Nastal čas nutné obrany

Nastal čas nutné obrany
17 / 09 / 2017, 11:30

Případ, kdy v Ostravě zabila majitelka domu zloděje, který se tam vloupal, ukazuje, že policie začíná brát nutnou obranu jako přirozený a zákonný sebeobranný prostředek.

Je to snad dobrá zpráva pro občany České republiky, pro něž jsou dva nedávné případy nutné obrany názorným příkladem, že napadení či vloupání se útočníkům nebo zlodějům nemá v konečném důsledku vyplácet. Toho jsme byli v minulých letech mnohokrát bohužel svědky.

psali jsme: Nutná obrana v akci: Žena zabila zloděje, který se jí vloupal do domu.

Případy, kdy majitelka obchodu na Václavském náměstí zastřelila v červenci útočníka,  a majitelka domu v Ostravě usmrtila nožem zloděje, jsou nadějí, že institut nutné obrany, který dříve býval pro policii a soudy velmi sporným, se stane integrálním a zákonným prostředkem občana, jak zabránit bezprostřední újmě na zdraví či majetku. Proto má být i právo na držení střelné zbraně přirozeným právem člověka, což bohužel Evropská unie ještě nepochopila, a zřejmě ani ve své ideologické zaslepenosti nepochopí.

Právo na nutnou obranu například Německu je chápáno jako lidské právo, s čímž nelze než souhlasit. V americkém ,,liberálním" pojetí je nutná obrana sebeobranou, kterou zřejmě známe všichni z amerických filmů. Souvisí samozřejmě s nezadatelným právem amerických občanů na držení zbraně, která je zakotvena v ústavním dodatku.

psali jsme: Nutná obrana? Potencionální zloděj zabit majitelem pozemku

Navíc je však nutnou obranu  potřeba brát jako přirozené jednání člověka, který je bezprostředně ohrožen na svém životě. Útočník či zloděj se dopouští kriminálního jednání, za které má být potrestán. Nutná obrana jako prostředek sebeobrany je rovněž sebezáchovným pudem, který nemůže nikdo trestat, pokud je použit k bezprostřední záchraně života.

Po dvou zmíněných případech to ale vypadá, že nutné obraně se blýská na lepší časy, a policie následně překvalifikovává ublížení na zdraví právě na nutnou obranu. Je to současně důkaz o tom, že policie a právní řád České republiky není ještě tak ,,zpustlý", jak se může zdát, a disponuje potřebnými mechanismy, jak zajistit občanovi právo se bránit.

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.