Ministr spravedlnosti: "Bez reakce policie dochází k šíření nenávisti vůči islámu."

Ministr spravedlnosti: &quote;Bez reakce policie dochází k šíření nenávisti vůči islámu.&quote;
18 / 11 / 2015, 13:15

Bude zahájeno vyšetřování, zda nedošlo k projevům, které by mohly naplňovat skutkovou podstatu trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod?

MInistr spravedlnosti Robert Pelikán dnes zveřejnil na Twitteru:

Server iDnes.cz požádal ministra Pelikána o rozhovor, ve kterém uvedl mj.:

"Pokud máme v listině základních práv a svobod zakotvenu svobodu vyznání, snad se ta svoboda týká i jednoho ze čtyř největších náboženství na světě - islámu. Doufám, že islám nebudeme ze svobody vyznání vylučovat."

"Policie má ze zákona povinnost stíhat všechnu trestnou činnost, o které se dozví. A mám pocit, že policistů tam (na Albertově - pozn. red. iDnes.cz) bylo poměrně hodně. A moc nevím, co za skutečnosti, o kterých nevědí, bych jim mohl trestním oznámením sdělit."

Zdroj: zpravy.idnes.cz

Policie důrazně varuje před rasistickými a xenofobními názory na sociálních sítích. Můžeme se dopustit trestného činu.

§ 356 trestního zákoníku "Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod:
(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

Poznámka redakce: upozorňujeme čtenáře, aby ve svých příspěvcích na sociálních sítích vážili svoje slova a hodnocení, která vkládají pod jednotlivé články. Z těchto důvodů byla zrušena i diskuze na našich webových stránkách.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.