Muslimové v Německu mají novou islámskou banku, platí zde šaría.

Muslimové v Německu mají novou islámskou banku, platí zde šaría.
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
05 / 07 / 2015, 13:15

"Bůh dovolil prodej, ale zakázal lichvu," říká druhá súra koránu. Čtyři miliony muslimů v Německu se dočkaly. Neuznávají západoevropské banky, stejně jako vepřové maso, pornografii, tabák, alkohol, zbraně, atd.

Informaci zveřejnil 4. července deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Muslimům není podle koránu dovoleno platit úroky. Nově založená KT banka našla cestu. Chce být novou bankou německých muslimů. Ti muslimové, kteří si chtějí postavit nebo koupit dům, si vlastně nemohou půjčit peníze z klasických bank, protože tento způsob financování, formou hypotéky, je podle islámského náboženství zakázaný. "Mnoho z nich proto raději bydlí v pronájmech nebo nechtíc porušují náboženský zákaz", tvrdí Michael Saleh Gassner, finanční expert z Ústřední rady muslimů. 

Situace se změnila od letošního 1. července, kdy KT Bank AG obdržela  licenci k provozování bankovních služeb od německého finančního regulátora BaFin a stala se první plnohodnotnou islámskou bankou. 

V bankovních pobočkách ve Frankfurtu nad Mohanem, Mannheimu a Berlíně a brzy i prostřednictvím internetového bankovnictví mohou muslimové provádět své bankovní transakce v souladu s pravidly šaría. Například financovat nákup nemovitosti. Banka nepůjčuje přímo peníze, ale sama zakoupí nebo postaví dům nebo byt a následně jej prodá svému zákazníkovi za předem stanovenou prémii. Podle muslimů se jedná o obchodní transakci, kdy je povoleno dosáhnout zisku. "Bůh dovolil prodávání a zakázal lichvu," říká druhá súra koránu.

Pro islámské finančníky platí, že veškeré finanční operace bank, ale i jiných prostředníků, musí být realizovány ze 100 % z vlastních rezerv. Není dovoleno používat peníze jako „potenciální“ kapitál, neboť islámské principy uznávají pouze aktuální cenu peněz, nikoliv tu budoucí. Každá islámská banka má výbor složený ze zástupců bankovních úředníků a duchovních, kteří posuzují, zda jednotlivé obchody odpovídají liteře šaría. Každý výbor si formuluje vlastní názor na přijatelnost konkrétního obchodu, což v praxi znamená, že konkrétní obchod může být jednou obchodní bankou schválen, ovšem druhou bankou posouzen jako neakceptovatelný. Zdroj: wikipedia

"Islámské bankovnictví je reálná ekonomika," říká Kemal Ozan, generální ředitel KT Banky. V islámském bankovnictví ale není povolena spekulace nebo investice do vysoce zadlužených společností. Kromě toho, obchodní transakce s firmami, které podnikají v takových oblastech, jako prostituce, pornografie, alkohol, tabák, hazardní hry nebo zpracování vepřového masa, jsou z islámského pohledu zakázány. Obchodování se zbrojním průmyslem je rovněž jednou ze zakázaných aktivit. Podle Kemala Ozana, je ale islámská válka "pouhých aktem sebeobrany".

Islámské finanční právo varuje před bohatstvím, získaným nepoctivým způsobem bez vynaložení nějaké činnosti nebo na úkor ostatních. Finanční systém je založen na principu obchodování, tedy upřednostňuje obchod před půjčováním peněz. Půjčování na úrok není v souladu s islámským právem a bezúročné půjčky se uplatňují ve zcela specifických případech, například v oblasti charity. Při poskytování islámských finančních služeb není akceptovatelné, aby riziko ztráty nesla pouze jedna strana, zatímco druhá strana by pouze inkasovala zisk. Princip sdílení zisku a ztráty je vytvoření jakéhosi finančního partnerství mezi věřitelem a dlužníkem (i v případě, že jednou ze stran je banka). Zdroj: wikipedia

KT-Bank se řídí mezinárodními standardy pro islámské bankovnictví a má zřízenou i etickou radu. V Německu existují turecké banky např. Isbank nebo Oyak Anker Bank a podobná omezení nejsou ničím novým na německém trhu. Nabízejí je totiž i konvenční banky, ale tyto produkty nejsou nijak zvlášť vyhledávané.

Podle Gassnera z Ústřední rady ale po této službě zájem bude, protože muslimové požadovali "autentickou islámskou banku" právě pro pořízení bydlení nebo vedení bankovního účtu a nemají zájem o investice. Podle muslimů není dobré, když klasické banky nabízejí takové produkty; průzkumy totiž ukázaly, že asi dvacet procent všech německých muslimů požaduje služby klasické islámské banky a nikoliv západoevropských bankovní domy. Banka očekává, že bude mít nejméně 200 tisíc zákazníků.

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.