Odpálení Kachovské přehrady jako ruský teroristický akt: Podle mezinárodního práva se její zničení rovná použití zbraní hromadného ničení

Odpálení Kachovské přehrady jako ruský teroristický akt: Podle mezinárodního práva se její zničení rovná použití zbraní hromadného ničení
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Kachovská přehrada
06 / 06 / 2023, 09:30

To, o čem se v minulých měsících spekulovalo, skutečně nastalo. Ruští okupanti s největší pravděpodobností vyhodili do povětří Kachovskou přehradu a vystavili ukrajinské obyvatele vážnému nebezpečí.

Nastala další fáze války, o tom nemůže být pochyb. Rusové, i když to nebylo potvrzeno oficiálně, s největší pravděpodobností zničili strategicky důležitou Kachovskou přehradu. Je zajímavé v této souvislosti uvést, že obě strany se obviňovaly z toho, že chtějí přehradu zničit. Nakonec se ,,špinavého úkolu" zhostili pravěděpodobně sami Rusové, byť to sami samozřejmě neuznali a obviňují ze zničení přehrady naopak ukrajinskou stranu. Ruští okupanti však potřebují ztížit protiofenzivu obránců a zničení přehrady se jim v tomto směru hodí do válečných plánů.

Akt to je nejen teroristický, nicméně podle mnohých odborníků se v rámci mezinárodního práva zničení Kachovské přehrady rovná použití zbraní hromadného ničení. Přehrady a jiné podobné kriticky důležité objekty včetně Kachovské přehrady jsou totiž chráněny Ženevskými úmluvami, respektive jejími dodatkovými protokoly.

Článek 56 prvního dodatkového protokolu (Protokol I) z roku 1977 hovoří v tomto směru jasně: ,,Stavby a zařízení jako přehrady, hráze, jaderná zařízení či stanice se nemají stát objektem nepřátelského útoku, i když mohou být posuzovány jako vojenské cíle, jestliže by takový útok mohl vést k humanitární či ekologické katastrofě a následné vážné ztrátě na životech civilních obyvatel."  

Týká se to i ostatních vojenských objektů, staveb či zařízení nacházející se v těsné blízkosti, jejichž zničení by mohlo také způsobit vážnou ekologickou či humanitární katastrofu.

Odpálení Kachovské přehrady může způsobit nebývalou lidskou katastrofu doprovázenou vážnými ekologickými následky. V důsledku války navíc potrvá obnova zaplavených oblastí přirozeně déle než v podmínkách mírových. Pokud se to prokáže, tak Rusko přešlo k otevřeně teroristickým metodám vedení boje, které i v podmínkách ozbrojeného konfliktu má svá pravidla. Rusko je však i v jiných případech vůbec nerespektuje, vydalo se cestou masové destrukce a začalo se řídit doslova heslem ,,po nás potopa".

Zdroj: redakce, The Guardian

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.