Nesplněné migrační sny papeže Františka

Nesplněné migrační sny papeže Františka
Popisek: papež František
24 / 08 / 2017, 09:30

,,Důstojnost migrantů je důležitější než národní bezpečnost," tak pravil papež František ve svém poselství, v němž se věnoval migrační otázce, kdy plédoval pro celkově lepší zacházení s migranty.

Papež vyzval státy k tomu, aby nastavily uprchlíkům vlídnější tvář a udělovali více migrantům azyl a pracovní povolení, protože se zvýší šance na jejich rychlou integraci. Všichni věřící pak podle papeže mají k migrační otázce přistupovat se ,,štědrostí, moudrostí a prozíravostí" sobě vlastní.

Papež František, ač je v mnoha věcech progresivnější než jeho předchůdci, názorně ukazuje na migrační otázce, kam až může dospět bezedný pseudohumanismus, který suverénně překonává postoje neziskových organizací. K papežovi se zřejmě nedostávají infromace o teroristických útocích, napadení mačetami a dalších bezdůvodných fyzických útocích, které mají na svědomí ve své většině právě migranti, jimž mají dané státy zřejmě na hranicích rozhrnout červené koberce.

psali jsme: Papežovo poselství: Důstojnost migrantů je důležitější než národní bezpečnost

Jenže Evropa dospěla do bodu, kdy se jí zmíněná ,,štědrost a moudrost" ve vztahu k migrantům zle nevyplatila. Nezbývá, než přikročit k restriktivním opatřením a ne uměle živit migrační vlnu, v níž se Evropa zmítá již několik let a další roky ještě určitě bude. Podívejme se na Itálii, která dlouho dělala, že se jí migrace netýká. A nyní patří ke státům, do níž proudí téměř nejvíce migrantů se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Nezazlívám papežovi, že jako hlava křesťanské církve hlásá toleranci, vstřícnost a štědrost směrem k migrantům. Jsou to koneckonců základní křesťanské hodnoty. Nicméně i papež by si měl uvědomit, jak mnoho uprchlíků proudících na starý kontinent s touto vstřícností naložilo a jak se Evropě posléze i odvděčilo.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.