Možnost využití potenciálu nezaměstnaných ve věku +50, i to bylo tématem na Mezinárodní konference bezpečnostního managementu

Možnost využití potenciálu nezaměstnaných ve věku +50, i to bylo tématem na Mezinárodní konference bezpečnostního managementu
25 / 09 / 2017, 18:00

Problematice nezaměstnaných ve věku nad 50 let se věnuji od r. 2009, kdy jsem založila neziskovou organizaci PLUS 50, z.ú.. Přiznám se, že v té době jsme věřili v rychlejší posun ke zlepšení situace. Opak je pravdou. Podíl nezaměstnaných v této věkové kategorii stále roste, v současné době je to nejpočetnější věková skupina nezaměstnaných, každý 3. nezaměstnaný je v kategorii +50.

Na tuto situaci jsem upozornila i na Mezinárodní konferenci bezpečnostního managementu, která se konala dne 21.9. 2017 v Praze, a kde jsem vystoupila v panelové diskuzi v sekci ASIS CZ – vzdělávání společnosti v bezpečnosti. Jsem totiž hluboce přesvědčena, že právě lidé nad 50 let mohou být vhodnými kandidáty například pro některé pracovní pozice soukromých bezpečnostních agentur.

Vhodným způsobem pro uplatnění v sektoru bezpečnosti může být například absolvování rekvalifikačního kurzu „strážný“. Uplatnění absolvent toho kurzu může  najít mimo jiné u soukromých bezpečnostních agentur, které pro obec, město či městskou část zajišťují doplňující bezpečnostní služby, kdy například monitorují krizové lokality, chrání dětská hřiště, apod. Ideální variantou je uplatnit tyto osoby v místě jejich bydliště, kde perfektně zužitkují místní znalosti a kontakty s místními obyvateli. Je přeci hezké osobně znát svého „pomocného strážníka“, který zajišťuje bezpečí nás samotných, stejně jako našich blízkých.

Pozitivem lidí ve věku +50 je jejich životní zkušenost, schopnost lépe předvídat krizové momenty, apod. Cílem komplementární komunální ochrany by prioritně neměla být represe, ale dialog…… a teprve když dialog selže, rychlý zásah. A kdo jiný by takový dialog mohl efektivně vést, než člověk trpělivý, klidný či, chcete - li, vyzrálý? Jinými slovy někdo s životní zkušeností budící respekt a kdo je známý v okolí působnosti.

Z panelové diskuze, které jsem byla účastna, jednoznačně vyplynula potřeba stávající problematiku vzdělávání v oboru řešit komplexně, a to na úrovni legislativních změn, které by mohla iniciovat mj. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Z mého pohledu bych viděla jako ideální řešení vytvořit „tématickou spojku“  několika výborů Parlamentu ČR, a to zejména bezpečnosti, sociálního a školství.

Já sama jsem kandidátkou hnutí ANO za Prahu do Parlamentu ČR pro nadcházející volby, kde bych se chtěla, v případě zvolení, soustředit na oblast sociální politiky a bezpečnosti. Jedním z mých cílů by zcela jistě bylo například definování legislativních podmínek pro fungování soukromých bezpečnostních agentur, v návaznosti na živnostenský zákon, a to například v oblasti povinných kontrol, povinné výše mzdy, povinných předpisů výkonu služby, apod. Cílem těchto legislativních změna je situace, kdy soukromé bezpečnostní agentury jsou partnerem pro Policii ČR, a to zejména kvalitou a vzděláním personálu a tím se tyto agentury stanou respektovaných subjektem při zajištění obecné bezpečnosti.

Je zjevné, že by tyto nové legislativní podmínky přinesly pozitivní efekt ve více rovinách. Na jedné straně zvýšení zaměstnanosti rizikové skupiny na trhu práce, ale zároveň i zvýšení kvality služeb bezpečnostních agentur. Přínosem pro společnost by byla vyšší bezpečnost nás všech. Jsem přesvědčena, že také práce „strážných“, ale i ostatních zaměstnanců bezpečnostních agentur, by získala na prestiži a tím by se do jejich řad jistě hlásili i lidé s vyšší kvalifikací a věková kategorie +50 toho může být důležitou součástí.

Konference ukázala, že je stále co zlepšovat, nastínila řadu výzev a vizí. Oblast bezpečnosti zcela přirozeně zajímá každého občana, je to důležitá součást našeho každodenního života. Pojďme společně vytvořit podmínky pro zlepšení. Věřím, že se to může povést. 

 

Autor: Ing. Monika Červíčková

Tagy článku