Ministerstvo vnitra postupuje v souladu se zákonem o pobytu cizinců

Ministerstvo vnitra postupuje v souladu se zákonem o pobytu cizinců
Autor fotografie: Policie ČR|Popisek: Uprchlíci v ČR
26 / 08 / 2015, 00:15

Reakce Ministerstva vnitra na informace týkající se zadržení cizinců, o kterých se píše v článku „Tschechien sperrt Flüchtlinge ein“

V zařízeních pro zajištění cizinců, tedy v uzavřených zařízeních, se nacházejí pouze osoby, které byly zajištěny podle zákona o pobytu cizinců z důvodu nelegálního pobytu na území České republiky, a které by měly být navráceny do příslušné země původu podle pravidel Evropské unie - návratová směrnice, Dublinské nařízení, readmisní dohody.

Češi prý drží běžence za ostnatým drátem neoprávněně. Německý tisk kritizuje Česko

Policie se řídí zákonem o pobytu cizinců, který mj. stanoví, že „policie zajistí na dobu nezbytně nutnou cizince, který neoprávněně vstoupil nebo pobýval na území České republiky“. Více informací naleznete v naší předchozí tiskové zprávě.

V těchto zařízeních se nenachází osoby, které by v České republice podali žádost o mezinárodní ochranu. Standardní žadatelé o mezinárodní ochranu v České republice jsou v přijímacím středisku a následně v pobytových střediscích pro žadatele o mezinárodní ochranu, tak jak to vyžadují příslušné směrnice Evropské unie.

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a PR

auf Deutsch: Das Ministerium des Innern geht in Übereinstimmung mit dem Ausländeraufenthaltsgesetz vor

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.