Odborník na železniční bezpečnost David Rožek – příprava strojvedoucích a její vliv na nehodovost

Odborník na železniční bezpečnost David Rožek – příprava strojvedoucích a její vliv na nehodovost
02 / 05 / 2019, 16:30

Jak si stojí Česká republika v oblasti bezpečnosti železniční dopravy a jaká rizika hrozí na železnici? O tom jsme si povídali s bezpečnostním expertem a majitelem společnosti Synergia Mgr. Davidem Rožkem.

Stejně jako ostatní obory prošla železniční a komerční bezpečnost během minulých let výraznou změnou a pokrokem. Do oprav a bezpečnostních opatření bylo v minulých letech hodně investováno, což pomohlo snížit nehodovost a zvýšit plynulost dopravy na železnici.

                                

Ve statistikách nehodovosti je na tom Česká republika ve srovnání se západní Evropou velice podobně, přičemž ve srovnání s východní Evropou si stojíme výrazně lépe. Nastoleným trendem posledních let je ještě tuto situaci vylepšit a zvyšovat jak bezpečnost železniční, tak i bezpečnost komerční, která na ni nepřímo navazuje. Je tomu tak z důvodu globálních bezpečnostních hrozeb, kterým Evropa čelí jako celek, tak i z důvodu technologického pokroku, který rychlost a kapacity v dopravě zvyšuje a tím i potenciální rizikovost v oblasti komerční bezpečnosti.

„Rizika, kterým čelíme nyní, jsou primárně podobná těm, kterým jsme museli čelit v oblasti bezpečnosti železniční dopravy na začátku tisíciletí. Nicméně četnost dopravy a její zrychlení přináší další výzvy i do oblasti bezpečnosti komerční, která je s ní nepřímo propojená,“ dodává k tématu pan Mgr. David Rožek, odborník na železniční a komerční bezpečnost.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.