Na neděli připadne Světový den zálohování 2019

Na neděli připadne Světový den zálohování 2019
29 / 03 / 2019, 07:30

Ačkoli Světový den zálohování tento rok připadne na neděli, k výpadkům dat může dojít kterýkoliv den v týdnu. Technologie se neomezuje na tradiční pracovní den mezi pondělkem a pátkem, a podniky tak musí přistupovat k zálohování a replikaci dat a aplikací jako k nepřetržitému procesu. Pouze to jim zaručí, že data budou spravována efektivně a budou kdykoli dostupná.

Minulý rok ukázal, že poptávka zákazníků popermanentně snadno dostupných službách je v podstatě nekonečná. Pokud tato očekávání nejsou splněna, může to mít negativní dopad na pověst firmy a její úspěšnost. Zavedení GDPR navíc zvýšilo povědomí spotřebitelů o shromažďování dat, způsobu jejich využití i o tom,jaká nová práva z toho pro ně plynou. Spotřebitelé nyní lépe chápou hodnotu, kterou mají jejich data, mají větší kontrolu nad tím, co se s nimi děje, a co je nejdůležitější, mají vyšší očekávání ohledně míry ochrany dat, jejich odpovědné správy a inteligentního využívání ze strany podniků.

“Světový den zálohování je příležitostí zamyslet se nad významem zálohování a replikací dat pro podniky v digitální ekonomice. Data se v moderní době podobajíveřejným službám, jako je tekoucí voda nebo elektřina, a podniky se spoléhají na to, že budou k dispozici 24/7 a 365 dní v roce,” komentuje Martin Štětka, regionální ředitel pro oblast CEE ve společnosti Veeam Software, a popisuje aktuální požadavky na inteligentní správu dat.

Vždy dostupná podniková data

Koncept zálohování jde paradoxně protisamotnému způsobufungování podniků, které mají jasnou vizi a strategii. Někteří manažeři tvrdí, že mít plán B znamená, že plán A nebude fungovat. Existuje však typ zálohování, který je téměř všeobecně považován za nutnost. Ukládání souborů a aplikací, zálohování a replikace jsounapříč oborypovažovány za dané. V praxi se však někdy význam zálohování přehlíží, což je chyba, které by se mělkaždý podnik vyvarovat.

Ať už je to kvůli výpadkům způsobeným selháním hardwaru, kybernetickému útoku nebo chybou uživatele, vždy potřebujete plán B, který zajistídostupnost dat a s tím i kontinuitu podnikání. Když dojde k havárii, jsou IT oddělení pod tlakem, aby co nejvíce omezily negativnídopad na zaměstnance a zákazníky, přičemž by to mělo býtspíše nepřetržité úsilí než práce prováděná jednou za čas. Světový den zálohování je tak příležitostí pro podniky si připomenout, jak důležité je chránit data a mít přitom plán obnovy po havárii.

Podle statistik společnosti Market Research Future se předpokládá, že trh cloudového zálohování dosáhne do roku 2023 hodnoty 5,6 miliardy dolarů, což jenárůst o 21% CAGR (složená roční míra růstu) za pětileté období. Vzhledem k explozi globálního trhu v oblasti cloud computingu, který by měl do roku 2023 vzrůst na 623,3 miliardy dolarů při CAGR ve výši 18% za pětileté období, není tento nárůst cloudového zálohovánínijak překvapující. Stále je však povzbudivé vidět, že podniky jasně plánují investovat do zálohování a replikace a berou dostupnost dat vážně.

Koneckonců mnohem vážněji začínají brát svá data také spotřebitelé,i díky novinkám, jako jsou Cambridge Analytica a GDPR, které téma osobních údajůdostalydo povědomí veřejnosti. Příchod GDPR také otevírá téma práva spotřebitelů požádat o prohlédnutí si svých osobních údajů a povinnosti podniků těmto žádostem vyhovět nejpozději do jednoho měsíce. Co si však musí podniky uvědomit, je fakt, že spotřebitelé, zaměstnanci a zákazníci žijí a pracují v reálném čase, a tak očekávají, že informace, které požadují, budou vždy k dispozici a budou s nimi sdíleny v reálném čase. To jde ruku v ruce s možnostívyhledat si na internetu odpověď na jakoukoli otázku, kterávás napadne, nebo se zeptat hlasové asistentky Amazon Alexy, jak realizovat jakýkoli úkol, který si jen představíte.

Jíst, spát, zálohovat, opakovat…

Největší hrozbou z pohledu dostupnosti dat je výpadek při poskytování podnikových IT služeb. Vzhledem ke složitosti ekosystémů pro správu dat, kdy aktuálně řada podniků zkoumá hybridní IT a multi-cloudové strategie, mohou nyní IT oddělení žonglovat s mnohem více talíři než kdykoli dříve. Což je zároveň možnévnímat i jako požehnání. V éře cloudu nejsou podniky závislé na jediném bodu selhání a mohou vytvářet virtuální zálohy do vzdálených lokalit pro každý paket dat, který vyprodukují. To musí být vyváženo bezpečnostními protokoly i hodnotou dat, stejně jako uvážením okolnotí, jako jsou rozpočtová omezení a obchodní priority.

Dosáhnout této rovnováhy a zajistit permanentní dostupnostdatmohou podniky díky zavedení robustní strategie zálohování a obnovy po havárii. Některá data jsoupro zálohování důležitější než jiná. Kriticky důležitá data a aplikace by měly být zálohovány průběžně. V potaz se však musí brát i neplánované odstávky, protože problémy mohou nastatkdykoliv.

Zálohování tedy musí běžet i v momentě, kdy dojde ke změně dat, aby sezajistilo, že základní informace a systémy, na které se firma spoléhá, ​​mohou být obnoveny do stavu, v jakém byly v okamžiku výpadků. Takovou nepřetržitou ochranu obchodní kontinuity poskytují řešení Zálohování jako služba (BaaS, Backup-as-as-service) a Obnova po havárii jako služba (DRaaS, Disaster Recovery-as-a-service). Model „x jako služba“ využívá výhodkategorie financování op-ex (operativní náklady), kdy umožňuje podnikům platit za služby na základě toho, co skutečně používají, místo abyomezovaly kapitálové investice, což vede k plýtvání v rámci IT. Zásadní je, aby organizace vnímaly služby zálohování a obnovy jako základní součást své širší strategie v oblasti správy dat a cloudu a uvážili nasazení adekvátního řešení.Příkladem je Veeam Availability Suite, jenž poskytuje ucelené řešení pro zálohování a replikaci proobnovu z cloudu a při havárii, přičemž zajišťuje dostupnostnapříč všemi pracovními úlohami - virtuálními, fyzickými a cloudovými - z jediné řídicí konzole.

Protože povědomí o hodnotě dat neustále stoupá, měli by IT manažeři věnovatv rámci Světového dne zálohování aspoň chvilku své pozornosti tomu, zda jejich strategie zálohování a obnovy odpovídá danému účelu a je v souladu s potřebami kontinuity jejich byznysu. Požadavky na dostupnost dat se totiž v digitálním podnikání nadále vyvíjejí, a infrastrukturaschopná čelitvýzvámbudoucnosti je tak pro moderní podniky v podstatě nutností.

 

Autor: Martin Štětka

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace