Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier je znepokojen postojem k uprchlíkům. Vyzývá vládu, aby zasáhla

Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier je znepokojen postojem k uprchlíkům. Vyzývá vládu, aby zasáhla
17 / 08 / 2015, 12:00

Výbor pro práva cizinců se znepokojením sleduje aktuální dění v české společnosti, na němž se v nemalé míře podílí působení mediálního prostředí i postoj naší politické reprezentace.

Výbor pro práva cizinců Rady vlády ČR pro lidská práva se na svém zasedání dne 2. července 2015 zabýval také současnou situací v oblasti migrace. Výbor k tomuto bodu jednání přijal usnesení vyzývající vládu České republiky mj. k vyvinutí maximálního úsilí proti projevům nesnášenlivosti, islamofobie a xenofobie a vysvětlování základních faktů a dat o situaci na poli migrace a integrace cizinců/uprchlíků.

Dále také vládu vyzval k podpoře slušné a kultivované veřejné debaty, podpoře poskytovatelů služeb zaměřených na integraci cizinců, kteří čelí nenávistným projevům, a k vyslovení se za dodržování práva na azyl v souladu s Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami a solidaritu s uprchlíky. Vláda byla na svém dnešním jednání o přijetí usnesení Výborem pro práva cizinců informována.

Výbor pro práva cizinců se znepokojením sleduje aktuální dění v české společnosti, na němž se v nemalé míře podílí působení mediálního prostředí i postoj naší politické reprezentace.

Výbor pro práva cizinců Rady vlády ČR pro lidská práva proto vyzývá vládu České republiky, aby

 • se jednoznačně vyslovila za dodržování práva na azyl, solidaritu s uprchlíky a inkluzivní společnost;
 • vyvinula maximální úsilí proti projevům nesnášenlivosti, islamofobie a xenofobie a vysvětlovala veřejnosti základní fakta a data o situaci v Evropě a v České republice na poli migrace a integrace cizinců/uprchlíků;
 • stejně aktivně působila též vůči médiím, tj. aby byl objasňován celý kontext (včetně historických zkušeností a mezinárodních závazků) a veškeré aspekty migrační/uprchlické problematiky, a to nejen ty bezpečnostní;
 • se postavila za poskytovatele služeb zaměřené na integraci cizinců, kteří čelí nenávistným projevům (nejen nevládní neziskové organizace, ale i státem či obcemi zřízené instituce, vzdělávací zařízení, obce, kraje) a jejichž činnost je na tomto poli vládou ČR, Evropskou unií a dalšími donory podporována z dobrých a smysluplných důvodů, totiž jako prostředek zajišťování sociálního smíru a rozvoje otevřené (občanské) společnosti;
 • učinila veškeré nezbytné kroky (včetně těch právních) k podpoře slušné a kultivované veřejné debaty a dala tak jasný signál, co je v rámci demokratické diskuse ještě přípustné a co již je za její hranicí, protože právě demokracii samu ohrožuje.

Výbor pro práva cizinců Rady vlády ČR pro lidská práva se na svém zasedání dne 2. července 2015 zabýval také současnou situací v oblasti migrace. Výbor k tomuto bodu jednání přijal usnesení vyzývající vládu České republiky mj. k vyvinutí maximálního úsilí proti projevům nesnášenlivosti, islamofobie a xenofobie a vysvětlování základních faktů a dat o situaci na poli migrace a integrace cizinců/uprchlíků. Dále také vládu vyzval k podpoře slušné a kultivované veřejné debaty, podpoře poskytovatelů služeb zaměřených na integraci cizinců, kteří čelí nenávistným projevům, a k vyslovení se za dodržování práva na azyl v souladu s Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami a solidaritu s uprchlíky.

Vláda byla na svém dnešním jednání o přijetí usnesení Výborem pro práva cizinců informována.

Výbor pro práva cizinců funguje jako pracovní orgán Rady vlády pro lidská práva a stejně jako v Radě jsou v něm zastoupeny jak ústřední orgány státní správy, tak občanská a odborná veřejnost a akademická obec. Účelem Výboru je především zpracovávat pro Radu podněty ke zvýšení úrovně stavu a dodržování práv cizinců v České republice.

Členové Výboru pro práva cizinců (zdroj: Vláda ČR)

Zástupci a zástupkyně státních orgánů:

 • Helena Dluhošová (Ministerstvo vnitra) - místopředsedkyně výboru
 • Tomáš Haišman (Ministerstvo vnitra)
 • Kateřina Stehlíková (Ministerstvo vnitra)
 • Milena Křivánková Beranová (Ředitelství Správy služby cizinecké policie Praha)
 • Jaromír Krejčí (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
 • Petr Pondělíček (Správa uprchlických zařízení MV)
 • Jiří Kalašnikov (Ministerstvo zahraničních věcí)
 • Antonín Stanislav (Ministerstvo spravedlnosti)
 • Kateřina Štěpánková (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • Helena Rögnerová (Ministerstvo zdravotnictví)
 • Robert Szurman (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 • Pavel Pořízek (Kancelář veřejného ochránce práv)

Zástupci a zástupkyně občanské a odborné veřejnosti a akademické obce:

 • Lucie Sládková (IOM – Mezinárodní organizace pro migraci) - předsedkyně výboru
 • Martin Rozumek  (Organizace pro pomoc uprchlíkům)
 • Vladislav Günter (Centrum pro integraci cizinců)
 • Tereza Freidingerová (Člověk v tísni)
 • Goranka Oljača (novinářka a publicistka Český rozhlas)
 • Klára Boumová (Charita Česká republika)
 • Hana Pipková (soudkyně Městského soudu Praha)
 • Pavel Čižinský (Poradna pro občanství)
 • Věra Roubalová Kostlánová (Tolerance a občanská společnost)
 • Petra Levrincová (UNHCR – Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky)
 • Pavla Hradečná (Sdružení pro integraci a migraci)
 • Marie Jelínková (Multikulturní centrum Praha)

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace