Náčelník Generálního štábu AČR v Těchoníně

Náčelník Generálního štábu AČR v Těchoníně
28 / 11 / 2017, 18:30

Ve středu 29. listopadu 2017 navštíví náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář Odbor biologické ochrany (OBO) v Těchoníně, aby se seznámil s průběhem pravidelného aktivačního cvičení. Jeho cílem je prověřit připravenost zdravotnického personálu v případě výskytu pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc.

Poprvé se do cvičení zapojilo osm desítek příslušníků Aktivní zálohy Odboru biologické ochrany Těchonín. Personál nemocnice procvičuje příjem pacientů a poté komplexní péči o ně s následnou léčbou včetně odběrů vzorků k laboratornímu vyšetření. Jedním z důležitých prvků výcviku je sladění činnosti příslušníků OBO Těchonín a vojáků AZ.

 

Zdroj: Generální štáb AČR

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.