Mobilní technologie podporují rodinnou soudržnost

Mobilní technologie podporují rodinnou soudržnost
25 / 08 / 2015, 11:00

Nový výzkum společnosti Ericsson odhalil pozitivní vliv mobilních technologií na komunikaci v rodině. V rámci rodiny si nejčastěji posíláme textové zprávy a telefonujeme. Rodiče, kteří navíc využívají mobilní aplikace, s dětmi komunikují až osmkrát více. Až 71 % dotázaných rodin během rodinné večeře odkládá a nepoužívá žádná mobilní zařízení.

Spolu s rozvojem mobilních technologií se vytvořily i nové sociální vzory. Srpnový report Ericsson ConsumerLab přináší výzkum, který se zabývá tím, jaký mají technologie vliv na rodinu a rodinný život, jakým způsobem spolu jednotliví členové rodiny komunikují a jak byl rodinný život využíváním technologií pozměněn.

Do výzkumu se zapojila více jak tisícovka rodin v USA, přičemž evropská data vykazují podobný trend. Využívání mobilních komunikačních aplikací a sociálních sítí zaměřených na komunikaci je jednou z nejčastějších on-line aktivit. Až 75 % Čechů tráví čas na internetu právě vyžíváním sociálních sítí.

Mobilní technologie mají na rodiny pozitivní vliv

Většina dnešních rodin je stresována velkým pracovním vytížením obou rodičů, při kterém je navíc nutné odvézt děti do školy a ze školy nebo je převést do zájmových kroužků. Podle výzkumu společnosti Ericsson má v dnešní době každé dítě ve věku 12 – 15 let nejméně tři mimoškolní aktivity. Mobilní telefon je tedy perfektním nástrojem, jak během dne propojit rodinu dohromady. Umožňuje také snáz a efektivněji řešit každodenní praktické a logistické otázky. Možnost nepřetržitého kontaktu s ostatními členy rodiny během dne navíc zvyšuje pocit vzájemné blízkosti a štěstí. Průměrný věk, kdy rodiče svým dětem pořídí smartphone je 11 let.

Komunikace v rámci rodiny přibývá. Využíváme různé platformy

Nejvyužívanějšími nástroji, jak se propojit v rámci rodiny jsou textové zprávy a volání. Z výzkumu vyplynulo, že otcové obecně preferují spíše volání, zatímco matky a děti častěji komunikují prostřednictvím textových zpráv. Děti jsou více v kontaktu se svými matkami než s otci. Rodiny stále více komunikují i prostřednictvím mobilních aplikací. Výsledky ukazují, že rodiče, kteří používají tyto aplikace, spolu komunikují až pětkrát častěji. Mezi aplikacemi využívanými v USA dominuje WhatsApp, Snapchat nebo Instagram. V Evropě stále nejvíce využíváme Facebook. V závěsu za ním jsou ale WhatsApp, Twitter a Instagram.

Technologie osobní kontakt nenahradí

I když mobilní technologie obecně rodinnou komunikaci ovlivňují pozitivně, mají i jisté stinné stránky. Rodiče se bojí nástrah, které na jejich děti mohou na internetu čekat a nastavují pravidla pro kontrolu jejich mobilních zařízení. 72 % dotázaných rodin uvedlo, že omezení nebo zákaz používání mobilního zařízení aplikují jako trest.

„Měli bychom si také uvědomit, že závislost na našich mobilech a tabletech nám ubírá drahocenný osobní kontakt s rodinou. Čas dětí strávených s rodiči nemohou mobilní technologie nahradit,“ řekla Ann – Charlotte Kornblad z Ericsson ConsumerLab.

Většina dotazovaných rodin si však tento fakt uvědomuje. Výzkum uvádí, že 48 % rodin si každý den udělá čas na společnou večeři a 71 % rodin během večeře nepoužívá žádná mobilní zařízení.

Originální report ke stažení ZDE.

O ERICSSON CONSUMERLAB
Ericsson ConsumerLab získává svoje poznatky prostřednictvím globálního výzkumného programu, který je každoročně založený na rozhovorech so 100 000 lidmi ve více než 40 zemích a 15 velkoměstech. Tento vzorek statisticky reprezentuje 1,1 miliardu lidí. ConsumerLab tento rok slaví 20 let svojí existence.

O SPOLEČNOSTI ERICSSON
Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváříme propojenou společnost, která nám všem umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Naši nabídku tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od Ericssonu uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace a naše společnost zajišťuje servis sítí zákazníků s více než 2 miliardami uživatelů.

Působíme ve 180 zemích a zaměstnáváme více než 100 000 pracovníků. Ericsson byl založen v roce 1876 a sídlí ve Stockholmu ve Švédsku. V roce 2014 činily tržby naší společnosti 228,0 miliardy švédských korun. Ericsson je zapsán na stockholmské burze NASDAQ OMX a newyorské burze NASDAQ.

www.ericsson.com 
www.ericsson.com/news

www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson

//www.facebook.com/ericssonceskarepublika

www.youtube.com/user/ericsson

Tagy článku