Největší zásobu zlatých rezerv mají USA. ,,Chuďasem" je Rusko

Největší zásobu zlatých rezerv mají USA. ,,Chuďasem&quote; je Rusko
Autor fotografie: flickr.com (CC BY-ND 2.0) |Popisek: zlato
02 / 08 / 2017, 14:00

Podle statistických dat, která přinesla společnost Statista, mají největší zásobu zlata USA.Údaje se týkají prosince minulého roku.

Ze statistických dat agentury Statista vyplývá, že největší zásobu zlatých rezerv mají USA. Ty mají 8133,5 metrických tun zlata. Následuje s velkým odstupem Německo, které vlastní celkem 3 377,9 metrických tun zlata. Zajímavé je, že Rusko se umístilo až na pomyslném sedmém místě s 1 615.2 metrickými tunami zlata.

USA tak jasně na tomto ,,poli" kralují. Mají více něž dvojnásobnou zásobu zlatých rezerv než Německo a třikrát více než například Francie a Itálie. Z neevropských zemí se na šestém místě umístila Čína, která disponuje podle údajů agentury Statista 1 842, 6 metrických tun zlata. V Číně je však těženo více zlata než v kterékoliv jiné zemi na světě.

I když zlato již neslouží ke směně, jeho zásoby zůstávají stálým investičním vkladem pro jednotlivé vlády, pro které mohou být pojistkou proti inflaci či ekonomické recesi.

Česká republika za posledních deset let své zlaté rezervy spíše ztrácela. Ještě v roce 2017 vlastnila ČNB 13, 4 tun zlata, v lednu 2016 už jen 9, 92 tuny.

Zlaté zásoby zemí k prosinci 2016 (v metrických tunách):

1. USA - 8133,5 

2. Německo - 3377,9

3 Mezinárodní měnový fond - 2814

4. Itálie - 2451,8

5. Francie - 2435,8

6. Čína - 1842,6

7. Rusko - 1615.2

8. Švýcarsko - 1040

9. Japonsko - 765.2

10. Nizozemí - 612,5

11. Indie - 557,8

12. Evropská centrální banka - 504,8

13. Tchaj-wan - 423,6

14. Portugalsko - 382,5

15. Turecko - 377,1

16. Saúdská Arábie - 322,9

17. Velká Británie - 310,3

18. Libanon - 286,8

19. Španělsko - 281,6

20. Rakousko - 280

 

Zdroj: statista.com

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.