Návštěva prezidenta Miloše Zemana do Ruska. Měla jsem čest být členem této mise

Návštěva prezidenta Miloše Zemana do Ruska. Měla jsem čest být členem této mise
Popisek: Alena Vitásková
28 / 11 / 2017, 11:00

Institut Aleny Vitáskové, za který jsem se této cesty zúčastnila, se zabývá ochranou lidských práv a svobod. Institut není financován neznámými zahraničními agenturami, které mají větší zájem o politicko-lobbistické prosazování svých zájmů, či rozvracení dobrých vztahů mezi národy, než o skutečnou ochranu lidských práv.

Rusko je země, kterou jsem navštívila mnohokrát. Určitě každého účastníka cesty zajímalo něco jiného. Podnikatelské příležitosti, kulturní, sportovní výměna, cestovní ruch, či neskutečné bohatství, kterým tato země oplývá. Bohatstvím mám na mysli jak nerostné, tak kulturní či vědecké. Bohatství tohoto národa spatřuji v obrovském národním cítění a hrdosti. Národ, který ve druhé světové válce ztratil nejvíce lidských životů – přes 25 milionů lidí. Téměř každá rodina ztratila ve Velké vlastenecké válce blízké, ty které milovala, ty, kteří měli nárok na život, což je základní právo člověka.

psali jsme: Kauza Vitásková: Zpráva jako z paluby Titaniku

Považuji za povinnost každého slušného člověka uctít tyto promarněné lidské životy, zasadit se o to, aby se takováto zvěrstva již nemohla nikdy a nikde na světě zopakovat.

Považovala jsem za povinnost zahájit činnost Institutu na ochranu lidských práv a svobod právě poklonou těm, kteří chtěli žít, těm kteří se chtěli ze života radovat, ne umírat ve válečném konfliktu. Právo na život, život v míru, osobní svobodu to je základ činnosti, kterým se Institut věnuje. 

Vyznamenání válečné hrdinky a hrdinů prezidentem republiky Milošem Zemanem v Moskvě, vyznamenání těm, kteří se zúčastnili bojů proti fašismu a osvobozovali také tehdejší Československo, jsem přijala s povděkem. Jen ten, kdo nezná minulost, nemá před sebou žádnou budoucnost. Jen ten, kdo se neumí chovat s úctou k lidským životům, k hrdinství a statečnosti, takový člověk chudý duchem může tak sedět v pražské kavárně nebo cukrárně a přetvářet dějiny podle zadání. Plivat na každého, na koho je objednávka.

Vlastně považuji za nutné se pražským kavárnám a cukrárnám omluvit, jsou to nádherná místa pro setkání s přáteli či posezení jen tak nad šálkem kávy. Proto se o pražské kavárně neboli „bandě“, budu nadále vyjadřovat „Pražská plivárna“. Prosím neplést „plivárnu“ s plovárnou, přestože jejich členové nejlépe umí plavat ve vlastních sračkách, pochopitelně za účinné spolupráce některých „tzv. medií“. Název „tzv. média“ vysvětlím ve vysvětlivkách k tomuto komentáři.

První část náplně mé cesty – život v míru, úcta k životu, svoboda, empatie k obyčejným lidem, byla tímto naplněna.

Jako předsedkyně Institutu vycházím nejen z osobní zkušenosti, kterou jsem získala mimo jiné po dobu svého šestiletého působení v čele Energetického regulačního úřadu, ale rovněž dlouhodobého analyzování života obyčejných lidí v České republice. Stížností, pláč a beznaděj obyčejných lidí, kterým se děje příkoří a není zájem zodpovědných toto řešit. Institut je přímo zavalen „bolestí“ českých občanů, kterým se příkoří děje. Zákony nejsou pro lidi, ale pro tuneláře a šmejdy. Přitom zákony mají být jednoduché, aby jejich výklad byl jednoznačný a srozumitelný i laikovi.

psali jsme: Pokud se poctivý občan nedostane do cesty novodobé mafii, tak se může cítit bezpečně, říká bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková

Zasadit se musíme o dodržování lidských práv a svobod především doma. Nemohu chtít po sousedovi, aby neházel nedopalky na chodník, když sám na ten chodník kálím.

Druhé téma mé cesty, kterému jsem se intenzivně a s úspěchem věnovala, je příprava mezinárodní diskuzní platformy pod vedením Institutu v oblasti „Energetické zdroje a jejich dopad na životní prostředí“.

Problematice životního prostředí se věnuje druhá sekce Institutu.

Pro porozumění mezi národy je mimo jiné i důležitá vzájemná spolupráce v oblasti kultury a sportu. Jednání s nakladateli o vydání mé trilogie „Solární baroni“ v Rusku považuji rovněž za velmi úspěšné. 

Vysvětlivky k pojmům „média“ a „tzv. média“.

Média – informují o událostech vyváženě, bez zájmu někoho poškozovat. Nejsou placena žádnou zájmovou skupinou či jednotlivcem. Jsou nezávislá, a nejsou pitomá. Mají hluboké znalosti o problematice, o které podávají informace.

Tzv. média“ – informují tak nějak napůl, v souladu se zadavatelem, objednavatelem, tak aby si nenaštvala svého majitele. Naopak aby plnila jeho zadání. A k tomu jsou někteří z nich navíc, tak trochu pitomí. Těmto je nejlépe se vyhnout, pokud si chcete zachovat zdraví a radost ze života.

Pro názornost uvedu alespoň dva příklady: 

1) „Tzv. média“ uvedou: Vitásková je nepravomocně odsouzená na 8,5 let za podvodně vydané licence. To je pravda, ale tak nějak napůl. Tu druhou půlku zapomněl pisatel uvést: Licence byly vydány před půlnocí na Silvestra, více než půl roku před nástupem Vitáskové na úřad. Ti, co je vydali, tak jsou u soudu v postavení svědků!!!! Vitásková je odsouzena za to, že je neodebrala, přestože o tom nerozhodovala.

2) „Tzv. média“ si vůbec nevšimnou, že nově jmenováni členové Rady ERÚ byli vybráni podle zajímavého klíče, například pan Rostislav Krejcar. Osoba, která na ERÚ před více než 5 lety pracovala a je spolu zodpovědná za nastavení výkupních cen pro FVE. Kdy výše výkupních cen překročila nejen pravidla, ale i zákon. S dopadem v miliardách korun na veřejné finance se budeme vyrovnávat další desetiletí. Kdy marně ČVUT snad již v roce 2008 upozorňovalo, že investiční náklady na FVE klesají, jsou cca 70 tis. Kč a ERÚ uznává 110 tis. Kč? A další a další přešlapy tohoto pána. Bude se snad hodit pro nastavení cen pro další tunelování veřejných financí, či zametání svých přešlapů? Či konstruovat další zločiny, aby zakryl zločiny těch, kteří mu do tohoto křesla pomáhali? Pana Rostislava Krejcara jmenovala do rady vláda Bohuslava Sobotky.

Institut nebude poskytovat stanoviska, rozhovory „tzv. médiím“. Doporučujeme vám, abyste se ve volném čase věnovali zlodějnám např. kolem OKD, připravovaného tunelu biometan, lithium a další a další zajímavá témata, které vedou k poškození hospodářství, životního prostředí a životní úrovně našich občanů.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Historie - vnímáme dějiny v souvislostech a nadhledem. Sledujte nejdůležitější okamžiky historie. S námi víte více

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.