Pokud se poctivý občan nedostane do cesty novodobé mafii, tak se může cítit bezpečně, říká bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková

Pokud se poctivý občan nedostane do cesty novodobé mafii, tak se může cítit bezpečně, říká bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková
Popisek: Alena Vitásková
05 / 11 / 2017, 18:00

O institutu Aleny Vitáskové, energetické koncepci i trestním stíhání. SECURITY magazín přináší exkluzivní rozhovor s bývalou předsedkyní Energetického regulačního úřadu Alenou Vitáskovou.

Rozhodla jste se založit Institut Aleny Vitáskové. Co Vás k tomu vedlo?

Důvodů, proč jsem založila Institut, bylo hned několik. Ten hlavní je pokračování v tom, co jsem se snažila dělat po celý svůj pracovní život, což je více než 43 let. Být prospěšná společnosti. V každé pozici jsem vykonávala svoji práci svědomitě s cílem vytvářet lepší podmínky pro náš společný život. Institut byl založen pro ochranu a podporu základních lidských práv a svobod. 

Jak osobně ovlivnilo Váš život a život Vašich blízkých Vaše trestní stíhání?

Když něco provedete, tak musíte počítat s tím, že můžete být potrestán. Nějak s tím počítáte. Ale pokud vůbec nic nezákonného neprovedete, což je i můj případ, tak nastává něco, co se velmi špatně popisuje. Zmar, bezpráví, opovržení, smutek, žal, beznaděj, nenávist, zloba, vztek. To jsem vyčetla jen několik málo emocí, které s vámi cloumají. V noci nespíte, nejdříve se trápíte, stydíte, je vám líto blízkých, kteří trpí s vámi a vůbec nemohou nic ovlivnit. Každé ráno čekáte, že se probudíte z hrůzného snu a bude vše jako dřív. Je to peklo na zemi, které prožíváte. Dehonestace osobní, rodinná, společenská, pracovní. Máte totálně zničený život ve všech aspektech. Život vám utíká mezi prsty, vy jen platíte advokáty, chodíte po výsleších, soudech, lékařích. Lékařích proto, že obvykle to vaše zdraví nevydrží. Pochopí pouze ten, kdo něco podobného prožil. 

Jak vnímáte práci orgánů činných v trestním řízení obecně? Nejsou bezpečnostní složky a na ně navázané státní zastupitelství příliš mocní?

Někteří jsou zlomocní!

Může se poctivý občan v této zemi cítit zcela bezpečně?

Pokud se nedostane do cesty novodobé mafii a jejím zájmům, tak se vcelku může cítit bezpečně. Chci jen upozornit, že dostat se do cesty ZLU můžete, ani nevíte jak. Třeba jen proto, že nějaký „lump“ potřebuje na někoho hodit svoji zlodějnu, svůj osobní zločin. Pokud má dobré „známé“, tak je to brnkačka. Můj Institut se zabývá právě takovými případy. Koluje takový vtípek: „Musíte mít svého policajta, státního zástupce a soudce“ pak můžete všechno, tím konkrétně myslím tzv. hodit svůj zločin na nevinného. 

V jednom z dřívějších rozhovorů jste prohlásila, že Váš institut bude mít dvě sekce. Můžete přiblížit náplň jejich činnosti?

Ochrana a podpora lidských práv a svobod je velmi rozsáhlá oblast. Listina práv a svobod zahrnuje v šesti hlavách oblasti, které se k tomuto pojmu vážou. Institut se zabývá pochopitelně jen částí. První sekce se specializuje na porušování lidských práv a svobod v České republice. Jedná se především o vykonstruované trestní stíhání, obžaloba, soudy, vazby. Takováto likvidace osob a jejích blízkých je horší než válečné zločiny. Musíme si uvědomit, že vám může likvidovat život justice, která by měla být tím nejvyšším orgánem zajišťujícím spravedlnost. Ve válečném konfliktu na vás zločin páchá nepřítel. Obdobné je to, jak si státní moc uzurpuje právo zlikvidovat vás i v obchodní oblasti. Tím myslím, šikanozní jednání vůči firmám, které vede až k jejich bankrotu, likvidaci. Mnohdy to souvisí s promyšleným krokem k vytlačení konkurence způsobem, který se musí slušnému člověku příčit. No, a Institut se chce zabývat dostatečným odškodněním takto poškozených jedinců a jejich rodin. Vy si myslíte, že nějakých 1200,00 Kč za den vazby je dostatečné odškodnění? Možná že neznám přesnou částku. Odškodnění musí obsahovat i celkovou újmu, které je člověk a jeho rodina vystavena. Vrátit takto poškozeného do běžného života je mnohdy nemožné. První sekce chce pomáhat těmto poškozeným. Stát se nemůže ke svým občanům chovat stejně jako nějaký lump ke své oběti.

Ta druhá sekce se bude věnovat životnímu prostředí, článek 35 Listiny základních práv a svobod. Patří sem mimo jiné i otázky vody, energetické bezpečnosti, energetické chudoby, tedy přístupu k přírodním zdrojům, a s tím je úzce spojena ochrana spotřebitelů a občanů. Druhá sekce má mezinárodní dosah, protože tato oblast je bez hranic. Institut se přihlásil k závěrům Euro-asijského ženského fóra. Ženy požadují, aby mohly vychovávat své děti v míru. Zachovat mír v dnešním rozbouřeném světě úzce souvisí s přístupem k vodě, energetickým zdrojům, energetické chudobě, energetické bezpečnosti.

Jedním z témat, kterému se chcete nadále věnovat je i energetika, ale ve smyslu energetické osvěty. Co Vás k tomu vedlo? 

Jak jsem již uvedla, energetická bezpečnost a energetická chudoba jsou aspekty, které mají vliv nejen na životní prostředí, ale také životní úroveň obyvatel, na mír. Osvětě se budu věnovat v této oblasti i nadále, ale poněkud z jiného úhlu pohledu, než když jsem tuto činnost dělala jako předsedkyně ERÚ. V té době mi bylo dokonce některými „politiky“ vytýkáno, že zbytečně občany informuji, že je to složité téma a že tomu nerozumí. Čelila jsem těmto útokům a občany informovala dále o všem, co se v energetice děje. Protože vždy to má na ně nakonec dopad. Každou „blbost“, kterou mnohdy vymýšlí absolutní „neználek“ dopadů svých rozhodnutí, musí někdo zaplatit. A ten někdo je bohužel vždy občan. 

Můžete čtenářům SECURITY magazínu vysvětlit pojem energetická bezpečnost?

Energetická bezpečnost znamená laicky, že máte přístup k energiím tak, jak jsme doposud zvyklí, to znamená stále, bez výpadků. Máte zajištěné bezpečné dodávky v požadované kvalitě. To, že to může být během pár sekund jinak, se můžete přesvědčit např. v době velké bouřky v oblasti elektrické energie. Jen na pár minut vypadne v některé oblasti dodávka elektřiny a jste z toho vedle. Teď si představte takový výpadek na týden bez výhledu, kdy se dodávky obnoví. Ohrožena energetická bezpečnost může být způsobena tzv. blackoutem, způsobeným například větrnými nebo solárními elektrárnami v Německu. Z těchto důvodů již Česká republika několikrát čelila této reálné hrozbě.  

Další důvodem ohrožení energetické bezpečnosti může být nedostatek energetických zdrojů. Jako příklad uvedu plynovou krizi, kdy z důvodu konfliktu na Ukrajině byly ohroženy dodávky tohoto energetického zdroje do Evropy. Další hrozbou v oblasti energetické bezpečnosti může být úmyslný útok, ať již na jaderné elektrárny, nebo kybernetický útok s cílem vyřadit hlavní energetické zdroje, energetické přenosové, přepravní, distribuční cesty a způsobit situaci rovnající se válce.

Máte pocit, že jsou dnes v České republice energetické trhy stabilní a nehrozí prudký nárůst cen nebo výpadky dodávek?

Stávající energetické trhy, ovlivněné mimo jiné i zásahy z Bruselu – konkrétně ten poslední připravovaný legislativní zásah tzv. zimní balíček, vedou ke ztrátě energetické samostatnosti, prudkému růstu cen energií, o výpadcích dodávek ani nehovořím. Důležitou roli ještě chvíli může hrát národní energetický regulátor. A to pouze v případě, kdy jeho vedení bude mít dostatek zájmu pro ochranu národních priorit, pro ochranu spotřebitelů v České republice. Ale to chce nejen odborné znalosti, ale i osobní statečnost.

Jak hodnotíte současnou energetickou politiku vlády ČR?

Ode zdi ke zdi! Dlouhodobou strategickou koncepci založenou na hlubokých znalostech, zájmu ochránit národní zájmy opravdu neznám. Kdyby politici měli skutečně zájem na blahu svého národa, tak taková zvěrstva, jako je například solární boom nemohou připustit. To je snad energetická politika? Ožebračit vlastní národ a přitom zhoršit energetickou bezpečnost!! Surovinové zdroje, jako národní bohatství, nemůžeme nechat rozkrádat. Suroviny patří národu, nikoliv několika „zlodějům“. Uvedu zlodějnu OKD jako příklad. Ještě není a asi ani nebude nic došetřeno, aktéři kauzy sedí v nejvyšších vládních funkcích. A již tu máme se stejnou cháskou další krádež za bílého dne se stejnými aktéry – lithium. Víte, jak se skutečně politici, kteří milují svoji vlast, svůj národ chovají v takovýchto momentech v civilizovaných zemích? Nevíte? Dám vám příklad Norska. Zásoby zemního plynu, které tato země má, patří do strategických záměrů pro budoucnost. To znamená, že se z této těžby a prodeje této energetické suroviny tvoří tzv. „fond pro budoucí generace“. Oni ty peníze, které mají z prodeje této suroviny, která je národním bohatstvím, chtějí alespoň částečně zajistit své budoucí generace, až tato surovina bude vyčerpána. A co uděláme tady my? Necháme zplundrovat černouhelné doly na Ostravsku. Ukrademe byty – střechu nad hlavou tisícům obyvatel, podotýkám těm nejchudším. Politici pomohou toto všechno ukrást. A pak velkopansky řeší problém, co s touto bankrotující firmou. No, tak se znovu vrátí státu, aby se daňoví poplatníci složili na zakonzervování a další nutné kroky související s devastovanou těžbou národního bohatství. Ještě se vám nechce zvracet?!

Jak hodnotíte změnu vedení ERÚ? Odborná veřejnost už má náznaky, že zřejmě nepůjde o nejšťastnější řešení, ostatně Rada nebyla schopná se ani dohodnout na pravidlech regulace V. regulačního období, přestože bylo připraveno, a bez rozmyslu prodloužila IV. RO, čímž mimo jiné zmátla i samotné energetické společnosti.

Na hodnocení práce nového vedení ERÚ, tj. členů Rady je ještě příliš brzy. Ráda bych se tomuto tématu vyhnula, ale bohužel nemohu. Absolutní amaterismus některých členů souvisí s jejich neschopností řídit, velmi slabými odbornými znalostmi a v neposlední řadě zbabělostí. Pokud má kontinuita řízení spočívat v tom, že ze zásady vše rozbiji, a to ještě dříve než se s chodem úřadu seznámím, nemohu to komentovat jinak. A to snad jen proto, že to fungovalo a že to nastavila Vitásková se svým pracovním týmem. Tak to pak o kontinuitě máme opravdu rozdílné názory. Pochopitelně, pokud je politické zadání znemožnit práci úřadu tak, aby se mohly dělat opětovně „psí kusy“, tak pak musíme konstatovat, že práci jako „demoliční četa“ odvádějí perfektně.  

Nemohla mít na obsazení pozic jednotlivých radních vliv i mocná energetická lobby? Ostatně už i bývalý předseda Fiřt v r. 2011 upozorňoval v rozhovoru pro Radiožurnál, že „předseda by měl být nejenom apolitický, ale také odborně zdatný a neměl by být zatížen žádnou stranou, to znamená, neměl by předtím pracovat v ČEZu, případně v plynárenstvím nebo v regulovaném subjektu, v závorce chcete-li licencovaném subjektu“. A nyní máme dva radní z ČEZu, ČEPSu…

Pochopitelně, že zájmové skupiny se snaží prosadit do významných státních institucí své „koně“. Někdy se jim to podaří, jindy ne. Možná, že mají snahu obsadit i vyšší funkce, než je člen Rady ERÚ, třeba premiéra. Lobby pracuje ve dne v noci pro splnění svých zájmů. Co se týká výroků pana Fiřta, tak ty neznám. Pokud by to skutečně řekl, tak je to jeden z blábolů. Vždyť Energetický zákon právě požaduje odborné znalosti nejen vzděláním, ale také praxí. Dokonce mé trestní stíhání za jmenování bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké na post místopředsedkyně ERÚ pro věci právní je vedeno právě snahou zpochybnit její odborné znalosti. Údajně nemá praxi v energetice. Přičemž Energetický zákon vůbec nespecifikoval, jak se má tato praxe získat. V této kauze vůči mé osobě figurují zase známé „firmy“ nejen z řad justice. Pokud je odbornost nejvyššího státního žalobce takto zpochybněna, tak musíme zpochybnit jeho stávající odbornost při jeho žalobách v oblasti energetiky. K tomuto tématu se musím pak pozastavit, proč nejsou trestně stíhání např. aktéři dvou policejních prezidentů, dvou ředitelů vězeňské služby? Je to veřejné tajemství, že jejich odvolání a jmenování bylo porušením zákonů a doloženou škodou. Proč státní zástupce nekoná? Je to jeho povinnost! Ale to je již jiné téma.

Co znamená nestabilní vedení ERÚ pro obyčejného občana?

Doplním vaši otázku, abych mohla odpovědět. Nestabilní, zbabělé nebo vedení ERÚ pracující pro zájmové skupiny. Tak takové vedení ERÚ je stejně velká hrozba, jako „třídní nepřítel“. Energie potřebuje každý z nás, jejich cena se odráží v každém výrobku. Pokud regulátor nehájí zájmy všech účastníků trhu, nevytváří rovné podmínky pro všechny, nechrání ty, kteří se sami chránit nedokáží, tak takový regulátor je k ničemu, vytváří jen zvýšené náklady pro spotřebitele. Pod mým vedením se činnost regulátora včetně komplexních informací otevřela lidem, vedla se otevřená politika, brali jsme a vyhodnocovali názory všech účastníku trhu, nejen těch „mocných“. Transparentnost, vzdělávání a dialog s občany v oblasti energetiky vedly například k tomu, že jsme nepřipustili novou tarifní strukturu, kterou politicko-energetické seskupení tak požadovalo. Stejnou věc na Slovensku v oblasti nových tarifů regulátor připustil a byla z toho téměř národní tragédie s neřešitelným dopadem na občany a spotřebitele. Já jsem to nepřipustila a s občany jsem politicko-energetický záměr projednala a navzdory „mocným“ jsem celou taškařici zastavila. Připravila jsem tzv. desatero, co se má v dané věci dělat a kdy. Podle stávajícího vývoje je dostatek času na zásadní změny v této oblasti tak do roku 2040.

Nemáte obavu, s detailní znalostí podmínek IV. regulačního období, které bylo nastavováno jako přechodné a tomu odpovídalo i nastavení jednotlivých parametrů s cílem působit výrazně proinvestičně, že jeho prodloužením dojde ke zdražení energií pro domácnosti? Pomineme-li i zdražení některých vstupů, jako například uhlí.

Vzhledem k tomu, že příprava V. regulačního období nebyla novou Radou zahájena, musí se poprat s tím, aby nepřipustili neoprávněný růst cen energií. To víte, nastavit pravidla není jednoduchá záležitost. A někteří členové Rady místo toho, aby po nástupu do funkcí v srpnu 2017 pracovali na plné obrátky, tak si jeli na dovolenou. To je nehoráznost. Místo toho, aby pracovali na V. periodě, tak provádí organizační blbosti a jen odkrývají své chabé odborné znalosti. Ke zvýšení cen přitom není žádný důvod. 

Nehrozí českým občanům energetická chudoba? Co to vlastně ta energetická chudoba je?

Jak nehrozí, energetická chudoba již tu dávno je, ale není přesně statisticky definována, jako např. ve Velké Británii. Z materiálů, které jsem měla k dispozici je zřejmé, že např. energetickou chudobou ve Velké Británii je postiženo asi 20 % spotřebitelů. V této souvislosti se hovořilo o rozhodování těchto občanů, zda „topit nebo jíst“. U nás sociální dávky či dávky v nouzi jasně nespecifikují, o jakou chudobu se jedná. Ale mnoho těchto veřejných finančních prostředků jde právě k úhradě energií. Institut Aleny Vitáskové se právě chce věnovat této oblasti a chránit spotřebitele právě před energetickou chudobou. Energetická chudoba není fenomén rozvojových zemí, ale bohužel má čím dál větší dopad v tak vyspělých zemích, jakými jsou i země Evropské unie.  

Vy sama jste po skončení funkce zavázaná zákazem činnosti v podnikatelském odvětví energetiky, což je odůvodněno Vaším dosavadním přístupem k citlivým informacím, které byste mohla zneužít ve svůj prospěch. Jak si vysvětlujete, že obdobný zákaz neplatí pro současné radní? Vždyť i oni budou mít přístup ke stejným dokumentům, jako jste měla Vy.

Asi zákonodárci počítali s tím, že v Radě nebudu! Celý Energetický zákon, který mi zakazuje pracovat v této oblasti po dobu 12-ti měsíců, je silně nevyvážený a diskriminační. Této oblasti se musím ještě věnovat a právní cestou se domoci rovného zacházení, domoci se nápravy a zákonného postupu. 

A nyní navážu k otázce osoby jednoho z radních, p. Krejcara. Je mi známo, že tento působil na ERÚ již v době boomu FVE výroben a nastavoval pro ně štědré výkupní ceny… Není jeho nynější návrat minimálně jakýmsi střetem zájmů? Nemohou být ohroženy zájmy ČR či snad bezpečnost daných trhů? 

Ano, pan Krejcar byl zodpovědný za oblast obnovitelných zdrojů v té době, kdy vrcholil boom ve fotovoltaických elektrárnách v létech 2009, 2010, 2011, a to za výpočet výkupních cen. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na tento „šlendrián“ upozornil v jednom ze svých dopisů a připomněl, že ERÚ nese spoluvinu na boomu, který v oblasti fotovoltaik nastal v létech 2009 a 2010. Katastrofální dopad tohoto boomu do veřejných financí, ekonomiky a hospodářství je všeobecně znám, a stále se s tímto problémem nedokážeme vyrovnat.   Asi pan Krejcar umí dobře nastavit výkupní ceny pro politicko-energetickou mafii, čímž se stal pro ni nepostradatelný. Tak byl povolán znovu do služby. Musíte se podívat, kdo ho jmenoval, kdo za ním stojí. Pana premiéra Sobotku jsem o nápravu žádala. Bez výsledku!! Mezitím se „udělalo“ lithium, možná se připravuje i biometan. Však ať občan platí…. Každopádně jsou ohroženy zájmy ČR, tyto kroky již nelze hodnotit jako chybu či omyl. Tak se ptám, zda už to není vlastizrada a ohrožení bezpečnosti České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.