Nejlepší projekty prevence kriminality za rok 2013

Nejlepší projekty prevence kriminality za rok 2013
19 / 03 / 2014, 04:23

V pondělí 17. března 2014 byly v budově Ministerstva vnitra v Praze na Letné za účasti předních odborníků v oblasti prevence kriminality oceněny nejlepší preventivní projekty v rámci národního kola Evropské ceny prevence kriminality ECPA i nejlepší projekt v rámci soutěže krajů, měst a obcí.

Evropská cena prevence kriminality (ECPA) je soutěž, která oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality a umožňuje sdílení a výměnu praktických zkušeností na poli prevence kriminality v rámci EU. V letošním roce byla ústředním tématem soutěžních projektů „Prevence domácího násilí – mezigenerační konflikty“.

Vítězem národního kola soutěže ECPA se v tomto roce stal projekt s názvem „Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně. Projekt je již od svého zahájení v roce 2006 zaměřený na primární prevenci související s různými aspekty problematiky domácího násilí. Vedle vytvoření intervenčního centra pro oběti domácího násilí v Jihomoravském kraji patří mezi další výstupy projektu například školení odborných pracovníků, vytváření osvětových programů a preventivních spotů k problematice domácího násilí, besedy s veřejností nebo vytvoření elektronické mapy pomoci osobám ohroženým domácím násilím.

Na druhém místě se umístil projekt nominovaný KŘP Moravskoslezského kraje „Místo činu? Domov!!“ zaměřený vedle prevence a vzdělávání v oblasti domácího násilí též na pomoc osobám ohroženým i po realizaci vykázání či na svědky těchto typů trestných činů. Třetí místo pak obsadil projekt KŘP Praha nazvaný „Stop kriminalitě“, jehož cílem bylo informování veřejnosti o nejčastějších typech a způsobech páchání trestné činnosti na seniorech prostřednictvím rozhlasových spotů.

Vzhledem k zájmu krajů, měst a obcí vyhlašuje odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra od roku 2011 soutěž o „Nejlepší preventivní projekt roku krajů, měst a obcí“. Pro rok 2013 bylo vyhlášeno téma„Komplexní přístup k prevenci kriminality se zaměřením na ohrožené skupiny obyvatel“, jako vítězný byl zvolen projekt s názvem Služby v komunitě realizovaný obecně prospěšnou společností Proxima Sociale.

Prevence kriminality je dlouhodobě jednou z priorit nejen Ministerstva vnitra, ale i většiny českých měst a obcí, což zájem o preventivní projekty ze strany českých předkladatelů jenom potvrzuje.

www.mvcr.cz

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.