Ministr vnitra: Migrace není důvodem pro znovuzavedení ochrany českých hranic.

Ministr vnitra: Migrace není důvodem pro znovuzavedení ochrany českých hranic.
29 / 08 / 2015, 14:15

EXKLUZÍVNĚ / Zdůvodnění je prosté: neexistuje závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v České republice. Česko neprovádí monitoring na hranicích, pouze tzv. "cílené" kontroly.

Už 9. července interpeloval poslanec Parlamentu ČR a předseda Výboru pro obranu David Kádner ministra vnitra Milana Chovance kvůli zajištění kontroly státních hranic v souvislosti s přílivem uprchlíků do Evropy.

Na otázku, zda v případě výrazného zhoršení bezpečnostní situce v EU a zvýšení počtu uprchlíků, je schopna Česká republika zajistit účinnou kontrolu českých státních hranic odpovídá ministerstvo vnitra:

"Samotný fakt migrace uvnitř schengenského prostoru není důvodem pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic a pro přijetí takového opatření musí být přítomná závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. Posouzení takového dopadu hrozeb by měl provést k tomu kompetentní orgán (např. Policie ČR, zpravodajské služby, atd.)...Charakter současné situace nasvědčuje spíše tomu, že by mohlo být přijato opatření na celoevropské úrovni tak, aby nebylo ohroženo fungování schengenského prostoru jako celku."

A doplňuje: "Systematické monitorování osob překračujících vnitřní hranice se z podstaty schengenské spolupráce neprovádí....Policie a celní orgány provádějí cílené kontroly na základě získaných poznatků....V podmínkách současné frekvence dopravy v schengenském prostoru je stoprocentní monitorování pozemních vnitřních hranic po celé délce de facto nemožné, a to i při dočasném unovuzavedení ochrany vnitřních hranic."

Na otázku jaké prostředky by Policie ČR potřebovala k zajištění účinné kontroly státních hranic, abychom byli schopni zabránit  nekontrolovanému přechodu hranic reaguje ministerstvo takto:

"Dočasné znovuzavedení ochrany hranic je výjimečné opatření, které lze přijmout pouze v mimořádných aituacích. Česká republika dosud takové opatření nepřijala...Finanční, personální a technické zajištění tohoto opatření je součástí příslušného krizového plánu."

Na otázku, zda v případě náhlého kolapsu je možné plnohonotně zajistit monitoring hranic a zajistit vnitřní bezpečnost ČR, odpovědělo ministerstvo:

"Při vstupu ČR do schengenského prostoru byly přijaty mechanismy zajišťující bezpečnostním složkám možnost účinné reakce na jakékoliv zhoršení bezpečnostní situace. Jejich součástí je rovněž možnost zapojení Armády ČR."

Zveřejňujeme v plném znění odpověď ministra vnitra Milana Chovance na tuto interpelaci

Tagy článku