Nedodržujeme rychlost a jezdíme pod vlivem alkoholu

Nedodržujeme rychlost a jezdíme pod vlivem alkoholu
27 / 08 / 2014, 03:48

 Téměř  10 tisíc policistů za týdenní akce zkontrolovalo přes 93 tisíc vozidel, zjistilo 17 tisíc přestupků v dopravě, téměř 450 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek

 Celkem 16 913 přestupků v dopravě během necelého týdne zaznamenala Policie ČR při dopravně bezpečnostní akci s názvem ,,X“, která se konala od 11. srpna do 17. srpna 2014. Policisté ji vyhlásili jako reakci na nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti v prvním pololetí roku 2014, neboť za toto období jsme zaznamenali výrazný nárůst počtu dopravních nehod se smrtelnými následky.
Do akce bylo nasazeno celkem 9 636 policistů, kteří zkontrolovali 93 169 vozidel, zjistili 16 913 přestupků, z toho 15 461 potrestali blokovou pokutou v celkové výši 6 300 200 Kč a 1 452 přestupků oznámili do správního řízení k dalšímu projednání.
Dopravní a pořádkoví policisté se zaměřili především na rizikové skupiny účastníků silničního provozu, kterými jsou chodci, cyklisté a řidiči motocyklů. Právě u nich je od začátku prázdnin zaznamenán nárůst tragických následků. Policisté se dále zaměřili na dodržování pravidel silničního provozu u řidičů motorových vozidel, jako je dodržování stanovené rychlosti, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy apod. V neposlední řadě hlídky pátraly po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidel.
Z celkového počtu bylo zjištěno 207 dopravních přestupků chodců, 126 dopravních přestupků cyklistů a 76 dopravních přestupků řidičů motocyklů.
Řidiči se dopustili 4 731 přestupků překročení rychlosti. Celkem 358 řidičů řídili svá vozidla pod vlivem alkoholu a 84 řidičů řídili pod vlivem návykových látek.
Při dopravně bezpečnostní akci hlídky odhalily 92 trestných činů (46 pod vlivem alkoholu a 7 pod vlivem návykové látky), vypátrali 14 hledaných osob a 3 odcizená vozidla.
V bezpečnostně dopravních akcích budou policisté i nadále pokračovat v průběhu roku.


Zdroj: www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-dopravne-bezpecnostni-akce-x.aspx

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.