Ministerstvo vnitra kvůli hrozbě teroristických útoků přijímá opatření na ochranu měkkých cílů

Ministerstvo vnitra kvůli hrozbě teroristických útoků přijímá opatření na ochranu měkkých cílů
27 / 07 / 2016, 14:30

Cílem teroristů budou měkké cíle: obchodní, kulturní, společenská centra nebo kostely.

Ministerstvo vnitra v souvislosti s množícími se teroristickými útoky v Evropě urychluje připravovanou koordinaci systémové ochrany měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací osob, která nejsou trvale chráněna a jsou snadno dostupná. Jde např. o obchodní centra, kulturní či sportovní centra nebo kostely. Ministr vnitra o tom dnes, ve středu 27. července 2016, informoval vládu. Spuštění procesu plánoval resort vnitra původně na začátek příštího roku. 

Prvním krokem je vznik metodické skupiny, která bude majitelům a provozovatelům měkkých cílů poskytovat nepřetržitou podporu a jejíž zřízení uložil ministr vnitra Milan Chovanec dopisem policejnímu prezidentovi. Součástí podpůrné skupiny bude i nonstop hotline, kterou policie zřídí a kde bude poskytovat pomoc se zajištěním bezpečnosti veřejných akcí či míst.

„Policie začne více spolupracovat s pořadateli kulturních a společenských akcí či vlastníky nákupních center, kterým nabídneme metodiku a supervizi bezpečnostního zajištění těchto míst na základě zkušeností z Izraele či USA. Policejnímu prezidentovi jsem zadal úkol představit návrhy opatření do 4. srpna. Jde o nastavení standardů a manuálů. Celý proces přípravy komplexního balíčku metodické podpory jsme se vzhledem k událostem v Evropě rozhodli urychlit a mít plně pod kontrolou,“ vysvětlil ministr vnitra Milan Chovanec s tím, že cílem systémové podpory budou také představitelé samospráv.

Na nonstop lince budou moci organizátoři akcí či majitelé a provozovatelé měkkých cílů akci nahlásit a vyžádat si podporu. Policie tak bude mít čas situace v předstihu analyzovat a zvolit vhodná opatření. Důležitou součástí bude také komunikace s obcemi. Provozovatelům i obcím MV a policie nabídne např. možnost zapojit se do společných cvičení atd.

Cvičení bezpečnostních složek

Součástí systémové ochrany budou nejen celostátní a krajské policejní složky, ale také odborníci Ministerstva vnitra. Právě metodika ochrany měkkých cílů, kterou finalizuje odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, bude důležitým podpůrným nástrojem a součástí nové celonárodní Koncepce ochrany měkkých cílů.

Ministerstvo vnitra mj. reaguje na skutečnost, že majitelé a provozovatelé měkkých cílů nemají se zabezpečením veřejně přístupných míst a ochranou proti specifickému druhu terorismu zkušenosti. Bezpečnostní složky jsou však na zvládnutí podobných útoků cvičeny a mají podrobné plány, jak při různých nepředvídatelných typech útoků postupovat. Přestože policie pravidelně na všech úrovních cvičí např. zásah proti tzv. aktivnímu střelci, proběhne během září několik dalších cvičení zaměřených na reakci bezpečnostních složek na konkrétní teroristickou hrozbu či zajištění bezpečnosti v souvislosti s migrací na slovenské hranici a části německé a rakouské hranice. 

Zdroj, autor: Lucie Nováková, ředitelka odboru tisku a public relations, Ministerstvo vnitra ČR

Tagy článku