Nelegitimní působení zahraničních vlivů chápu jako zásadní problém, je potřeba se zabývat nástroji, jak těmto hrozbám čelit, řekl poslanec Robert Králíček

Nelegitimní působení zahraničních vlivů chápu jako zásadní problém, je potřeba se zabývat nástroji, jak těmto hrozbám čelit, řekl poslanec Robert Králíček
Popisek: Robert Králíček
27 / 09 / 2020, 11:00

V pátek měl Senát na programu veřejné slyšení, které se tentokrát zabývalo problematikou odolnosti veřejných institucí vůči zahraničních vlivům, které pocházejí hlavně z totalitních zemí.

Veřejné slyšení bylo uspořádáno Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, které mu předsedá senátor Pavel Fischer. Veřejného slyšení se zúčastnil kromě Fischera či šéfa BIS Michala Koudelky také poslanec Robert Králíček (ANO), který promluvil na téma hybridní hrozby. Ústředním tématem veřejného slyšení byl vliv totalitních zemí na veřejné instituce, a to i na nižších úrovních, ale i například na akademické instituce.

Do popředí se pak dostávají v této souvislosti v současné době právě hybridní hrozby, což je nebezpečí více než aktuální. Na veřejném slyšení promluvil i Robert Králíček,  odborník na tuto problematiku a zároveň poslanec, který zastupoval Stálou komisi pro hybridní hrozby.

Králíček vnímá nelegitimní působení zahraničních vlivů v ČR jako zásadní problém, který chce také řešit se svými kolegy na půdě parlamentu. Poslanec zmínil, že ve zmíněné komisi se chce zabývat nejrůznějšími formami hybridního působení, na druhé straně také vhodnými nástroji, jak jim účinně  čelit.

Mezi priority v tomto boji bude patřit podle Králíčka zákon o kybernetické obraně a vyšší finanční podpora Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). ,,Budeme pracovat na vybudování kapacit pro strategickou komunikaci jako nástroji pro boj s dezinformacemi, a přípravě národní strategie proti hybridním hrozbám. Zaměříme se na důsledné plnění úkolů z Auditu národní bezpečnosti, kde vidíme řadu nedodělaných úkolů i na otázku obrany našich strategických sektorů ekonomiky a infrastruktury a screening zahraničních investic do těchto sektorů," prohlásil na veřejném slyšení Králíček. 

Poslanec zmínil ve svém projevu i to, že v některých oblastech, jako je třeba kybernetická bezpečnost, patříme v mezinárodním srovnání dlouhodobě ke špičce, a podle něho to může být i v dalších oblastech. Králíček řekl, že v klíčových dokumentech je stanoveno, co je konkrétním problémem a jak ho řešit, a proto je třeba se soustředit na to, aby byly strategie a plány skutečně efektivně naplňovány.

Šéf BIS Koudelka ve svém vystoupení uvedl, že cílem působení zahraničních vlivů se mohou stát prakticky všechny části veřejné správy, a to i malý úřad až po ten největší. Podle Koudelky se totalitní země snaží rekrutovat své spolupracovníky v regionální politice, jakož i v akademické sféře. K infiltraci pak nepřátelské země využívají širokou škálu různých nástrojů.

Senátorka a starostka Prahy 10 Renata Chmelová pak připojila vlastní zkušenost z vlivy ze strany Čínské lidové republiky. ,,Z našich vystoupení jednoznačně vyplývá, že je nutno posilovat a hlavně zvyšovat odolnost samospráv právě před zahraničními vlivy, a já jsem moc ráda, že se tato otázka, toto velmi důležité téma podpory samospráv vůči zahraniční politice a zahraničním vlivům zde právě v Senátu otevřela," řekla na následné tiskové konferenci Chmelová.

 

Tagy článku