NCOZ prošetřuje podnikání bratrů Šuškových

NCOZ prošetřuje podnikání bratrů Šuškových
Autor fotografie: pixabay.com
14 / 08 / 2020, 17:00

Podle exkluzivních informací Security magazínu prošetřuje nyní NCOZ podnikání skupiny Rail Invest, za kterou stojí ostravští bratři Šuškové. Jde o další kolo války, kterou tato skupina, do níž patří Ostravské opravny a strojírny, rozpoutala za to, že je ČD Cargo označilo za nezpůsobilého dodavatele a blacklistovalo je z účasti na dalších tendrech. Podle našich informací se má prošetřování týkat zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění této skupiny a jejích společností.

Rail Invest, do kterého patří jak Ostravské opravny a strojírny a Traťová strojní společnost, v minulých letech zaznamenal značnou ztrátovost. Tato společnost držela od dubna 2008 podíl v Ostravských opravnách a strojírnách s.r.o. Dne 24. září 2019 přešly z této společnosti na Rail Invest a.s. obchodní podíly ve společnostech TSS Cargo a.s., TSS Maintenance s.r.o. a Traťová strojní společnost, a.s. Společně s tím byly převedeny i nemovitosti – více než 100 parcel a budov a 18 honebních pozemků. Od září 2019 se tak Rail Invest a.s. stává centrálním bodem podnikání bratří Šuškových.

Společnost byla založena v prosinci 2007 a měla neprůhlednou vlastnickou strukturu. Od jejího vzniku byli jako akcionáři společnosti vedeni ostravští advokáti Karel Ležatka a Vít Rybář, přičemž dle médií tyto podíly drželi pro bratry Šuškovi. Ti se k vlastnictví akcií otevřeně přihlásili až při konání mimořádné valné hromady v prosinci 2012.

Byť byla společnost Rail Invest založena už v roce 2007, jako plátce DPH byla zaregistrována až 1. srpna 2019. Tato skutečnost je značně podezřelá, zvláště, když firma vykazovala už v několika předcházejících letech v účetních závěrkách aktiva převyšující 6 miliard Kč. Tato firma nadto od roku 2016 nezveřejňuje své účetní závěrky. Prošetřování ze strany NCOZ se má ale týkat zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Podle informací zdroje, který si nepřál být jmenován, Rail Invest 16.12.2019 doručila příslušnému rejstříkovému soudu účetní rozvahu, která ale uváděla údaje nikoliv za rok 2017, ale 2016. Dále tam měly být ručně přepsány údaje letopočtu 2017 na 2018.

Podobné účetní nesrovnalosti prý vykazuje i účetnictví Ostravských opraven a strojíren. Byť je k dispozici účetní závěrka za rok 2018, tato závěrka není auditovaná nezávislým auditorem. Připomeňme, že tato společnost v letech 2006 až 2016 získala od státu celkem 26 veřejných zakázek v objemu 5,6 miliardy Kč. V letech 2016 až 2019 získala dalších 13 zakázek v objemu 1 miliardy Kč, jen za rok 2019 činil objem veřejných zakázek 166,8 mil. Kč.

Další společnost ze skupiny, Traťová strojní společnost a.s., která byla založena v březnu 2016 doposud nezveřejnila ani jenu účetní závěrku – jediná účetní závěrka, která je založena u příslušného obchodního rejstříku, je účetní závěrka předchůdce této společnosti. Také tato společnost je dodavatelem v rámci veřejných zakázek. V letech 2016 až 2019 získala zakázky v hodnotě 1,65 miliardy korun.

 

Autor: Anna Binderová

Tagy článku