Návratová politika EU přestává fungovat. Uprchlíky odmítá zpět přijmout Itálie, Řecko i Maďarsko.

Návratová politika EU přestává fungovat. Uprchlíky odmítá zpět přijmout Itálie, Řecko i Maďarsko.
Autor fotografie: Europol|Popisek: Imigrační trasy
16 / 09 / 2015, 07:30

Nelze zabránit sekundární migraci v rámci Schengenu. Přes 60 procent nelegálních imigrantů zůstává v unijnich zemích.

Uprchlická krize se zhoršuje den ode dne, Finsko je další zemí Evropské unie, která kvůli současné uprchlické krizi zvyšuje ostrahu hranic. Plně obnovit hraniční kontroly zatím nechce, u hranic se Švédskem ale zavádí častější namátkové kontroly (Zdroj: denik.cz).

Česká policie podle informace policejního prezidenta zavede na hranicích přísnější režim až v okamžiku, kdy bude zaznamenáno více jak 700 uprchlíků denně (zdroj: Česká televize).

Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých stránkách prezentaci o nelegální imigraci. Uvádí, že země původu v mnoha případech odmítají spolupracovat a odmítají cizince přijmout zpět. Efektivita návratů v EU je pouze 39 procent a i to je pravděpodobně nadnesené, uvádí ve své zprávě.

Pokud totiž nelegální migrant podá žádost o azyl (i účelově) na hranicích EU, nemá  tato země právo cizince zajistit do detence (EU právo) a tito žadatelé pak využívají schengenského prostoru pro další pohyb po Unii (případ Maďarsko) a cesty dále směr do Německa, Švédska, atd. 

A dále uvádí:

  • Ostatní země na trase musí takto nelegálně procházející osoby zajistit a měly by je předat zpět do Maďarska (Dublinské nařízení), po dobu čekání na transfer mohou být osoby zajištěny pokud hrozí útěk, ale zajištění nesmí přesáhnout 42 dní
  • Sekundární migraci po EU tak lze jen stěží zastavit z důvodu absence právních nástrojů ( a to by byl pravděpodobně i problém s jakýmikoliv kvótami)
  • Ochrana hranic je tak naprosto zranitelná (každý nelegální migrant, který požádá o azyl se do EU a své vysněné země nakonec dostane)

Přitom se česká strana snaží maximálně dodržovat tzv. návratovou směrnicí, kterou přenesla i do české legislativy.  Jak uvedl v poslanecké sněmovně poslanec ODS Petr Fiala:

"Premiér Sobotka, který dnes (14.9.) prohlásil, že zavedení kontrol ze strany Německa a Rakouska neřeší migrační krizi v Evropě, by nyní neměl řešit celoevropské problémy, ale neodkladně přikročit k opatřením, která ochrání zájmy občanů ČR tím, že uzavře jižní hranici. V Rakousku se může v nejbližších hodinách nacházet až několik desítek tisíc lidí, kteří již nebudou moci přejít do Německa a ani se vrátit do Maďarska. Je třeba zajistit, aby se tato uprchlická vlna nepřelila do ČR.

Německo, Rakousko, Maďarsko a Slovensko již kontroly na hranicích zavedly a Česká republika se tak stává jedinou průchozí zemí pro desítky tisíc uprchlíků z Rakouska do Německa. Pokud se Německo rozhodne uzavřít své hranice s ČR, staneme se tak pro tyto desítky tisíc migrantů nedobrovolnou cílovou zemí. Je evidentní, že vláda je aktuální situací zaskočena a nemá prostředky, jak ji řešit. Zdroj: ODS)

 

Tagy článku