Na Energetickém regulačním úřadu zavládl děs: Radním není Kusý, ale Vlk

Na Energetickém regulačním úřadu zavládl děs: Radním není Kusý, ale Vlk
Autor fotografie: Pixabay
31 / 07 / 2022, 16:00

Minulý týden jsme čtenáře Security magazínu informovali o přelomovém rozsudku v kauze radního Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Vladimíra Vlka, který žaloval vládu ČR ve věci svého odvolání z funkce člena Rady v roce 2019. Zlomový rozsudek dal za pravdu Vlkovi, jeho odvolání zrušil a věc vrátil vládě ČR k novému řízení. Celá kauza má ale mnohem více dopadů. Například to, že mimo jiné i zneplatnila jmenování současného radního Petra Kusého. Na detaily se podíváme v tomto komentáři.

Nejprve ale kauzu zrekapituluji. Vladimír Vlk byl jmenován do funkce člena Rady ERÚ v roce 2017 s mandátem na 5 let. V roce 2019 byl nečekaně odvolán spolu s dalším členem Rady ERÚ, Vladimírem Outratou, s odůvodněním, že hrubě porušoval povinnosti člena Rady, přijímal pokyny od třetích osob či jednal ve prospěch konkrétních subjektů.

Vlk se okamžitě proti odvolání začal aktivně bránit a jeho úsilí bylo minulý týden korunováno úspěchem v podobě výše zmíněného rozsudku Městského soudu v Praze, který mimo jiné konstatoval, že nelze a priori přijmout tvrzení uvedená v odvolání z funkce a konstatovat pravdivost údajů na základě, kterých byl Vlk odvolán bez možnosti tato tvrzení prověřit, resp. přesvědčivě a jednoznačně je prokázat nebo je doložit.

Na místo odvolaného Vlka a Outraty byli obratem dosazeni radní Kusý a radní Krčová, kteří byli jmenováni na dobu dokončení mandátu odvolaných radních – tedy Krčová do srpna 2021 (poté obhájila mandát a stala se radní na dalších pět let) a Kusý do srpna 2022 – zde navíc došlo ke změně legislativy a od letošního roku je mandát prodloužen až do 31. 12. – následně může Kusý opět kandidovat na člena Rady a pokusit se mandát obhájit.

Energetický zákon striktně definuje Radu ERÚ jako pětičlennou – mohlo by se proto nyní zdát, že zrušením Vlkova odvolání se v důsledku rozhodnutí soudu k pětičlenné radě (Trávníček, Kusý, Havel, Krčová, Zemanová) přidává také Vlk, kterému defacto jeho mandát nezanikl a bude díky změně legislativy trvat ještě dalších 5 měsíců, nebo do doby, kdy vláda opětovně rozhodne o jeho odvolání a toto odvolání doplní o chybějící, resp. nedostatečné odůvodnění a prokazatelné a ověřitelné prohřešky striktně definované v energetickém zákoně.

Nicméně celá situace je pikantnější. Městský soud v Praze totiž zrušil usnesení vlády, kterým byl  Vlk odvolán, ale byl jím i jmenován právě současný radní Petr Kusý. Ten tak okamžikem vynesení rozsudku přestal být radním a na jeho místo vstoupil Vlk.

                             rozsudek

Pokud bychom pouze připustili, že Rada má nyní 6 členů, pak zákon samozřejmě na takovouto situaci není připraven a je otázkou, jak bude předseda Rady tento stav řešit, protože radní Vlk je povinen plnit povinnosti člena Rady – pokud by je totiž neplnil, naplnil by dikci EZ a bylo by možné ho opět odvolat, což jistě není jeho úmyslem. Předseda Rady Trávníček moc možností nemá, všechny pravomoci v tomto případě leží pravděpodobně na vládě ČR. Trávníček nemá pravomoc Vlkovi odepřít přístup na jednání Rady ani k materiálům projednávaným Radou nebo mu zakázat podílet se na řízení ERÚ. Vlk má stejná práva a povinnosti jako ostatní radní. Na druhou stranu by do Rady ERÚ již neměl docházet radní Petr Kusý, jelikož jeho jmenování bylo soudem zrušeno.

              s

Co tedy bude následovat? Ať bude Vlk vykonávat funkci člena Rady nebo nebude, i tak mu náleží plat člena Rady, a to tak že nejen za období srpen – prosinec 2022, ale také zpětně za dobu, kdy byl nezákonně odvolán plus úroky z prodlení. S ohledem na omezený mzdový rozpočet ERÚ tak tyto platby zasadí smrtelnou ránu zvyklostem na ERÚ vyplácet si nepřiměřené odměny.

Jakkoliv by se mohlo stát, že se opakuje situace z roku 2013, kdy policie ČR měla 2 policejní prezidenty, situace dnes stejná není díky tomu, že v této kauze bylo kompletně zrušeno celé usnesení, kterým byl Vlk odvolán zároveň se jmenováním Kusého. Jen připomeňme, že Lessy byl odvolán na základě obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a pomluvy a byl mu ukončen služební poměr. Lessyho trestní kauza byla nicméně zastavena a byl v důsledku rozhodnutí soudu opětovně jmenován do funkce policejního prezidenta Tehdy byla patová situace vyřešena tak, že byla plk. Lessymu nařízena dovolená až do doby rozhodnutí, který z výše jmenovaných pánů bude policejním ředitelem.

Podle našich informací má v příštím týdnu proběhnout schůzka mezi předsedou Rady ERÚ, Stanislavem Trávníčkem a staronovým radním Vlkem. Celou situaci tak budeme i nadále monitorovat.

 

Autor: Anna Binderová, dlouholetá spolupracovnice tuzemských i zahraničních energetických společností, členka Institutu pro energetiku, externě spolupracuje s redakcí Security magazínu a zaměřuje se zejména na témata energetiky, ekonomiky a národního hospodářství

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace