Moderní informační systém VIOLET spustila Městská policie

Moderní  informační systém VIOLET spustila Městská policie
Autor fotografie: MP Prostějov|Popisek: Informační systém VIOLET
09 / 02 / 2021, 09:00

Městská policie uvedla pro své strážníky do ostrého provozu moderní informační systém VIOLET k evidenci a dokumentaci přestupků, a to jak v dopravě, tak i při dokumentaci ostatních protiprávních jednání, jako jsou černé skládky, poškozování a krádeže majetku. Samotný systém je postaven na platformě klient - server, kde serverová aplikace je nasazena v infrastruktuře městské policie, klientské aplikace jsou pak přizpůsobeny jak pro platformu Windows, tak pro zařízení s operačním systémem Android a iOS.

Softwarem je možno v tabletu, či chytrém telefonu dokumentovat přestupek, pořídit fotografii přestupkového jednání, provést dokumentaci o uložení příkazu na místě, nebo připravit dokumentaci pro správní řízení. Do fotografie se zapisuje datum, čas a souřadnice GPS, pro případné další využití v rámci správního řízení.

Na místě dokumentace přestupku mají strážníci možnost zjistit tzv. lustrací provozovatele vozidla z Centrálního registru vozidel. Lze provést také automatickou lustraci pro snadné vyplnění formulářů, a záznam o přestupku přímo předat správnímu orgánu k řešení. Systém dále umožňuje generování dokumentace pro odesílání přestupků s bodovým hodnocením přímo na jednotlivé správní obvody pro zápis do karty řidiče.

Software generuje statistiky činnosti v různých podobách, dokumentuje činnosti strážníků a umožňuje ji tak efektivně vyhodnocovat.

Propojení klient-server je provedeno v rámci uzavřeného tunelového připojení mobilního operátora vysoce šifrovaným spojením.

Systém byl vyvinut ve spolupráci s českou softwarovou firmou Phoenix Systems. Na stránkách //www.phoenix-systems.cz/ je aplikace demonstrativně nasazena. Firmu je možno požádat o testovací přístup k vyzkoušení aplikace. Cenu za dodávku a implementaci vám také sdělí na požádání. Software je šitý takříkajíc na míru, a vychází z potřeb a připomínek strážníků v terénu. Na analýze a testování v provozu spolupracovali strážníci Městské policie Prostějov. Součástí systému jsou sofistikované číselníky: číselník registru přestupků, v kterém jsou uvedeny jednotlivá přestupková jednání podle příslušných zákonů a paragrafů (tento číselník je neustále aktualizovaný dle aktuálních změn zákonů), číselník pověřených obcí, kam se odesílají k dořešení „bodové“ přestupky řidičů, a číselník druhu vozidel. V infrastruktuře bylo spolu se systémem nasazeno vlastní zrcadlo open-source řešení OpenStreetMap pro jednoduché vyhledávání a doplňování adres přestupců, oznamovatelů a svědků v rámci řešení přestupků na místě i předávaných do správního řízení. Systém umožňuje generovat dokumenty ve formátu PDF a DOC. Samozřejmostí je monitorování přístupů systému a „logy“  přístupů a činností v softwaru, z důvodu ochrany osobních údajů a bezpečnosti systému. Součástí systému je i správa přístupových práv jednotlivých uživatelů.

 Na dalším vývoji softwaru se stále pracuje. Pro rok 2021 se připravuje systém pro přístup do základních registrů, registru řidičů, registru přestupků a dalších registrů pro ověřování totožnosti osob na místě.

Tagy článku