Nový výzkum společnosti Accenture dává firmám návod, jak z digitálních technologií vytěžit maximum

Nový výzkum společnosti Accenture dává firmám návod, jak z digitálních technologií vytěžit maximum
08 / 11 / 2018, 14:00

Zpráva “Delivering Digital Dividends” (Využívání přínosů digitalizace) identifikuje oblasti, na které by se firmy měly při zavádění technologií zaměřovat, protože použití technologie může hodnotu dané oblasti zvýšit.

Nový výzkum společnosti Accenture poskytuje klientům nástroj, díky kterému budou moci vytěžit ze zavádění digitálních technologií maximum, a který podpoří růst zisků. 

Výzkum — nazvaný “Delivering Digital Dividends: How to Start Making Your Technology Investments Really Pay Off (Využívání přínosů digitalizace - jak zacházet s investicemi do technologií, aby se vám opravdu vyplatily)“ — identifikuje klíčové externí faktory, které musejí organizace zohledňovat, aby maximalizovaly zisky z digitálních technologií, které zavádějí.

Výzkum navazuje na zprávu společnosti Accenture "Combine and Conquer“ (Umění efektivní kombinace), která identifikovala nejlepší kombinace digitálních technologií, které vedou k maximálním pozitivním efektům pro byznys. V rámci této zprávy bylo vypočteno, že společnosti, které technologie zavedou efektivně, by mohly maximalizovat svou tržní kapitalizaci v průměru o 28 %.

Cílem tohoto nového výzkumu je pomáhat klientům takové zisky realizovat, pokud se stanou tzv. „Podniky průmyslu X.0“, což jsou podle společnosti Accenture organizace, které kombinují digitální technologie tak, aby jim přinášely maximální efektivitu a zisky; vytvářejí nové, personalizované zážitky přesně na míru; a umožňují novým obchodním modelům řídit růst zaměřený na obrat i výsledky. 

Zpráva "Delivering Digital Dividends“ se sice primárně zaměřuje na pět technologií, které jsou považovány za široce relevantní a použitelné v různých oborech – umělá inteligence (AI), rozšířená/virtuální realita, big data, blockchain a robotika – lze ji ale využít i u řady jiných digitálních technologií, jako je např. mobilní výpočetní technika, 3D tisk nebo technologie digital twin, neboli digitální dvojče.

Výzkum identifikuje pět širokých oblastí, které se zaváděním technologií souvisí a označují se jako „hodnotové spouštěcí mechanismy“, společně se sériemi dílčích prvků pro každý mechanismus. Tyto spouštěcí mechanismy jsou následující:

• Hodnotový potenciál. Zaměřuje se na potenciální úspory nákladů a na zvýšení tržní hodnoty, které technologie umožňuje.

• Připravenost pracovní síly. Zabývá se jednak stávající pracovní silou – její dostupností a dovednostmi pro rozvoj, integraci a správu technologií – i aktuální nabídkou a poptávkou talentů na trhu práce, které mají specifické znalosti technologií.

• Kapitálová přiměřenost. Bere v úvahu růst investic do rizikového kapitálu i počet fúzí a akvizic týkajících se technologií za posledních 3 až 5 let.

• Zralost ekosystému. Analyzuje dostupnost všeobecně uznávaných standardů a protokolů pro technologie; kroky k řešení problémů kompatibility; počet asociací (akademických i z různých průmyslových odvětví), které se zakládají pro pokrok technologie; a počet start-upů zaměřených na pokrok technologie.

•           Intenzita zavádění. Zabývá se řadou dílčích prvků: počet případů použití této technologie; počet případů, které se osvědčily v komerčním používání; odhadovaný růst nákladů na technologie; počet společností investujících do technologie a/nebo které tuto technologii rozvíjejí; a jak vedení firmy vnímá zlepšení efektivity a dodávání nových zkušeností a zážitků, které jsou důsledkem zavedení dané technologie.

Spouštěcí mechanismy tvoří jádro diagnostiky Accenture Digital Dividends Diagnostic, což je nástroj měřící pokrok technologie vůči každému z dílčích prvků spouštěcího mechanismu na stupnici od jedné do pěti; čím je toto číslo menší, tím nižší je pokrok dané technologie v kontextu konkrétního dílčího prvku spouštěcího mechanismu. Skóre hodnotových spouštěcích mechanismů se dá měřit pro konkrétní odvětví a umožňuje podniku přijímat nezbytná opatření k překonání rozdílů v hodnotách v souvislosti se zavedenými technologiemi. Například společnost, která zavádí technologii s nízkou připraveností pracovní síly, může začít s investicemi buď do budování portfolia potřebných pracovních sil v organizaci nebo pro získávání talentů využívat ekosystémy.

"Když podniky investují do nových technologií, často se zaměřují jen na záležitosti uvnitř firmy a ignorují externí faktory – jako je jejich dostupná základna vhodných pracovních sil nebo investice do technologií – které by jim mohly pomoci zjistit, zda je zavedení dané technologie v jejich organizaci možné a životaschopné,“ uvedl Raghav Narsalay, ředitel Accenture Research, který výzkum Delivering Digital Dividends vedl.  “Diagnostiku Digital Dividends Diagnostic jsme vyvinuli z toho důvodu, abychom mohli v rámci našeho výzkumu snadněji zjistit, co může zavádění technologie bránit. Díky této diagnostice lépe pochopíme, co pro zavedení technologie musíme udělat.“

Zpráva uvádí, že zanedbání i jen jediného spouštěcího mechanismu může být nákladné. Výzkum například zjistil, že společnosti, které velmi dobře zvládly spouštěcí mechanismus ekosystému, dosáhly snížení nákladů na zaměstnance, které bylo v průměru o 2,4 procentní body vyšší než u jiných společností. Za období let 2013 až 2016 to pro tuto skupinu znamená úsporu nákladů v průměru 844 milionů USD.

„Vzhledem k tomu, že téměř polovina vedoucích pracovníků dotazovaných v rámci loňského průzkumu ´Combine and Conquer´ uváděla neschopnost rychlé kombinace vyvíjejících se digitálních technologií jako hlavní překážku úspěšné transformace jejich podnikání, náš výzkum by měl jejich těžkosti se zaváděním ulehčit,“ řekl Narsalay.

Aidan Quilligan, výkonný ředitel v Accenture a globální ředitel praxe Průmyslu X.0 řekl: “Vedení nemusí chápat všechny vstupy a výstupy nějaké technologie, aby z ní vytěžilo nějakou hodnotu, ale musí rozumět širším obchodním okolnostem kolem této technologie. Zatímco pro hodnocení připravenosti firmy na interní digitalizaci existuje mnoho výborných nástrojů, hodnocením externích faktorů, které by mohly ovlivnit vaši digitální transformaci, se dosud nikdo nezabýval. Náš výzkum přínosů digitalizace to nyní umožňuje. Poskytuje nástroj, jak z digitálních technologií získat maximum.“

 

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující široké spektrum odborných služeb a řešení v oblasti strategických, konzultačních, digitálních a technologických služeb. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč více než 40 průmyslovými odvětvími s rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, Accenture dokáže řešit propojení byznysu a technologií s cílem pomoci klientům zvýšit jejich výkon a vytvořit udržitelnou hodnotu pro jejich akcionáře. Inovativní služby společnosti Accenture zajišťuje více než 449 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích. Navštivte naše stránky www.accenture.com.

Tagy článku