Naše armáda byla ohlodána na kost, nikdo neměl odvahu vystoupit, prohlásil náčelník generálního štábu Karel Řehka

Naše armáda byla ohlodána na kost, nikdo neměl odvahu vystoupit, prohlásil náčelník generálního štábu Karel Řehka
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Z konference Naše bezpečnost není samozřejmost
20 / 06 / 2023, 20:00

Jubilejní desátý ročník konference Naše bezpečnost není samozřejmost akcentoval za přítomnosti vrcholných politických, vojenských, bezpečnostních a diplomatických činitelů zhoršené bezpečnostní klima ve světle pokračující války na Ukrajině.

20. června se v Míčovně Pražského hradu uskutečnil již 10. ročník tradiční konference Naše bezpečnost není samozřejmost. Na akci nechyběli nejvyšší političtí představitelé včetně předsedů jednotlivých politických stran zastoupených v parlamentu, diplomaté, přední bezpečnostní odborníci, zahraniční a čestní hosté. Generálními partnery konference jsou průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group a Tatra Trucks, hlavními partnery Colt CZ Group a Lockheed Martin.

Prestižní konference je vždy příležitostí, jak zhodnotit předcházející vývoj, který se týká obecně bezpečnosti a obrany nejen vnitřní, ale i světové. A je přirozeně také polem, kde se mohou předestřít z úst politických zástupců a bezpečnostních expertů plány na ještě efektivnější zajišťování bezpečnosti České republiky. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky mimo jiné předseda vlády Petr Fiala, ministryně obrany Jana Černochová, ministr zahraničí Jan Lipavský, náčelník generálního štábu Karel Řehka, ministr vnitra Vít Rakušan či vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný.

Tito a další představitelé měli možnost v pěti panelech hovořit o bezpečnostních prioritách pro Českou republiku ve světle stále probíhající války na Ukrajině a také nástrojích, které by naší zemi lépe v budoucnu chránily proti rozmanitým hrozbám v bezpečnostním prostředí, které se právě ozbrojeným konfliktem na Ukrajině dramaticky zhoršilo.

Fiala: Nepochopitelná agrese Ruska

Premiér Fiala prohlásil v úvodu, že válka na Ukrajině je realitou, jedná se o nepochopitelnou agresi Ruska a ČR musí proto zkoordinovat své kroky se svým i spojenci v Evropě, aby se mohlo efektivně pomoci Ukrajině v jejím úsilím vypudit ruská vojska. Podle předsedy vlády je Rusko schopno překročit všechny myslitelné meze a seznam válečných zločinů páchaných okupanty se i nadále rozrůstá. Fiala apeloval na to, aby ČR společně se svými spojenci usilovala o to, aby hlavně nedošlo ke scénáři zamrzlého konfliktu, o což Rusku dnes především jde. ,,Takový scénář by dlouhodobě vyčerpával všechny zúčastněné strany, a proto my společně musíme přispět k jeho odvrácení. Musíme se snaži o to, aby tento scénář nenastal," podotkl premiér.

Černochová: Rusko se snaží již rok zničit nezávislou a svobodnou Ukrajinu

Na akci také vystoupila ministryně obrany Jana Černochová, která zdůraznila, že naše bezpečnost opravdu není samozřejmost. Šéfka rezortu řekla, že Ukrajina nevede jen izolovaný boj za sebe, za obnovu své suverenity, ale i za celou Evropu. Černochová připomněla, že ČR byla prvním státem, který napadené zemi dodal munici, tanky, bojová vozidla pěchoty, vrtulníky či houfnice. ,,Naše rychlost byla vzorem i pro ostatní. A nadále patříme k největším poskytovatelům vojenské a humanitární pomoci," prohlásila ministryně obrany. Černochová hovořila v souvislosti s konfliktem na Ukrajině o kolektivní obraně, přičemž ČR by měla být aktivním a hlavně spolehlivým spojencem. Jinými slovy to také znamená dostatečným dílem přispívat alianční obraně. ,,Ochota ostatních poskytnout pomoc se odvíjí od ochoty a schopnosti nás samých jít pomáhat ostatním," řekla ministryně obrany.

Řehka: Obrana byla ohlodána na kost

Náčelník generálního štábu ve své řeči žehral na to, že dlouho nebyla věnována náležitá pozornost obraně ze strany společnosti jako celku. ,,Nikdo neměl odvahu vystoupit, když se armáda ohlodávala na kost," sdělil Řehka. ČR se podle něho musí připravovat na riziko velkého konfliktu ve světle ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, který již trvá téměř rok a půl. A to právě proto, že mu chceme zabránit. Řehka věří, že ČR se dostatečně poučila z předcházejícího vývoje a obranu nyní bere vážně. Podle něho tak skončila doba, kdy výdaje na obranu byly považovány za utrácení či ,,dárek" pro armádu. ,,Obranné výdaje jsou investice do svého vlastního bezpečí a tudíž i do prosperity," míní náčelník generálního štábu. Obranu je také nutno brát vážně, armáda je tady od toho, jak podotkl Řehka, aby bojovala, a když se tak neděje, aby se na boj připravovala, protože v tom je zcela nezastupitelná.  

Lipavský: Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že naše bezpečnost není samozřejmost

Na tradiční konferenci nechyběl ani Jan Lipavský, který prohlásil, že dnes už nikdo nemůže pochybovat o tom, že naše bezpečnost není samozřejmost. Lipavský dále řekl, že na ministerstvu zahraničí vzniká bezpečnostní strategie, jež prochází nyní schvalovacím procesem, a není jen rutinní aktualizací už jen proto, že se bezpečnostní klima zásadním způsobem ruským vojenským vpádem na Ukrajinu zhoršilo. Nicméně jak ministr zahraničí dodal, usiluje prostřednictvím bezpečnostní strategie více než kdy jindy komunikovat napříč veřejnou správou, domácími a zahraničními partnery, odbornou veřejností i s občany aktuální otázky naší bezpečnosti.

Kvůli zhoršujícímu se bezpečnostnímu prostředí není podle Lipavského ČR v bezpečí. ,,Čína a především Rusko zpochybňují mezinárodní řád, který je založený na pravidlech a respektu k mezinárodnímu právu a usilují o oslabení EU a NATO," řekl ministr zahraničí. ČR musí být připravena na to, že může být i hůř, do naší bezpečnosti musíme investovat, abychom ji mohli společně se spojenci účinně zajistit.

Pavel: Čelíme bezprecedentním hrozbám

Konference měla tu čest přivítat i prezidenta republiky Petra Pavla. Prohlásil, že čelíme bezprecedentním hrozbám, o nichž jsme se domnívali, že jim nikdy čelit nebudeme muset. Opak je však pravdou.  ,,Mysleli jsme si, že válka vedená mezi státy těžkými konvenčními zbraněmi 20. století již v Evropě 21. století nebude možná a že hrozby použití jaderných zbraní zůstaly v rétorice studené války," řekl prezident. Evropa a celý svět se mýlily v tom, že Rusko ctí mezinárodní smlouvy a je ochotno je dodržovat. To však byl fatální omyl. ,,Je to právě respekt k mezinárodnímu právu, který nás dělí od mezinárodního chaosu a barbarství," uvedl Pavel. Chybou podle něho bylo, že se Rusku uvěřilo, že na vývoj nahlíží stejně a sdílí stejné hodnoty a že posuzuje svět podle stejných kritérií. Varovné hlasy však byly přehlíženy, uvedl dále Pavel.

Tradičně na konferenci proběhla také debata šéfů parlamentních stran v širší míře o obraně a bezpečnosti, úžeji pak zejména o výdajích 2% HDP na obranu a také smlouvě DCA s Američany. Předseda SPD Tomio Okamura jako jediný z debatérů se smlouvou DCA nesouhlasí. Okamura míní, že Fialova vláda ve skutečnosti schválila smlouvu o vojenské přítomnosti vojáků USA na našem území, s čímž SPD kategoricky nesouhlasí. Nicméně mu ostatní předsedové v tomto směru oponovali. Co se týče vynakládání 2% HDP na obranu, místopředsedkyně Pirátské strany Hana Hajnová pléduje pro to, aby tento závazek přetrval i pro ostatní vlády, což je v podstatě dáno zákonem o financování obrany. Modernizace armády je nezbytná proto, aby ČR obstála v měnící se mezinárodní situaci.

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se zvýšením výdajů na obranu na 2% souhlasí a připomněl, že předešlá vláda vedená premiérem z tohoto hnutí výdaje postupně zvyšovala. Připomněl, že to není jen o zvýšení finančních prostředků na obranu, nýbrž o tom, jak budou nakonec efektivně využity. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka vnímá investice nejen do naší bezpečnosti, ale také do společnosti. Europoslanec Alexandr Vondra míní, že 2% výdajů na obranu jsou klíčovou věcí, ale jak ještě podotkl, je to dnes už minimum. Ministr vnitra Vít Rakušan řekl, že celá Evropa umí reagovat na ruskou agresi na Ukrajině jednotně, což Rusko překvapilo nejvíce. Rakušan kvitoval, že se podařilo dohodnout s politickými stranami na navýšení 2% HDP výdajů na obranu, což bere jako pozitivní signál.

Zdroj: redakce

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.