Odborníci jsou proti přijetí návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Odborníci jsou proti přijetí návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti
17 / 10 / 2016, 08:45

Odborníci z profesních sdružení a komor mají závažné připomínky k přijetí aktuálního návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, který předložilo Ministerstvo vnitra.

Zveřejňujeme Stanovisko Bezpečnostní sekce HK ČR k projednávání návrhu Zákona o bezpečnostní činnosti v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

"Hospodářská komora ČR, jako významný zástupce firem podnikajících v oblasti soukromých bezpečnostních činností, dlouhodobě prosazuje nutnost přijetí právní úpravy podmínek podnikání v segmentu bezpečnostních služeb. 

Důvodová zpráva k návrhu zákona správně identifikuje nejzávažnější dlouhodobé problémy trhu bezpečnostních služeb v České republice a i při přípravě zákona se řada problémů konstruktivně komunikovala. Avšak současná podoba návrhu nové právní úpravy s řadou pozměňovacích návrhů odstraňuje jen jejich velmi malé množství.

Návrh nereaguje na novou bezpečnostní situaci a neumožňuje zapojení soukromé bezpečnostní činnosti do bezpečnostního systému ČR. Některé pozměňovací návrhy eliminují vliv zákona na bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu.

Nejasné jsou i kompetence zpravodajských služeb při prověřování každého žadatele o vydání licence. Nedostatkem je, že zákon neumožňuje přenos administrativy a kontrolních mechanizmů na samosprávnou stavovskou organizaci, nad kterou by stát vykonával pouze dohled. 

Centralizace regulace celého segmentu bezpečnostních služeb v rámci jednoho odboru Ministerstva vnitra přináší oprávněné obavy z kvality státního dozoru nad dodržováním právních norem s ohledem na personální i finanční zdroje ministerstva. Původní politické zadání zákona je pravděpodobně již přežité.

Na základě některých výše uvedených nedostatků a s ohledem na to, že většina pozměňovacích návrhů Hospodářské komory ČR k návrhu zákona je odmítána, považuje Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR současnou podobu návrhu zákona za nezdařilou. Její přijetí by bezpečnostnímu trhu nepřineslo dlouhodobé zlepšení a z tohoto důvodu nepodporuje přijetí této právní normy.

Ing. Václav Nepraš, předseda Bezpečnostní sekce HK ČR"

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.