Není Mašín jako Mašín

Není Mašín jako Mašín
Autor fotografie: Don.Rumata (CC BY-SA 3.0) https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ctirad_Masin_1950.jpg|Popisek: Ctirad Mašín
27 / 08 / 2018, 09:30

V těchto dnech si připomínáme výročí narození hrdiny druhého odboje a člena skupiny Tři králové Josefa Mašína. Ten byl popraven 30. 6. 1942 na kobyliské střelnici. Mašínovi synové Ctirad a Josef se pak rozhodli aplikovat metody boje v protikomunistickém boji. Zabili přitom několik lidí, kteří nebyli skutečnými nositeli moci komunistického totalitního režimu. Je možné takové prostředky považovat za hrdinské?

Josef s Ctiradem se rozhodli proti poúnorovému režimu bojovat ozbrojenými prostředky. Jejich skupina, která čítala ještě Milana Paumera, Václava Švédu a Zbyňka Janatu, se rozhodla doslova prostřílet do Západního Berlína. I když později Ctirad i Josef vypověděli, že jejich cílem bylo se vrátit a bojovat proti komunistickému režimu, skutečnost byla jiná. Začali v USA posléze podnikat a žádný boj či odpor proti komunistům se tedy nekonal.

psali jsme: Dědictví Velké říjnové socialistické revoluce? Potoky krve a miliony mrtvých

Ale zpět do Československa. Po několika uskutečněných sabotážích se rozhodla skupina přejít na ,,vyšší" formy boje, mezi nimiž nechyběly ani vraždy. Na své cestě za svobodou se Mašínové zastavili na policejní stanici v Čelákovicích, kde si chtěli opatřit zbraně. Pod smyšlenou záminkou vylákali strážmistra Jaroslava Honzátka, omámili ho a svázali. Poté, co mu sebrali klíče a zmocnili se zbraní, padlo rozhodnutí se omámeného Honzátka zbavit. O to se postaral Ctirad Mašín, který bezbranného muže podřezal. Ctiradův bratr Josef pak usmrtil pokladníka Josefa Rošického, který převážel výplaty, jichž se chtěla skupina zmocnit. Protože Rošický kladl odpor, byl zastřelen.

Není pochyb, že poúnorový režim měl represivní charakter, kdy zavíral, mučil a popravoval své oponenty, ale na druhé straně způsob, který zvolila skupina bratří Mašínů, staví jejich aktivity spíše na roveň teroristických činů. Podřezání omámeného strážmistra Jaroslava Honzátka, který byl prokazatelně svázaný (i když bratři Mašínové tvrdili opak), který neměl nic společného s represivními metodami vládnutí, nepatřil vůbec do komunistické špičky a jen dělal svou práci, je v tomto případě třeba považovat za vraždu. Pokud by Mašínové spáchali atentát na nejvyšší představitele vedení KSČ, kteří byli skutečnými vykonavateli moci, tak by to bylo něco diametrálně jiného, protože vražda na tyranovi není vraždou (viz film Vyšší princip). To se však nestalo.

psali jsme: Politika KSČM je netřídní a reformistická, zlobí se komsomolci. Dojde k válce mladých a ,,vysloužilých" revolucionářů?

Svrhnout komunistický režim bylo možné jen vojenskou silou. Vzhledem k tomu, že komunisté ovládli po únoru samozřejmě i ozbrojené složky, tak tato možnost byla vyloučená. Zvenčí to také nebylo možné, protože neprobíhala regulérní válka a dále ,,platil" rozdělený svět.

Činy skupiny bratří Mašínů tak stále zůstávají velmi kontroverzní, i proto je odmítli zatím všichni čeští prezidenti vyznamenat, neboť společnost je stále v této věci rozdělená. Proto se Mašínové mezi hrdiny rozhodně počítat nemohou.

Nepřehlédněte na Security magazínu: Defence - tanky, lodě,  letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

Tagy článku