Ministerstvo vnitra vyhlásilo výběrový dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“.

Ministerstvo vnitra vyhlásilo výběrový dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“.
Autor fotografie: Pixabay
20 / 01 / 2016, 11:15

Žádosti o dotace se podávají nejpozději do 31. ledna 2016.

V zájmu podpory širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni vyhlásilo Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“. Podmínky programu obsahuje výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Bezpečnostní dobrovolník“ v roce 2016.

Žádost si může podat obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy (dále jen „obec“). V případě nezajištění finančních prostředků si zadavatel vyhrazuje právo výzvu nerealizovat. Žádosti o dotace se podávají nejpozději do 31. ledna 2016.

Více informací najdete zde

Více o projektu "Bezpečnostní dobrovolník"

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.