Ochrana radioaktivních materiálů v komerční i státní sféře: Z teorie do praxe s Antonínem Svobodou

Ochrana radioaktivních materiálů v komerční i státní sféře: Z teorie do praxe s Antonínem Svobodou
Autor fotografie: Pixabay, Public domain
02 / 02 / 2024, 15:15

Globální bezpečnostní výzvy neustále gradují a jaderná bezpečnost hraje klíčovou roli v ochraně naší planety před nebezpečím spojeným s jadernými materiály a technologiemi. Jedním z předních odborníků na tuto oblast je Ing. Antonín Svoboda z mezinárodního holdingu M2C, který má na kontě dlouhé roky praktických zkušeností a úspěšných projektů v oblasti jaderné bezpečnosti po celém světě.

Antoníne, jaké vnímáte trendy v oblasti monitorování a sledování radioaktivního materiálu?

Aplikujeme nejmodernější bezpečnostní prvky a systémy, které jsou dostupné na světovém trhu. Zmínil bych například biometrické přístupové systémy skenující krevní řečiště vstupující osoby. Dále pak analytické kamery a kamerové systémy, triplexní detektory a detektory radiace v prostředí. Veškeré tyto systémy dále integrujeme do námi vyvinuté platformy, která ostraze, případně policii dává ucelený přehled o dění v objektu.

Pomocí tohoto přístupu získáváme nejen plný přehled o dění v objektu v případě jeho narušení, ale pomocí našeho softwarového řešení také máme přehled o dění v objektu bezprostředně před vznikem samotné alarmové události. Tyto události jsou přenášeny na naše dohledové centrum Space a operátor, vyhodnocující takovou událost, má tedy nejen přímý a online přehled o pohybu v objektu, ale také paralelně může sledovat a vyhodnocovat, co se před vznikem události v objektu dělo a tímto adekvátně řídit a cílit případný zásah.

Mohl byste nám přiblížit některé konkrétní projekty, na kterých vaše firma pracuje v oblasti jaderné bezpečnosti?

Soustředíme se na spolupráci s privátními i veřejnými subjekty, kteří spravují nebo využívají radioaktivní materiály. Specializujeme se na ochranu zdrojů ionizujícího záření kategorie 1. Z pohledu bezpečnosti a hrozeb tedy nejvyšším. Tato spolupráce zahrnuje široké spektrum organizací, jako jsou výzkumné instituce, úložiště radioaktivních materiálů, soukromé firmy zabývající se radionuklidovými zdroji a nemocnice, které používají ozařovače pro léčení onkologických onemocnění.

Naším významným partnerem je již 15 let je Ministerstvo energetiky Spojených států amerických. Během této dlouhodobé spolupráce jsme se aktivně angažovali v programu GTRI (Global Threat Reduction Initiative). Aktuálně pracujeme na několika desítkách projektů zaměřených na zabezpečení objektů, které mají v držení radioaktivní materiály s cílem snížení globálního terorismu.

Jaký je význam spolupráce s vládními agenturami a dalšími organizacemi při zajišťování jaderné bezpečnosti?

Tato spolupráce je pro nás zásadní. Radioaktivní materiály a aktivity podléhají přísné regulaci a zákonům, což zahrnuje i jejich zabezpečení. Spolupracujeme s vládními úřady, jako je například v České republice Státní Úřad Jaderné Bezpečnosti (SÚJB), které tyto činnosti regulují. Naše role není pouze prováděním bezpečnostních opatření, ale také partnerstvím a akademickou spoluprací. Důležitou součástí je také koordinace s policejními orgány pro zásahové plány a cvičení.

Přiblížil byste čtenářům, jaké technologie a strategie používáte pro zajištění bezpečnosti radioaktivních materiálů?

Za mě systém ochrany funguje na třech základních principech. Těmi jsou: detekce, zpoždění a zásah. Základním pravidlem je tedy včasná detekce pokusu o narušení.Tato probíhá již na samotném širším perimetru, tedy v oblasti, kde se potenciální pachatel nedostává do přímého kontaktu s chráněným materiálem. Následně je naše ochrana zaměřena na zdržení – tedy na nutnost překonat mechanické zabezpečení. V praxi si představte například vysoce bezpečnostní (mnohdy pancéřové) dveře, armované stavební profily, mříže, bezpečnostní rolety apod.

Kombinací těchto dvou bezpečnostních přístupů, respektive součtem času od prvního narušení (vyhlášení poplachu) až po překonání poslední mechanické ochrany, získáváme čas pro provedení adekvátního zásahu bez ohrožení chráněného materiálu. Samotný nejužší perimetr zdroje a zdroj jako takový, je pak paralelně chráněn dalším svým mechanickým a elektronickým systémem.

Vyžaduje to určitě intenzivní školení personálu. Jaké dovednosti a znalosti jsou pro pracovníky v této oblasti nejdůležitější?

Oblast ochrany radionuklidů a zdrojů ionizujícího záření vyžaduje nepřetržité vzájemné vzdělávání a komunikaci na různých akademických úrovních. Jsem rád, že můžeme přispívat do této diskuse a obohacovat ji i o naše zkušenosti z uplynulých let a realizovaných projektů. Co se týče technického vzdělávání našich pracovníků a odborníků, soustředíme se na nejmodernější technologie. V současné době je kladen výrazný důraz na problematiku kybernetické bezpečnosti a IT infrastruktury.

Mohu s jistotou říci, že tento přístup nám umožňuje vychovávat odborníky v oblasti bezpečnosti.

A máte nyní v plánu nějaké další větší projekty na následující období?

V současné době se soustředíme na vytváření a budování centrálního monitoringu ve dvou partnerských zemích v rámci projektu s americkou vládní organizací.

Tagy článku