Nenápadné, ale významné rozhodnutí Ústavního soudu – pokud jste nezákonně stíháni za přestupek, musí vám stát uhradit náklady za právní zastoupení

Nenápadné, ale významné rozhodnutí Ústavního soudu – pokud jste nezákonně stíháni za přestupek, musí vám stát uhradit náklady za právní zastoupení
Autor fotografie: Stanislav Dusík (CC BY-SA 4.0)
21 / 10 / 2019, 14:00


Ústavní soud v září rozhodl o tom, že za určitých okolností se můžete domoci náhrady nákladů právního zastoupení v případě, kdy vás správní orgány nespravedlivě stíhaly za přestupek. Nenápadné rozhodnutí se týkalo řidiče, který čelil obvinění ve věci přestupku v provozu na pozemních komunikacích. Řízení však bylo zastaveno, neboť ke spáchání přestupku ze strany řidiče, který na parkovišti řídil automobil, do kterého najelo jiné vozidlo, nedošlo. V rámci řízení však měl řidič právní zastoupení, jehož úhradu následně požadoval. Domohl se ho nyní až u Ústavního soudu.

Šlo přitom o poměrně nízkou část. Právní zástupce se s obviněným zúčastnil pouze ústního jednání před Odborem dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. Poté, co by svého obvinění zbaven a řízení bylo zastaveno, žádal řidič o náhradu škody a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy však jeho žádosti nevyhovělo.

Celou věc pak řidič žaloval u Obvodního soudu pro Prahu 1, nicméně ani tam neuspěl. Obvodní soud žalobu zamítl, což odůvodnil zejména tím, že v případě zastavení přestupkového řízení nelze automaticky dovozovat odpovědnost státu tak, jak tomu bývá v případě škody vzniklé zahájením trestního řízení, které neskončilo odsuzujícím rozsudkem.

Řidič se proto obrátil na Ústavní soud, kde byl zastupován doc. Tomášem Gřivnou. Řidiči totiž měla vzniknout škoda v podobě nákladů obhajoby v důsledku nedůvodně vedeného přestupkového řízení. Ústavní soud dal řidiči za pravdu.

Podle vyjádření Ústavního soudu bylo v dané věci především rozhodující, že se nepotvrdilo původní podezření policejního orgánu, že stěžovatel spáchal přestupek, a že správní orgán byl povinen řízení o přestupku zastavit kvůli pochybením policejního orgánu při dokumentaci nehody. Toto samotné tak činí celé správní řízení o přestupku za nezákonné. Podle Ústavního soudu za období od zahájení přestupkového řízení by tedy řidiči měla být přiznána náhrada nákladů obhajoby, které mu v souvislosti s vedením řízení o přestupku vznikly.

Přestože Ústavní soud zdůraznil, že tyto závěry nelze vztáhnout na všechny případy, ale bude nutné posuzovat každý konkrétní případ zvlášť, přestavuje toto rozhodnutí velký průlom a otevírá dveře možnosti domoci se nákladů, které vám vzniknou v souvislosti s nezákonným řízením o přestupku. Mimo to Ústavní soud rovněž upozornil, že mimo zkoumání toho, zda bylo řízení skutečně nezákonné, bude nutné zkoumat i to, zda vynaložené náklady byly účelně a přiměřené. 

Celá věc ostravského řidiče, který se nedal unavit úředním šimlem, se nyní vrací k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Tento soud nyní ale musí rozhodnout v intencích toho, co naznačil Ústavní soud.  

 

Autor: JUDr. Veronika Petrová

Tagy článku