřovaná vozidla Toyota Land Cruiser 200 pro 601. skupinu speciálních sil. Zadávací dokumentace je ovšem už od začátku formulována přinejmenším nejasně a podle reakcí sekce vyzbrojování jí zřejmě nejde v první řadě o bezpečnost příslušníků speciálních sil ani chráněných osob.

Podle zveřejněných požadavků a zadání sekce vyzbrojování ministerstva obrany poptává balisticky zodolněná vozidla Toyota Land Cruiser 200, která mají příslušníci 601. skupiny speciálních sil využívat pro přepravu a doprovod chráněných VIP osob. Z logiky věci by tedy mělo jít o maximálně odolná vozidla, neboť budou nasazována na exponovaných místech (např. Afghánistán), budou chránit významné osoby a využívat je bude elitní útvar české armády. Sekce vyzbrojování ovšem v průběhu výběrového řízení změnila výklad požadovaných charakteristik odolnosti vozidel, aniž to uchazečům o zakázku sdělila. Tato změna navíc znamená, že ministerstvo se spokojí s nižší odolností vozidel, která je pro zamýšlený způsob i místa nasazení zcela nedostatečná. Přitom podle nedávného vyjádření současné ministryně obrany jsou změny v zadávacích dokumentacích během výběrových řízení nepřijatelné.


Změna výkladu na požadavky odolnosti ze strany sekce vyzbrojování navíc vyšla najevo až při bližším zkoumání dalších nestandardních specifikací u požadovaných vozidel. Chybí například požadavek na přípravky pro rychlou montáž přídavného protiminového pancéřování nebo na instalaci systému blackout, naopak je výslovně požadována dnes nedostatečná odolnost vůči explozím působícím na boky vozidla. V souvislosti s dotazy a upozorněním na nesrovnalosti ve výkladu a zadání balistické odolnosti vozidla i dalších charakteristik sekce vyzbrojování zareagovala stručnými odpověďmi a prodloužením lhůty podání nabídek o další měsíc. Tím ovšem připustila, že zadávací dokumentace není jasně formulována.


V jejím veřejném znění je formulován požadavek na odolnost poptávaných toyot takto:


Balistiká ochrana prostoru posádky podle STANAG 4569 - (odpovídá úrovni VR9, což je nejvyšší stupeň balistické ochrany):


min. LEVEL II
7,62x39, API BZ
AK-47 Kalashnilcov, 7,62x39, VM / WK
5,56x45 — MI3, SS109 — Remington 223
SIG 542 FALFN 7,62x51 NATO, „O", Mil-Ball


Nehledě na to, že se jméno vynálezce nejslavnější ruční palné zbraně česky píše Kalašnikov (a čeština je pro zadávací dokumentaci výběrových řízení českých státních institucí povinná), celá specifikace působí přinejmenším zmatečně. Odolnost VPAM VR9 neodpovídá úrovni STANAG 4569 Level II, VR9 je totiž specifikace vyšší odolnosti než Level II. Na dotaz o ujasnění sekce vyzbrojování odpověděla, že je požadována minimální úroveň Level II, ale že vozidla mohou mít samozřejmě vyšší odolnost při zachování dalších technických požadavků. To ovšem znamená, že úředníci ministerstva obrany požadují méně odolná vozidla pro elitní útvar speciálních sil, která mají navíc přepravovat a doprovázet významné osoby (například i představitele vlády a ministerstva obrany), než tomu je u vojenské policie. V půlce minulého roku totiž ministerstvo obrany pro vojenskou policii nakoupilo identická vozidla Toyota Land Cruiser 200, jaké požaduje i nyní, ovšem se stupněm odolnosti VR9.

Psali jsme: Samohybný minomet na podvozku Pandur II 8x8 CZ - moderní a ekonomický prostředek palebné podpory pozemních sil

Podivně zni i odpověď sekce vyzbrojování na změnu výkladu parametrů odolnosti poptávaných vozidel: „V případě setrvání pouze na požadavku balistické ochrany dle normy VR9 by došlo k diskriminačnímu zadání oproti ostatním účastníkům zadávacího řízení.“ Přitom právě snížení nároků na odolnost vozidel z VR9 na Level II podle normy STANAG vytváří diskriminační podmínku pro uchazeče nabízející vozidla s balistickou ochranou VR9, neboť se jedná o kvalitnější řešení ve vyšší cenové hladině, než je tomu u úrovně Level II. A cena je ve výběrových řízeních jedním z určujících faktorů. Pokud tedy sekce vyzbrojování nově tvrdí, že jí pro poptávaná vozidla stačí levnější Level II, ale že úroveň VR9 je také možná, pak všechny uchazeče nabízející vyšší odolnost za samozřejmě vyšší cenu předem staví do nevýhodné pozice. 


Také další parametry požadované sekcí vyzbrojování pro vozidla určená elitnímu útvaru speciálních sil AČR jsou přinejmenším nestandardní. A to především v tom ohledu, že znamenají zvýšené ohrožení zdraví i životů příslušníků speciálních sil i chráněných osob. Sekce vyzbrojování například požaduje odolnost proti výbuchům náloží a nástražných zařízení působícím na boky vozidla sílou maximálně do ekvivalentu 15 kg TNT. Po zkušenostech z nasazení v rizikových oblastech jako je Afghánistán, je obecně známo, že tato hodnota je nedostatečná, standardem je dnes odolnost vůči výbuchům do ekvivalentu 20 kg TNT. Takovouto úroveň ochrany je možné zajistit právě u specifikace VR9 s patřičnou kvalitou i certifikáty.


Ministerstvo obrany také mimo jiné nepožaduje vozidla pro 601. skupinu speciálních sil vybavit přípravky pro jednoduchou a rychlou montáž protiminové ochrany, která je v oblastech předpokládaného nasazení nezbytností. Stejně tak podle úředníků ministerstva není potřeba vozidla Toyota vybavit systémem blackout, který je dnes rovněž standardním a nezbytným vybavením pro nasazení v rizikových oblastech a pro přepravu chráněných osob i operace speciálních sil. Naopak se ale v zadávací dokumentaci nalézá kupříkladu požadavek na zadní spojler vozidla, což je prvek čistě estetického významu bez vlivu na odolnost či bezpečnost posádky a přepravovaných osob.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.