Nový trend krádeží v maloobchodních řetězcích. Místo drahých parfémů chleba.

Nový trend krádeží v maloobchodních řetězcích. Místo drahých parfémů chleba.
Autor fotografie: Dollarphotoclub|Popisek: Ilustrační foto
07 / 04 / 2015, 17:45

Na základě analýzy společnosti M2C, která mimo jiné zajišťuje ostrahu 241 jednotek maloobchodních řetězců v rámci celé ČR, vyplynulo, že se zásadně změnily trendy krádeží v maloobchodních řetězcích.

Proti minulosti, kdy byly populární krádeže spíše dražšího sortimentu například kosmetiky, či elektroniky, v dnešní době výrazně převládají krádeže potravin čerstvých i trvanlivých.

Co se týká četnosti, převyšují drobné krádeže, ale vzhledem k charakteru a hodnotám jednotlivých položek se nejedná o zásadní položku v celkovém objemu ztrát.

Větší ztráty však způsobují tzv. nájezdy organizovaných skupin, které se především zaměřují díky měnícímu se trendu na krádeže potravin ve velkých objemech. Je totiž po nich větší poptávka a toto zboží jde rychle na odbyt.  

V praxi to funguje tak, že organizovaná skupina navštíví provozovnu mnohdy i několikrát za den a průměrná hodnota „nákupu“ je cca 5 až 15tis. Kč. M2C dokonce odhalilo případ, kdy částka zboží připraveného ke krádeži převyšovala hodnotu 60tis. Kč.

Změnilo se i fungování organizovaných skupin. Nastala jejich výrazná profesionalizace. V současnosti se jedná o dobře logisticky zorganizované skupiny, které kradou na objednávku a mají dopředu zajištěný odbyt.

Na druhou stranu se významně zlepšily metody zabezpečení takových provozoven. Jedná se o spojení ostrahy se vzdáleným monitoringem, cílené proškolování zaměstnanců a vytvoření specializovaných pozic pro odhalování organizovaných skupin.

M2C také využívá unikátní technologii SHIELD, jejíž hlavní předností je tzv. systém včasného varování, který působí preventivně a efektivně předchází krádežím.

Z analýzy společnosti M2C vyplynulo, že průměrný počet záchytů na obchodní jednotce byl 372 za rok 2014.

 

Tagy článku