Ministerstvo vnitra: radní Energetického regulačního úřadu Krejcar opakovaně porušuje zákon

Ministerstvo vnitra: radní Energetického regulačního úřadu Krejcar opakovaně porušuje zákon
Autor fotografie: twitter Rostislava Krejcara|Popisek: Rostislav Krejcar
02 / 04 / 2019, 18:30


Podivnými praktikami radního Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Rostislava Krejcara se už zabývalo i ministerstvo vnitra. Podle náměstka ministra vnitra pro státní službu Josefa Postráneckého, Krejcar neoprávněně nakládal s osobními údaji státních zaměstnanců, postupoval opakovaně v rozporu s energetickým zákonem a Jednacím řádem Rady ERÚ a porušil zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti. Postránecký se jednáním Krejcara zabýval na podnět zaměstnanců úřadu. Ti mimo jiné podali i stížnost k vládnímu prošetřovali Dušanovi Uherovi. K závěru, že Krejcar neoprávněně nakládal s osobními údaji zaměstnanců, již v minulosti dospěla kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů. Krejcar přesto i nadále zůstává ve funkci.

Ve stížnosti zaměstnanců ERÚ, kterou náměstek Postránecký analyzoval, si měli zaměstnanci stěžovat na to, že radní Krejcar manipuluje s jejich osobními spisy, činí si z nich neoprávněně kopie a vepisuje do nich poznámky. Mělo jít přitom o oficiální dokumenty Rady ERÚ, jako jsou například rozhodnutí o udělení mimořádné odměny.

Podle informací z úřadu nejvyššího státního úředníka tímto Krejcar překročil svou pravomoc, kdy člen Rady ERÚ nejenom není oprávněn si pořizovat kopie ale i jakkoliv jinak zasahovat do znění dokumentů, které jsou obsahem osobních spisů státních zaměstnanců. Člen Rady ERÚ je dle zákona o státní službě oprávněn pouze nahlížet do osobních spisům, a to vždy v souvislosti s konkrétním správním úkonem nebo případem.

Postránecký se rovněž vyjádřil k otázce, zda člen Rady může do již schváleného dokumentu podepsaného celou Radou dopisovat své poznámky. Podle náměstka Postráneckého se jedná o nepřípustný zásah. Člen Rady má totiž možnost na jednání Rady uvést svůj nesouhlas s přijatým rozhodnutím Rady, ale to je tak vše. Krejcar vepisováním svých poznámek do již vydaných a zaměstnanci převzatých rozhodnutí postupoval nad rámec možností mu daných energetickým zákonem a Jednacím řádem Rady. Podle Postráneckého doplnil Krejcar dokumenty vpisky povahy osobních názorů, které nejsou ničím podloženy.

Ministerstvo vnitra řešilo i situaci, kdy Krejcar na svoji twitterovou stránku vložil poznámku k odměňování jednoho zaměstnance ERÚ, který byl z Krejcarovy poznámky snadno identifikovatelný. Podle Postráneckého tak Krejcar opět porušil svou zákonem uloženou mlčenlivost.

Jak vidno, Krejcarovo působení na ERÚ od samého začátku připomíná divoký západ. Tento radní se opakovaně dopouští porušování zákona, přesto se tím nikdo nezabývá. Přitom se jedná téměř pořád o ta samá pochybení zejména spočívající v neoprávněném nakládání s osobními údaji zaměstnanců. Krejcara tak evidentně nenapravila ani kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Tagy článku