Policejní pyrotechnici dostali speciálního robota, a nejen to - novou techniku za desítky milionů

Policejní pyrotechnici dostali speciálního robota, a nejen to - novou techniku za desítky milionů
Autor fotografie: © 2015 Policie ČR|Popisek: Ford Ranger
15 / 07 / 2015, 06:00

Příslušníci pyrotechnické služby dnes oficiálně převzali novou techniku a technologie. Policejní prezidium ČR je nakoupilo v rámci projektu Moderní technika a technologie Policie ČR, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného operačního programu.


Mercedes Benz Sprinter 2x – Dvě speciální výjezdové vozidla odboru nástražných výbušných systémů - Vozidlo je pořízeno se zástavbou umožňující přepravu pyrotechnické výjezdové skupiny a speciální pyrotechnické techniky pro likvidaci nástražných výbušných systémů a dále je vybaveno tažným zařízením. Vnitřní zástavba vozidla je provedena tak, aby veškerá speciální technika i ochranné prostředky byly během přepravy uloženy bezpečně a na místě zásahu mohly být použity okamžitě.
Dvě vozidla pořízena za 5 403 521,- Kč (cena za kus 2 701 760,- Kč).

Ford Ranger 6x – Šest speciálních terénních vozidel pro zajišťování nálezů a likvidace munice - Vozidlo s dobrou prostupností těžkým terénem určená pro přepravu pyrotechniků a nezbytného vybavení a materiálu. Vnitřní zástavba vozidla je uzpůsobena pro bezpečný převoz tohoto vybavení a materiálu umožňující jeho okamžité použití na místě zásahu. Vozidlo je uzpůsobeno pro bezpečný transport nalezené munice.
Šest vozidel pořízeno za 6 514 164,- Kč (cena za kus 1 085694,- Kč).

Volkswagen Transporter – Speciální dodávkové vozidlo se zástavbou pro zajišťování nálezů a likvidace munice – Vozidlo s dobrou prostupností těžkým terénem určeno pro přepravu pyrotechniků a nezbytného vybavení a materiálu. Vnitřní zástavba vozidel bude uzpůsobena pro bezpečný převoz tohoto vybavení a materiálu umožňující jeho okamžité použití na místě zásahu. Dále je uzpůsobeno pro bezpečný transport většího množství nalezené munice.
Vozidlo pořízeno za 1 326 120,- Kč.

© 2015 Policie ČR

Pohotovostní výjezdové vozidlo 4x4 (opěrný bod) – Pohotovostní výjezdové vozidlo, které bude používáno při hromadných pyrotechnických zásazích na území celého státu (např. hromadné nálezy munice, leteckých pum nebo velkého množství výbušnin, společné zásahy a cvičení s dalšími složkami integrovaného záchranného systému) ke zrychlené přepravě osob a k vytvoření místa řízení pyrotechnického zásahu. Dále bude využíváno při složitějších zásazích, kdy je nutné na místo dopravit větší počet pyrotechniků, výbušnin nebo speciální techniky.
Vozidlo pořízeno za 1 349 785,- Kč.

© 2015 Policie ČR

Mobilní rentgenový systém – Zařízení pro bezkontaktní identifikaci podezřelých předmětů a konstrukce nástražných výbušných systémů. Nižší hmotnost vlastního zařízení, větší zobrazovací plocha snímacího panelu, výrazné zkrácení doby uvedení zařízení do činnosti, prodloužení bezpečné vzdálenosti rentgenu od vyhodnocovacího stanoviště pyrotechnika. Vyšší kvalita snímaného obrazu, softwarová úprava vyhodnoceného obrazu, zvýšení hloubky prosvícení rentgenem.
Systém pořízen za 3 796 980,- Kč.

Ochranný pyrotechnický oblek 4x – Čtyři obleky určené primárně k ochraně pyrotechnika při prověřování podezřelých předmětů, vyhledávání a likvidaci nástražných výbušných systémů. Chrání základní životní funkce zasahujícího pyrotechnika před účinky výbuchu. Pořízený oblek má výrazně vyšší stupeň balistické ochrany přední části pyrotechnika – o 100%, pomocí integrované kamery umožní dokumentaci vlastního zákroku. Oblek je vybaven bezdrátovou hlasovou komunikací. Součástí kompletu je manipulační teleskopická tyč se sofistikovanou čelistí.
Čtyři obleky pořízeny za 6 125 532,- Kč (cena za kus 1 531 383,- Kč).

© 2015 Policie ČR

Průzkumný pyrotechnický robot 2x – Robot se používá pro prověření podezřelých předmětů a nástražných výbušných systémů v nepřístupných prostorech. Pořízený robot disponuje vyšším provozním dosahem, dosahuje vyšší rychlosti, má větší pozorovací úhel a rozlišení kamer – na displeji operátora umožní zoom snímaného obrazu. Celková hmotnost zařízení je nižší a umožní rychlou výměnu volitelných nástavců bez použití nářadí.
Dva roboty pořízeny za 3 393 552,70,- Kč (cena za kus 1 696 776 Kč).

© 2015 Policie ČR

Endoskop 2x – používá se pro prohlížení obtížně přístupných míst a dutin, kde je předpoklad uložení nástražného výbušného systému. Je potřebný především pro rizikové zásahy, kdy při otevření prostoru, sejmutí krytu nebo obalu prověřovaného objektu hrozí nebezpečí aktivace nástražného výbušného systému.
Dva endoskopy pořízeny za 1 021 497,- Kč (cena za kus 510 748,- Kč).

Mobilní Ramanův a infračervený spektrometr – Zařízení pro bezkontaktní identifikaci chemického složení nebezpečné látky. Umožňuje ukládání dat o prověřované látce i v digitální podobě.
Spektrometr pořízen za 3 075 820,- Kč.

Vysokorychlostní kamera – Kamera umožňuje záznam procesu či objektu, který se rychle pohybuje nebo u něj dochází k rychlým změnám. Zařízení je prachotěsné a vodě odolné, s obalem do nepříznivého počasí.
Kamera pořízena za 1 263 401,- Kč.

© 2015 Policie ČR
Informace o projektu Moderní technika a technologie Policie ČR

V rámci zmíněného projektu budou vybaveny moderní technikou a technologiemi tři odborné a specializované služby Policie ČR: Pořádková a dopravní služba, Pyrotechnická služba a Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku. Pořizují se speciální zařízení a samostatné funkčních celky (ruční radiostanice nové generace s příslušenstvím, uživatelské datové terminály, speciálně vybavená výjezdová vozidla pro potápěče a pyrotechniky, potápěčské dýchací přístroje s uzavřeným okruhem a celoobličejové masky, ochranné pyrotechnické obleky, endoskopy, průzkumné pyrotechnické roboty, systémy dálkového odpalu, vysokorychlostní kamera, mobilní rentgenový systém, mobilní Ramanův a infračervený spektrometr, pontonový člun, server a diskové pole), které budou provozovány na celém území České republiky k zvýšení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí (včetně přírodních a technologických katastrof).


Aktuálně z pyrotechnické služby

Za rok 2014 pyrotechnici vyjeli k 147 nálezům munice, k 28 anonymním oznámením a 2 720 nálezům munice a výbušnin. V porovnání s rokem 2013 je to téměř o 50% výjezdů více. Aktuálně používá Pyrotechnická služba téměř 40 vozidel. V současné době je u Pyrotechnické služby zařazeno 67 policistů. Z toho 28 policistů v Trhací jámě a expoziturách: Milovice, České Budějovice, Teplice, Brno, Frýdek – Místek. Odbor nástražných výbušných systémů disponuje 37 policisty.Nová technika byla pořízena z důvodu stáří používaného vybavení a technologie Pyrotechnické služby.

plk. Ing. Jana Macalíková, Oddělení tisku a prevence Policejního prezidia ČR
14. 7. 2015

Tagy článku