Občané ČR spotřebují ročně 21,4 tun konopných drog!

Občané ČR spotřebují ročně 21,4 tun konopných drog!
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
16 / 12 / 2014, 13:00

16.12.2014 / Drogový trh a nabídka drog v ČR.
Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v r. 2013 publikovaná Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.

V roce 2013 bylo v ČR spotřebováno 21,4 tun konopných drog, 6,0 tun pervitinu, 0,8 tuny heroinu, 0,8 tun kokainu, přibližně 1 milion kusů tablet extáze a asi 100 tisíc dávek LSD.

Spotřeba marihuany je kryta převážně a u pervitinu výhradně domácí nelegální produkcí. Ceny drog se v roce 2013 prakticky nezměnily.

V roce 2013 bylo odhaleno celkem 276 indoor pěstíren a 3 fóliovníky, které sloužily k pěstování konopí. Největší podíl tvořily malé domácí pěstírny s počtem rostlin do 50 kusů. Do pěstování konopí a distribuce marihuany se v posledních letech výrazně zapojují organizované skupiny osob původem z Vietnamu.

Za rok 2013 zajistily Policie ČR a Celní správa ČR celkem 735,4 kg marihuany, 73,6 tis. rostlin konopí a 1,3 kg hašiše. Koncentrace THC u zachyceného konopí činila průměrně 10 %.

Z Národního výzkumu užívání návykových látek 2012 vyplývá, že došlo ke zvýšení podílu outdoor vypěstované marihuany mezi uživateli konopí, což patrně souvisí s legislativní změnou, která od roku 2010 dekriminalizovala pěstování malého množství rostlin konopí pro vlastní potřebu. Ačkoli se subjektivně vnímaná dostupnost konopí zvýšila, došlo ke snížení podílu komerčního černého trhu a zvýšení podílu nekomerčních transakcí.

Pervitin se v ČR vyrábí zejména v menších varnách. V roce 2013 odhalila Policie ČR 261 varen a zajistila 69,1 kg pervitinu o průměrné čistotě 71 %.

Hlavním prekurzorem pro výrobu pervitinu zůstává i nadále pseudoefedrin extrahovaný z volně dostupných léčiv dovážených převážně z Polska. Do výroby a distribuce pervitinu jsou stále více zapojeny organizované skupiny osob původem z Vietnamu.

Zachycený kokain byl do ČR dovážen zejména v poštovních zásilkách a cestovních zavazadlech, nejčastěji z Nizozemska. Celkem bylo v roce 2013 zajištěno 35,8 kg kokainu o průměrné čistotě 33 %.

V roce 2013 bylo zajištěno 5,1 kg heroinu o průměrné čistotě 20 %. Kromě heroinu byly na černém trhu dostupné také tablety substitučních přípravků či opioidní analgetika.

Za rok 2013 bylo v ČR v rámci Systému včasného varování před novými drogami hlášeno 48 nových syntetických látek, z toho 12 látek vůbec poprvé a u 3 látek se jednalo o jejich první výskyt v EU. Látkou s největším zachyceným množstvím byl kanabinoid JWH-203. Nové psychoaktivní látky byly nabízeny ve 26 internetových obchodech se stránkami v českém jazyce, z toho 5 obchodů se
specializovalo výhradně na syntetické látky. Mezi nejčastěji nabízené patřily látky ze skupiny katinonů a syntetických kanabinoidů.

Psali jsme také:

Uživatelé drog páchají třetinu majetkových trestných činů!

Zdravotní a sociální důsledky užívání drog v ČR

Miliony obyvatel ČR v riziku návyku na drogy!

Velký problém, o kterém se nemluví - drogová kriminalita vzrostla o 27 %

 

Tagy článku