Ochranný systém metra (OSM)

Ochranný systém metra (OSM)
Autor fotografie: ND Strupler (CC BY 2.0)|Popisek: Pražské metro
19 / 11 / 2016, 15:00

V době studené války byly celé linky metra navržené s ohledem na možný jaderný či konvenční útok. Co vše ochranný systém metra obsahuje?

Ochranný systém metra je speciální vybavení sítě metra, které umožňuje podzemní části systému v případě ohrožení uzavřít a zajistit jejich fungování jako krytu civilní ochrany (CO). V časech studené války pak byly celé linky metra navržené s ohledem na možný jaderný či jiný útok.

Do OSM patří ražené stanice s veškerým technologickým zázemím bez vestibulů, které jsou těsně pod povrchem nebo na úrovni terénu a nemají dostatečnou tlakovou a radiační odolnost a dále pak ražené traťové tunely.

Před čím uchrání:

Chrání před následky použití zbraní hromadného ničení ale i radiace v případě havárie jaderných elektráren (JE), chemického zamoření a v neposlední řadě před záplavami :D a přívalovou vlnou (která vznikne protržením vltavské kaskády). Dále se dá využít k evakuaci obyvatel ze zamořených částí města.

Jak funguje:

a) Proti účinkům tlakové vlny se používají tlakověplynotěsné uzávěry ve všech vstupech, traťových tunelech i technologických šachtách. OSM je rozdělen do ochranných úseků (OÚ), které tvoří dvě až tři stanice. Tyto úseky se dají mezi sebou tlakově-plynotěsně oddělit-takže když dojde k porušení jednoho OÚ sousední zůstávají funkční. Zároveň jsou vybudovány obchozy, které oddělují jednotlivé OÚ, těmito obchozy lze převádět ukrývané z jednoho OÚ do druhého aniž by byla narušena tlaková odolnost předělu.
b) Je zabezpečena dodávka nezávadného vzduchu ze spec. Filtroventilačních centrál a čerpadla k odčerpávání průsakové vody.

Dodávka vody, el atd.:

Dodávka důležitých médií pro OSM je zabezpečena ze speciálních chráněných objektů tzv. Technických center (TC), které jsou umístěny mimo trasy metra. Malý přehled
TC1 trasa A levobřežní část- el. energie, vzduch, voda-úpravna
TC2 trasa A pravobřežní část- vzduch
TC3 trasa B pravobřežní část- El. Energie, vzduch
TC4 trasa B levobřežní část- byla plánovaná ale nebyla vystavěna
AC1 trasa 2C el. Energie, vzduch, voda – přivaděč
CD OSM (centrální dispečink) nedodává žádné média, ale je tam stažena signalizace stavu a činnosti jednotlivých zařízení na všech trasách. Z tohoto pracoviště se zařízení nedá přímo dálkově ovládat- slouží k velitelskému řízení OSM.

  • El. Energie- dodávka je zabezpečena pomocí diesel-agregátů, které dodávají elektřinu přímo do páteřního 22kV rozvodu metra.
  • Vzduch- dodávka je zabezpečena z filtroventilačních centrál kde se provádí filtrace a odmoření vzduchu, ten je pak následně dodáván do trasy s přetlakem.
  • Voda- dodávku vody zabezpečuje úpravna kde se mimo běžnou úpravu používají zařízení na snížení případné radioaktivity.
  • Ošetření- na stanicích jsou v technologické části vyhrazeny prostory, které slouží jako ošetřovny a sklady léků. Materiál a vybavení se zaváží až v době přípravných prací na zprovoznění OSM. To samé platí i u potravin atd. Nemocnice je zřizována ve vlacích metra odstavených ve stanicích.
  • Hygiena- ve stanicích se využívá rozšířených služebních hygienických zařízení a v tunelových spojkách jsou to speciální hygienická zařízení v mezistaničních spojkách. Fekální vody se odvádějí do jímek a jsou odčerpávány do povrchové kanalizace.
  • Márnice- prostory pro ukládání mrtvých jsou vetšinou ve slepých technologických štolách, které vzniknou při ražení stanic a tunelů a jsou od ostatních částí OSM odděleny plynotěsnými uzávěry s přestupní komorou.


Kolik lidí se vleze:

V současné době cca 300 tisíc. Po dobudování všech tras metra (trasa D a trasa A) má být kapacita OSM cca 600 tisíc lidí. Předpokládaná doba ukrytí je v současnosti 72 hodin.

Jak rychle se OSM zprovozní:

V případě válečného konfliktu se předpokládá postupné zvyšování stupňů ohrožení státu a tak jsou přípravy zprovoznění rozloženy do několika dnů. V případě povodní je možné ohrožené úseky uzavřít do šesti hodin po ukončení jízdy vlaků.

Seznam stanic podzemní dráhy s Ochranným systémem metra nalezneta na webu postapo.cz, ze kterého byl článek s laskavým svolením převzat.

Tagy článku