Nově ustavený spolek Unie advokátů chce chránit zájmy advokátů a zlepšit podmínky pro vykonávání jejich profese

Nově ustavený spolek Unie advokátů chce chránit zájmy advokátů a zlepšit podmínky pro vykonávání jejich profese
Popisek: Zbyněk Kašpárek, Klára Samková a Richard Novák
22 / 05 / 2019, 18:30

Dnes se v Hotelu Kampa - Stará Zbrojnice konala první tisková konference nově vzniklého spolku Unie advokátů (UA) za účasti zakládajících členů JUDr. Kláry Samkové, Ph.D. , JUDr. Richarda Nováka a Mgr. Zbyňka Kašpárka. UA se bude primárně zasazovat o ochranu zájmů advokátů a advokátních koncipientů, poskytovat právní poradenství a rovněž vydávat metodologická doporučení pro výkon profese advokáta. UA chce rovněž oslovit Českou advokátní komoru (ČAK) ke spolupráci.

Zakládající členové UA představili profil spolku a také jeho cíle, jichž chtějí společně dosáhnout. UA se bude podle předsedkyně spolku Samkové primárně zasazovat o ochranu zájmů advokátů a advokátních koncipientů, protože dle platné legislativy je účelem existence ČAK sice dohled nad řádným výkonem advokacie, nikoliv však obhajoba zájmů advokátů a advokátních koncipientů na straně druhé.

UA bude také vydávat i metodologická doporučení a vzory dokumentů pro výkon advokacie a zprostředkovávat poradenství v ekonomické či psychologické rovině. Spolek bude rovněž poskytovat právní zastupování těm advokátům, kteří jsou kárně stíhaní ČAK. UA se bude zasazovat i o příznivější ekonomické podmínky výkonu advokacie.

Samková prohlásila, že impuls ke vzniku UA dala také určitá ,,personální a názorová zacyklenost“ ČAK, která ztrácí zpětnou vazbu, jíž chce být právě UA. ČAK má být podle Samkové transparentnější ve volbách do svých orgánů a zveřejňovat zápisy ze zasedání předsednictva, z nichž je převážná část neveřejná.

Další ze zakládajících členů UA a jeho místopředseda Mgr. Zbyněk Kašpárek představil na tiskové konferenci strukturu a organizační schéma spolku. Řádným členem spolku se může stát advokát či advokátní koncipient, čestným členem pak fyzická osoba, která se svou činností zasazuje o naplnění účelu spolku, a která o to požádá. Řádný člen spolku bude platit příspěvek 1 000 Kč ročně, čestný člen 500 Kč.

Kašpárek zmínil i první vydané stanovisko UA, které kritizuje praxi, aby se ČAK coby jedna strana sporu scházela se soudci, kteří mají rozhodovat o správních žalobách, vedených právě proti ČAK kárně odsouzeným advokátem. Tento přístup podle prvního stanoviska UA zcela vyučuje možnost zachování práva na spravedlivý proces ve smyslu nestranného řízení. Kašpárek se také pozastavil u ročního členského příspěvku odváděného ČAK, který je povinný, ale v příspěvku nejsou započítána žádná školení či osvětové akce. Ty si musí advokát hradit sám.

Druhý místopředseda spolku JUDr. Richard Novák se pak vyslovil pro spolupráci s ČAK, ale záleží podle něho samozřejmě na ní, jestli bude chtít s UA spolupracovat. Novák doufá, že si advokáti či advokátní koncipienti cestu do UA najdou tak, aby mohl být naplňován hlavní cíl spolku - prosazování ochrany zájmů advokátů a advokátních koncipientů, protože nyní se tak podle Nováka, ale i ostatních zakládajících členů UA neděje.

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace