My Kurdové nemáme svůj stát, protože jako národ nejsme jednotní, říká v rozhovoru irácký lékař Jakub Nabi

My Kurdové nemáme svůj stát, protože jako národ nejsme jednotní, říká v rozhovoru irácký lékař Jakub Nabi
Autor fotografie: Jakub Nabi|Popisek: Jakub Nabi
10 / 06 / 2023, 11:00

MUDr. Jakub Nabi je kurdský ortoped, který pochází z Iráku, odkud přišel v 90. letech do ČR studovat medicínu. Jak proběhla Nabiho adaptace na tehdejší podmínky a věří, že Kurdové mohou někdy mít svůj samostatný stát? Více informací již v našem rozhovoru.

1. Pane doktore, jak se mladý Kurd, adept medicíny ocitl v 90. letech v naší zemi?

Já jsem od svých 12 let chtěl studovat medicínu, bohužel mi to v Iráku nebylo umožněno, tak se vesmír spojil a dostal jsem stipendium v ČR. Náhodám nevěřím, takže muselo to být dáno shůry, že jsem se měl stát lékařem.

2. Jak silný jste zaznamenal kulturní šok? Co vám dělalo kromě cizího jazyka největší problémy ve Vaší adaptaci v nové zemi?

Jsem již přes 30 let v Čechách, a nemůžu ani teď říct, že jsem i po tak dlouhé době všechny kulturní rozdíly překonal. Tradice, kultura, zvyky a hodnoty jsou diametrálně rozlišné. Nejenom jsem musel, ale hlavně jsem chtěl ty zdejší hodnoty vzít za své a přijmout je.

3. Jak jste zvládal studium na lékařské fakultě, když jste ještě neuměl česky?

Čeština je těžký jazyk, ale krásný. Každá věc má svoje pojmenování. Když se člověk ocitne v hluboké vodě, tak má dvě možnosti, buď to vzdá a utopí se, anebo musí bojovat a přeplavat k břehu. Jelikož jsem se utopit nechtěl, tak jsem se rozhodl pro druhou možnost, a když člověk chce něco, a udělá pro to svoje maximum, tak se vesmír spojí.

Vzpomínám na svoji první přednášku na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kdy paní docentka nám přednášela z předmětu histologie. Přes hodinu psala na tabuli a kreslila, vysvětlovala rukama a nohama. Na konci té hodiny jsem a papíře před sebou měl jen datum a název předmětu, nepochytal jsem z té přednášky ani slovo, takový to bylo šok. Naštěstí pro mne ostatní kolegové zahraniční studenti neměli napsané ani to datum a předmět, tak se mi to hodně ulevilo.

4. Když srovnáte irácké a české zdravotnictví, v kterých oblastech vyniknou největší rozdíly? Je v nějakém ohledu irácké zdravotnictví lepší?

Bohužel Irák celé období, co si já pamatuji byl ve válkách, jedná následovala za druhou. Logicky nelze porovnávat nejenom zdravotnictví, ale ani z jiných ohledů. V ČR je zdravotní úroveň na velmi vysoké úrovni, nevím, zda jsou si Češi toho vědomíi Samozřejmosti to jistě není.

                                                            Lékař Jakub Nabi (Foto: Jakub Nabi)

 

5. A když srovnáte mentalitu Iráčanů a Čechů? Věříte v této souvislosti, že je možné, aby evropská a islámská kultura žila trvale v míru?

Euroatlantická kultura je založená na bázi křesťanství a judaismu. Pokud by politika do toho nezasahovala, tak jisté soužití bych si dokázal představit. Ale jelikož politika je hlavní a téměř rozhodující prvek, tak toto soužití je logicky zatíženo, až téměř znemožněno. Politiky jsou mnohdy tyto rozdíly v náboženství zneužívány a určitým lidem to praktikováno, a pak jsou na světě války a destrukce ve jménu Stvořitele.

V Iráku a v Kurdistánu máme ve spoustu měst a obcí vedle sebe, nebo přes ulici mešity a kostely a nikdo si toho ani nevšimne. Vše je jen o lidech.

6. Nelákalo Vás po vystudování medicíny se vrátit domů do Iráku? Proč jste dal přednost České republice?

Pro mne osobně vykonávání profese lékaře může být kdekoli na světě, protože všude jsou lidé a mým posláním je pomáhat lidstvu, bez ohledu na původ, kulturu, náboženství, barvu pletí, vyznaní nebo čehokoli jiného. Po dokončení studia jsem se rozhodl zůstat v ČR, protože jednak chtěl jsem tomu národu pomoct, který mi umožnil dosáhnout svého snu - stát se lékařem a jednak jsem ještě na fakultě poznal jednu ženu, se kterou mám dvě dětí, a tím logicky jsem nechtěl riskovat život rodiny návratem do Iráku.

7. Pojďme ke kurdské otázce, která je stále aktuální. Proč podle Vašeho názoru nemají Kurdové, asi 30 milionový národ, ještě dnes svůj stát?

Podle mne hlavní příčinou, proč my Kurdové nemáme svůj samostatný stát, je skutečnost, že jako národ nejsme jednotní. Je mezi námi spousta Jidášů, kteří klidně pro svůj osobní prospěch zaprodají i svoji čest a důstojnost.

8. Věříte, že někdy v budoucnu může vzniknout samostatný a nezávislý stát Kurdů?

Nic není nemožné.

9. V Turecku proběhly prezidentské volby, v nichž svůj mandát obhájil Recep Erdogan. Jakou vysílá zprávu směrem ke Kurdům Erdoganovo znovuzvolení?

V Turecku bez ohledu na to, z jakého proudu pochází prezident, v kurdské otázce všichni mají jasnou odpověď „znemožnit Kurdům vytvořit kurdský stát“ a tečka. V tomto ohledu je turecká politika jasná.

10. Proč vlastně Erdogan považuje kurdské milice za teroristy, má to nějaké historické pozadí?

Hlavní kurdskou sílou v Turecko je Strana kurdských pracujících, a ta bohužel na začátku své existence sáhla po akcích, včetně útoků na veřejných místech a civilisty, aby na sebe upozornila. Kromě toho se tato strana se ideově hlásila k marxismu-leninismu, což v očích Západu bylo nepřijatelné. Takže od té doby mají na svých bedrech přilepenou nálepku teroristů a Turecko to velmi rádo využívá.

Tagy článku