Nejtajnější z tajných služeb USA odposlouchávala nezákonně miliony občanů

Nejtajnější z tajných služeb USA odposlouchávala nezákonně miliony občanů
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
08 / 05 / 2015, 11:15

Americký federální soud vydal rozsudek, že NSA odposlouchávala telefonické rozhovory v rozporu s americkou Ústavou.

Americká NSA (Národní bezpečnostní agentura) je bezesporu mnohem utajovanější než ostatní americké tajné služby. NSA má některé speciální pravomoci, které nemá žádná z bezpečnostních složek USA. Zejména pak odposlouchávat telefonní hovory, číst e-maily a další bez povolení soudu.

The National Security Agency/Central Security Service (Národní bezpečnostní agentura/Centrální bezpečnostní služba, NSA/CSS) je vládní kryptologická organizace Spojených států amerických, spadající pod ministerstvo obrany, která oficiálně vznikla 4. listopadu 1952. Je odpovědná za sběr a analýzu zahraniční komunikace, koordinuje, řídí a provádí vysoce specializované činnosti, jejichž účelem je získávání zpráv zahraničních rozvědek. Je taktéž odpovědná za ochranu informačních systémů uvnitř vlády Spojených států a její komunikace s jinými agenturami.(Zdroj: wikipedia)

Žalobu na NSA podala koalice lidsko-právních organizací, která pokládá shromažďování informací osobního rázu za porušení ústavních záruk svobody slova. Díky Edwardu Snowdenovi ze CIA se veřejnost dozvěděla v roce 2013 i o špionážním programu této tajné služby, který systematicky a dlouhodobě monitoruje milióny telefonních hovorů amerických občanů, ale také jejich obchodních partnetů a soukromých osob po celém světě.

Na základě nátlaku Amerického svazu pro občanské svobody (ACLU) americká FBI dnes oznámila, že tajně monitorovala občanské nepokoje v Baltimoru, které ve městě vypukly minulý týden.

Na přímý nátlak amerického Kongresu, aby federální soud urychlil své rozhodování o tom, zda použití tohoto programu bylo či nebylo v rozporu s americkou ústavou, soud 7. května rozhodl, že shromažďování záznamů telefonických rozhovorů tajnými službami bez povolení od amerického Kongresu bylo nelegální.

Soudci přitom nerozhodovali o tom, zda jednání tajné služby odpovídá ústavě Spojených států a zda byla či nebyla porušena. Soud pouze konstatoval, že tzv. zákon Patriot Act neopravňuje Národní bezpečnostní agenturu k tomu, aby v takovém rozsahu shromažďoval údaje o telefonických hovorech amerických občanů.  Podle soudce Gerarda Lynche nemůže být protiteroristický zákon zneužíván tajnou službou v tak rozsáhlém měřítku, přestože jak Obamova, tak Bushova administrativa tvrdila opak.

Soudce uvedl: "Takový extenzívní výklad zákona vedl k tak obrovskému množství odposlechů , že došlo k bezprecedentnímu porušování soukromí všech amerických občanů". A doplnil: "Očekávali bychom, že natolik závažnému zásahu do osobnostních práv občanů bude předcházet zásadní diskuse, která stanoví jasná pravidla. Nicméně neexistuje žádný důkaz o tom, že taková diskuze byla vůbec kdy vedena." 

Soudce ale odmítl zastavit špionážní program s tím, že kontroverzní části Patriot Act, včetně napadeného paragrafu 215, přestanou být platné 1. června 2015. Zároveň soudce doporučil Kongresu, aby rozhodl, jaký "dozor" lze považovat za přípustný vzhledem k otázce národní bezpečnosti.

Zdroj: reuters.com

Psali jsme také:

Anonymous varují před omezováním našich práv: Nebojte se, chraňte svoji svobodu!

Ředitel EUROPOLU: tisíce Evropanů jsou pro nás teroristickou hrozbou, požadujeme větší pravomoci

České tajné služby se obávají radikálních islamistů. Požadují změnu zákona o tajných službách

Předávání citlivých informací o finančních transakcích do USA? Ano, na základě mezinárodní Dohody FATCA

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.