Nová energetika pro města a obce. Jaké jsou možnosti?

Nová energetika pro města a obce. Jaké jsou možnosti?
Autor fotografie: Pixabay
02 / 08 / 2022, 11:00

SM minulý týden zahájil sérii článků, které se budou zabývat důležitými a stejně tak aktuálními tématy, jako jsou například chytrá města, energetika a další. Jde současně o to, aby politikové, kteří kandidují v podzimních komunálních volbách, tato témata patřičně zavnímali a následně se k nim vyjádřili.

Není to tak dávno, co pojem energetika pro většinu z nás nepředstavoval víc než rutinní placení účtů za elektřinu, teplo, plyn a vodu, na úrovni měst a obcí se případně aktivněji řešil rozvoj technické infrastruktury. Energeticky úsporná opatření nedostávala příliš vysokou prioritu, jejich návratnost v mnoha případech nebyla dostatečně atraktivní, aby opodstatňovala vstupní investice a požadavky na zdroje spojené s projektovou přípravou.

Válka na Ukrajině a výkyvy na trhu s energiemi tuto perspektivu velice rychle a radikálně posunuly. Energetika je v současnosti pravděpodobně tématem číslo jedna na všech úrovních společnosti a vývoj v této oblasti ovlivňuje kvalitu našich každodenních životů.

Transformace tradiční energetiky na globální, národní, regionální i lokální úrovni však není otázkou posledních měsíců, probíhá již řadu let. Příčin (ekologických, ideologických i obchodně pragmatických) způsobující tuto proměnu je řada – často je skloňována dekarbonizace a potřeba snižování dopadů klimatické změny, zmenšující se zásoby neobnovitelných zdrojů nebo zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti.

Rychlost a podobu změn energetického sektoru ovlivňuje nejen postupná modernizace energetické infrastruktury či neustálé zdokonalování obnovitelných zdrojů energie a technického vybavení. Zásadním prvkem modernizace je digitalizace - vývoj podpůrných informačních a komunikačních technologií, aplikačních řešení, které umožňují zavádění nových obchodních a provozních modelů. Výsledkem vývoje posledních let jsou pokročilé energetické platformy zajišťující propojení, inteligentní řízení technologií a zejména energetických vyhodnocování.

Historické energetické ekosystémy byly budovány na centrálních zdrojích, využívání fosilních paliv a robustní dálkové distribuční infrastruktuře – nová energetika cílí na zvyšování energetické efektivity budov a provozů, decentralizaci zdrojů a inteligentní redistribuci v rámci regionálních ekosystémů, lokálních společenství či na úrovni individuálních domácností, která umožňuje dosažení energetické nezávislosti, soběstačnosti a udržitelnosti. Ideologické politické cíle stranou - investice do energeticky úsporných opatření a snižování závislosti na externích dodávkách energií a paliv představuje novou ekonomickou i existenční nutnost.

Z aktuálních zkušeností strategického rozvoje měst, obcí a regionů i připravovaných technicky orientovaných energetických projektů, lze v oblasti nové energetiky doporučit zaměření pozornosti a zdrojů především na následující oblasti – budování kapacit obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické elektrárny, energetické využití odpadů a druhotných surovin, geotermální energie, ve vybraných případech i větrnou energii) a postupnou decentralizaci zdrojů v podobě rozvoje energetických komunit a společenství za využití technologie Smart Grids.

Prioritou je rovněž zavádění energeticky úsporných opatření pro snižování energetické náročnosti budov (stavební úpravy, modernizace technologií – např. výměna zdrojů tepla, instalace úsporného osvětlení, šetrné hospodaření s vodou) a neméně významná je odpovídající alokace zdrojů pro zavádění či rozvoj systému energetického managementu, tedy kontinuální sledování a zlepšování energetických procesů a spotřeb energií.

Pozornosti by neměla uniknout také témata akumulace energie, elektromobilita, potenciál vodíku a inteligentní řízení energetických hospodářství za využití pokročilých datových platforem, které krom standardního monitoringu a vyhodnocování dat o spotřebách umožňují také monitorovat a automaticky řídit technologické vybavení budovy.

Výše uvedené aktivity přispívají k dosažení transformačních cílů nové energetiky - zajištění dostatečného množství, vysoké kvality a stability dodávek energie; zvýšení efektivity využívání zdrojů, energetika šetrnější k životnímu prostředí, celkové zajištění bezpečnosti, udržitelnosti a soběstačnosti měst, a samozřejmě k dosažení ekonomických úspor.

V našem pojetí je nová energetika rovněž úzce provázána s dalšími oblastmi rozvoje municipalit – mobilitou, zelenomodrou infrastrukturou, bezpečností a odolností, ICT infrastrukturou a rovněž s kapacitami města efektivně sbírat a analyzovat data. O významu dat zase příště.

 

Zdroj: CZ Gatum

 

 

Tagy článku