Na schůzi Komory podniků komerční bezpečnosti proběhla diskuse kolem zákona o SBS

Na schůzi Komory podniků komerční bezpečnosti proběhla diskuse kolem zákona o SBS
18 / 12 / 2018, 18:00

Ve čtvrtek 13.12. 2018 se konala schůze Komory podniků komerční bezpečnosti (KPKB), která byla volební, a jejíž náplní byla diskuse k dlouho připravovanému zákonu o SBS. Do nového prezidia byli zvoleni tito členové – Václav Jahodář, Attila Szűcs, Michal Randa, Jaroslav Popelka, Michael Svoboda, Petr Novák a Patrik Kovač. Nový prezident pak bude zvolen na nejbližší schůzi prezidia.

Důležitou součástí schůze pak byla diskuse kolem zákona o SBS, který má jít koncem prosince tohoto roku na vládu. Jaroslav Rataj informoval o nejdůležitějších bodech zákona, na který čekají soukromé bezpečnostní služby již přes 20 let. Bodem živé debaty byl vznik profesní komory, přičemž v této otázce jsou profesní sdružení rozdělená. Michal Bavšenkov prohlásil, že Hospodářská komora a Svaz průmyslu vznik profesní komory podporovaly, i když v roce 2016 byly proti. V současné době podporují zákon o SBS.

psali jsme: Experti u kulatého stolu: Zákon o SBS ano, ale ne tuto nastavovanou kaši

Na druhé straně nejmenovaná skupina z profesních sdružení se snažila přesvědčit ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou o tom , že právě vznik komory je nesmyslný. Rataj kritizoval profesní sdružení, že dochází k nejdnotě a roztříštěnosti názorů. Dle pana Rataje od profesních sdružení zaznívá často kritika, že ,,zákon o SBS jim nic nedává", a připomínal, že zatím nikdo z profesních sdružení nestanovil cíle zákona a to co by zákon „měl dávat“. V publiku, složeném z členů však často zaznívalo, že připomínek k zákonu profesní sdružení zaslaly mnoho a mnohé nebyly vyslyšeny v přípravě finálního znění zákona. Na schůzi také zaznělo, že navrhovaná povinná komora má v zákoně samosprávné postavení.

psali jsme: Je nutné přijmout zákon o soukromých bezpečnostních službách, shodli se panelisté na Security summitu

Rataj na schůzi v souvislosti s připravovaným zákonem o SBS rovněž řekl, že bude požadovat přesně podložené informace od zpravodajských služeb pro nevydání nebo odnětí licence. Zákon by měl být doplněn podle něho o dvě zásadní vyhlášky - zdravotní a fyzické zdatnosti, což vychází z návrhu poslankyně Jany Černochové. Důležitá je také kategorizace, která má v rámci zákona o SBS vzniknout - 3 kategorie strážných a 2 kategorie komerčních subjektů, které doposud nijak nejsou vymezeny jiným právním předpisem. V budoucnu by možná ze strany soukromých bezpečnostních služeb mělo docházet i ke kontrolám výkonu domácích vězení, převozů hotovosti pro státní instituce v případě narovnání trhu SBS a jeho zkvalitnění.

Rataj konstatoval, že by mělo dojít v zákoně k úpravě povinnosti pojištění držitelů licencí směrem dolů a současně řekl, že se zamyslí též nad zdravotními požadavky.

Tagy článku