Norská Strana pokroku: Milí azylanti, naučte se norsky nebo přijdete o sociální dávky

Norská Strana pokroku: Milí azylanti, naučte se norsky nebo přijdete o sociální dávky
Popisek: Ilustrační foto
28 / 11 / 2015, 11:45

Uprchlíci a přistěhovalci, kteří se v přiměření lhůtě nenaučí norštinu, by měli ztratit nárok na sociální dávky a další výhody sociálního systému v Norsku.

Boj s uprchlickou krizí se dostává do obrátek. K Dánsku se připojilo i Norsko a klade si podmínky pro získání azylu a integraci cizinců do společnosti.

Už dříve se politici v Dánsku shodli na tom, že musí zpřísnit podmínky pro získání občanství. Nová pravidla platná od 15. října. nařizují uprchlíkům, kteří chtějí získat v azyl, že musí zvládnout dánštinu a musí být finančně soběstační.

Norská Strana pokroku (FRP) předložila do parlamentu návrh na integraci azylantů do společnosti. "Znalost jazyka je zcela zásadní pro úspěšnou integraci cizinců, jejich zaměstnání a finanční soběstačnosti," tvrdí její zástupci a dodávají: "V přistěhovaleckých komunitách jsou totiž zejména ženy, které nechodí do práce a vůbec neumí norsky, což se projevuje především při výchově dětí. Díky tomu řada dětí, které se narodily v Norsku, mají odklad nástupu do školy nebo nemohou díky jazykové bariéře studovat. Podle politiků je řešením odebírání sociálních dávek těm azylantům, kteří se nenaučí v přiměřené lhůtě norský jazyk." Informaci zveřejnil deník Dagbladet.

Všechny parlamentní strany se již vyslovily pro zpřísnění azylové politiky. Nyní chtějí zavést další podmínku pro azylanty. Za přiměřenou lhůtu k výuce jazyka bylo stanoveno pět let, pokud se nenaučí norsky, přijdou nejen o dávky, ale i příspěvky na rehabilitaci nebo invaliditu. Jaké sankce budou udělovány za nesplnění této podmínky, bude ještě předmětem diskuze. Pro úspěšnou integraci je nutné také zajistit jejich zaměstnanost po dobu vyřizování žádosti o azyl.

"Není možné tolerovat, aby uprchlíci čerpali ze sociálního systému, do kterého vůbec nepřispěli," uvedl Erlend Wiborg z FRP, "Ti co u nás chtějí žít, musí pracovat a musí být prověřena jejich identita," doplnil.

Arve Kambe z FRP zdůraznil, že "Zaměstnání je klíčem k integraci. Pokud tu uprchlíci chtějí získat azyl, musí co nejrychleji nastoupit do práce. A pokud chtějí uspět na norském pracovním trhu, musí být jasná jejich totožnost, musí platit daně a příspěvky na sociální a důchodové zabepečení."Tagy článku